Kreditbörsen

Uppdaterad:
  • Företagslån utan säkerhet
  • Låna från 8% i ränta
  • Peer-to-Business lån
  • Betyg 7/10
Till Kreditbörsen

Kreditbörsen är ett av de få P2B-företagen i Sverige. Det betyder att privatpersoner och företag har möjligheten att låna ut pengar till företag via den plattform som Kreditbörsen tillhandahåller. Denna recension fokuserar på lånetjänsten dvs fördelar och nackdelar för företag att låna via Kreditbörsen.

kreditbörsen reklam

Så fungerar P2B-lån

För låntagarna (företagen) skiljer sig ett lån via Kreditbörsen inte mycket mot att låna via en bank eller ett kreditbolag. En ansökan skickas in och handläggare genomför kreditprövning och erbjuder sedan ett låneförslag. De pengar som betalas ut lånas visserligen ut av privatpersoner och företag men detta är inget som påverkar låntagaren. Det är alltid Kreditbörsen som handlägger lånen, förmedlar pengarna och följer upp betalningarna. Total anonymitet finns även mellan låntagare och långivare.

Fördelen att gå via Kreditbörsen är därmed att företagaren snabbt får besked om lånet blir beviljat eller inte. Några affärsplaner, årsredovisningar eller annat behöver inte skickas in. Ett enkelt lån för företagare som snabbt vill ha besked och snabbt vill ha pengar tillgängliga. Detta även till viss del till konkurrenskraftig ränta.

Storlek och amorteringstid

Företag kan, via Kreditbörsen, låna från 30.000kr till 250.000kr. I jämförelse med andra företagslån så är det ett relativt litet intervall på lånebeloppet. Många erbjuder betydligt högre belopp. Men är det en mindre summa som behövs kan Kreditbörsen alltså vara ett gott alternativ.

Återbetalningstiden är 1 månad till 36 månader. Även om detta återspeglar lånesumman så kan viss kritik vändas mot att lånet inte kan amorteras på längre tid. Om ett lån tecknas på 250.000kr och återbetalas på 36 månader blir månadsbetalningen ca 8000kr (vid 8% ränta)

3/5

Besök Kreditbörsen

Ränta

Kreditbörsen ger lån med ränta från 8%. Det är absolut en okej ränta med tanke på de lånebelopp som ges. Däremot anger de enbart deras lägsta räntenivå. Det hade helt klart varit en fördel om de angett inom vilket ränteintervall som lånen beviljas. Det är stor skillnad på 8-15% och 8-39%. Att enbart ange en ”Från-ränta” visar inte mycket.

På flera ställen framställs det som att det enbart är räntekostnaden som uppstår vid ett lån hos Kreditbörsen. På ett ställe står exempelvis att de inte har några ”Dolda kostnader”. Där radas det även upp att de inte har uppläggningsavgifter, aviavgifter eller ansökningsavgifter.

Vad som är ”Dold kostnad” kan diskuteras men i detta fall tillkommer faktiskt en kostnad utöver räntan. Det är en administrationsavgift på 100kr per månad. Denna kostnad går det att läsa om under frågan ”Vad kostar det att låna hos Kreditbörsen?” under ”Frågor och Svar”. Men det är en avgift som inte nämns på många andra ställen. Däremot är den medräknad i månadsbeloppet i både låneuträknaren och det låneavtal som erbjuds.

I vissa fall kan den nominella räntan på 8% innebära en effektiv ränta på 16% (fortfarande som lägsta nivå). Var därför noga med att jämföra lånets totalkostnad mot andra alternativ. Titta inte enbart på årsräntan.

kreditbörsen låna pengar

Gör det någon skillnad?

Om ett mindre belopp lånas under längre tid blir denna kostnad oproportionellt stor. Lånar företaget 30.000kr under 36 månader (ränta 8%) blir räntekostnaden ca 3.800kr och avgifterna 3.600kr. Den effektiva räntan blir därmed nästan dubbelt så hög som den nominella räntan.

Som alltid är det därför viktigt att ansöka om lån hos flera företag som erbjuder företagslån. Då kan man jämföra effektiva räntan, kapitalkostnaden samt annat som avgör vilket lån som egentligen blir billigast.

