Fem punkter du bör ha koll på gällande sparkontot

De som spar på ett sparkonto idag kan inte räkna med speciellt hög ränta. Storbankerna erbjuder inte ens någon ränta alls på konton med fria uttag och fria insättningar. Det kan visserligen vara bekvämt att ha sparkonto på den bank man har resterande banktjänster hos men genom att vara ”otrogen” och ha fler banker kan man spara till betydligt bättre villkor.

I en artikel i SvD lyfter tidningen upp 4 saker att tänka på i val av sparkonto. Utöver det presenterar vi ännu en punkt.

  • Räntan

Räntan på sparkonton skiljer sig kraftigt mellan bankerna vilket gör att man bör jämföra ränteläget innan man väljer var pengarna ska placeras. Man bör även komma ihåg att en bank kan ha bäst ränta på 1-års fasträntekonto medan en annan har bäst ränta på rörliga sparkontot.

  • Registrerat hos FI

Det finns ett flertal företag som erbjuder sparkonton till en mycket hög ränta. På deras hemsidor framgår det att företaget är ”Registrerat hos FI”. Det är visserligen helt sant men betyder inte någon unik säkerhet. Att ett företag är registrerat hos FI innebär enbart att ägare, ledning samt dess regler gällande penningtvätt granskas av FI. Det betyder varken att verksamheten granskas eller att pengarna innefattas av den statliga insättningsgarantin (Se sista punkten)

  • Olika ränteberäkningar

Räkna ut räntaDet finns generellt tre olika ränteberäkningar som bankerna använder. Den mest förmånliga för kunden är att ränta sätts dag för dag. Denna räntan kalls just för dag-för-dag ränta. Därmed får man ränta varje dag och också ränta-på-ränta effekten direkt.

En sämre modell är Lägst-Saldo. Då ger de ränta på det lägsta saldo som varit på sparkontot under en månad. Det ger sämre ränta framförallt om uttag och insättningar sker löpande under månaden.

  • Uttagsbegränsningar

Om man väljer att binda pengarna under en tid får man en högre räntesats. Tanken är då att pengarna inte ska tas ut från kontot under denna tid. Ofta finns däremot en möjlighet till uttag även om det uppkommer kostnader. Det kan exempelvis vara att man får betala 1% av uttaget belopp men minst en avgift på 100kr. Ett annat alternativ är att ett uttag är gratis under varje kalenderår och att det sedan uppkommer kostnader.

Även om det är ovanligt med uttagsbegränsningar på konton utan bindningstid så förekommer det. Det finns exempelvis banker som erbjuder fria uttag ett visst antal gånger per år men att det sedan kostar. En viss kritik har framförts mot dessa bolag då man som konsument eventuellt kan uppfatta att ett sparkonto utan bindningstid ska vara utan uttagsbegränsningar.

  • Insättningsgaranti


Högstränta_högstrisk
Det är två saker som tydligt skiljer ett konto som har insättningsgaranti mot ett som inte har det. Det är tryggheten och avkastningen. En person som har pengar på ett sparkonto med insättningsgaranti tar aldrig någon risk med sina pengar. Skulle banken gå i konkurs betalar Riksgälden ut de pengar (och intjänad ränta) som fanns på kontot. Är det däremot ett konto utan denna garanti finns det en risk att hela insatta beloppet förloras om företaget går i konkurs.

Gällande avkastningen ger sparkonton utan insättningsgaranti betydligt högre ränta. Den bästa räntan för tillfället på ett sparkonto med insättningsgaranti och med fria uttag är på 0,85%. Det kan jämföras med ett konto utan denna garanti (hos 4Spar) som ger en ränta på 6,5%. Detta speglar överlag förhållandet mellan dessa sparkonton. Man kan alltså räkna med en avkastning på knappt 10 gånger högre om man väljer bort garantin.