Till Kreditbörsens försvar ska sägas att ett lån på 30.000kr extremt sällan amorteras på så lång tid som 36 månader.

7/10

Ta lån via Kreditbörsen

kreditbörsen ansökanEn företagare som behöver likvida medel börjar med att ange hur stort belopp som låneansökan ska gälla för och hur lång amorteringstid som önskas. I låneuträknaren visas då ”Totalt att betala per månad” vilket gör att man lätt kan anpassa belopp och amorteringstid så att månadskostnaden kan hanteras. Men kom ihåg att detta enbart är ett exempelbelopp uträknat med företagets lägsta ränta. Räntan sätts individuellt och kan alltså bli högre och därmed skulle även månadsbeloppet bli högre.

Vilken ränta som man får beror på flera faktorer och räntan kan därmed inte ses förrän en låneansökan skickats in och företaget genomfört en kreditbedömning.

En fördel är att Kreditbörsen är tydlig med vad lånet skulle kosta i räntekostnad, avgifter och total  lånekostnad. När olika belopp och amorteringstid anges så ändras dessa kostnader vilket gör det mycket tydligt gällande lånets kostnader. Föredömligt!

För att gå vidare i låneansökan klickar man på ”Fortsätt med ansökan” där ett konto kan skapas genom att bland annat ange företagsuppgifter och kontaktuppgifter. När ett konto skapats går det att logga in på hemsidan och genomföra låneansökan. Den signeras till sist med BankID.

kreditbörsen pengar på kontoEn handläggare går sedan igenom låneansökan, tar kreditupplysning via Bisnode, och ger ett låneförslag. Om villkoren godkänns skrivs låneavtalet under och lånet betalas ut. Om lånet beviljats kan pengarna betalas ut samma vardag som låneansökan skickats in. I vissa fall kan det ta någon dag innan pegarna betalas ut vilket då beror på bankernas transaktionstider, att låneansökan kommit in sent på dagen eller liknande.

Amortering sker sedan en gång i månaden. En fördel är att företagaren kan välja vilket datum varje månad som fakturan ska skickas ut. Fakturan har sedan 10 dagars betalningstid.

5/5

Personlig borgen?

Någon personlig borgen krävs i regel inte. Däremot finns undantag då företaget kräver detta.  I låneansökan kan man även ange om man väljer att ansöka med personlig borgen. Det ökar självklart chansen att få lånet beviljat eftersom det ökar säkerheten. Samtidigt bör man vara helt införstådd med vad personlig borgen innebär om man väljer detta alternativ. Är det en enskild firma som tar ett lån innebär det per automatik att låntagaren ingår personlig borgen.

Krav

En nackdel är att kraven på låntagaren (företaget) inte presenteras tydligt på ett och samma ställe. På olika ställen på webbplatsen kan följande krav hittas.

  • ”Alla svenska aktiebolag och enskilda firmor” kan ansökan om lån.
  • Företaget får inte ha betalningsanmärkning
  • Personen som driver företaget får inte ha betalningsanmärkning

3/5

Slutbetyg 7/10

Sammanfattning

Sammanfattning

Kreditbörsen erbjuder företagslån via en P2B-plattform. Det betyder att företag och privatpersoner kan välja att låna ut pengar till företag via denna plattform. För låntagaren skiljer det sig mycket lite mot att låna via en klassisk bank eller annat kreditbolag.

Den stora fördelen med Kreditbörsen är att de ger ett snabbt svar på om lånet blir beviljat eller inte. De betalar även ut pengarna snabbt. Detta utan att företagaren behöver lämna in varken årsredovisningar eller affärsplaner. En fördel är även dess räntenivå som ligger långt under flera av andra företagslån på svenska marknaden. Detta förutsatt att man får deras lägsta ränta.

Nackdelen är att de inte anger inom vilket ränteintervall de ger lån samt att de inte är tillräckligt tydliga med den administrativa avgiften. Kreditbörsen kan absolut vara ett alternativ för företagaren som behöver ett lån. Men en rekommendation är att ansöka om lån hos flera långivare för att hitta det billigaste alternativet.

Kreditbörsen: Betyg 7/10