Bankkort, Betalkort eller Kreditkort?

Att betala med kort är både säkrare och enklare än att betala med kontanter. Men vilken kortform ska man välja av bankkort, betalkort eller kreditkort? Det beror främst på vilken flexibilitet som önskas samt vad man själv klarar av att hantera.

Bankkort

Ett bankkort är kopplat till ett bankkonto och när betalning sker med kortet dras pengarna direkt från kontot. Bankkort går att få innan man är 18år och utan att det finns krav på inkomst.

Fördelar:

  • Enklast att få
  • Få aldrig skulder du inte kan betala
  • Tydlig överblick hur mycket pengar du har kvar

american exprees green storrutaBetalkort

Varje gång ett betalkort används vid betalning registreras detta hos kortutgivaren som en gång i månaden sedan skickar en faktura på hela beloppet. Därmed betalas hela månadens inköp på en faktura. Det som främst skiljer mot kreditkort är att hela fakturabeloppet måste betalas senast förfallodatum. Någon avbetalningsmöjlighet över flera månader finns inte.

Vid ansökan till ett betalkort ser kortutgivaren till personens ekonomi och avgör därefter om kortet ska beviljas.

Tack vare att alla inköp samlas på en faktura blir det lättare att se hur pengarna fördelats under månaden. Många gånger ingår det även rabattsystem på betalkorten, något som mycket sällan finns på bankkorten.

Fördelar:

  • Hela månadens inköp på en faktura
  • Få bonus och rabatter
  • Lättare överblick på ”var pengarna tar vägen”

Kreditkort_solfjäder BildKreditkort

Ett kreditkort har stora likheter med ett betalkort – men har större flexibilitet.

Inköpen som sker registreras av kortutgivaren som sedan skickar ut en faktura varje månad på de inköp som skett. Men till skillnad mot betalkort behöver inte hela fakturan betalas på en gång. På den faktura som skickas ut för ett kreditkort nämns alltid ”Lägsta belopp att betala”. Det är då på några procent av den totalt utnyttjade krediten. I detta läge kan alltså kortägaren välja mellan att betala hela skulden, valfritt belopp eller lägsta belopp.

Om man väljer att inte betala hela skulden uppkommer en räntekostnad på resterande belopp av utnyttjad kredit till den är reglerad.

En annan sak som skiljer dessa två kortformer åt är bonus och andra förmåner. Kreditkorten har ofta något fler fördelar än betalkorten. Det kan vara att det ingår fler försäkringar, att kortet ger högre bonus eller rabatter hos fler samarbetspartners.

Fördelar:

  • Alla inköp på en faktura
  • Få (fler) bonus och rabatter
  • Lätt att få överblick över ekonomin
  • Avbetalningsmöjlighet över lång tid

Säkrare med betal- eller kreditkort

Om ett bedrägeri har skett och någon felaktigt använt kortuppgifterna för att genomföra ett köp kan banken ge ersättning för detta. Det kan ske oavsett om man har ett bankkort, betalkort eller kreditkort. Däremot skiljer det sig något i förfarandet.

Bankkort – Ett bedrägeri upptäcks när pengar saknas från kontot och att pengar därmed felaktigt dragits. Medan banken utreder ärendet kommer personen vara utan dessa pengar. Är det ett stort belopp kan problem med ekonomin uppstå under den tid som utredningen sker.

Betalkort/Kreditkort – När fakturan kommer kan man gå igenom alla de registrerade inköpen. Om det finns en transaktion som är felaktig kontaktas banken och fakturan behöver inte betalas till sin helhet. Därmed behöver man inte ligga ute med den summa som bedragaren tagit.

Välja betalkort eller kreditkort?

För den som vill betala med kort och få en faktura i slutet av månaden finns möjligheten att välja betalkort eller kreditkort. Likheten med dessa två olika kort är att allt man köper presenteras detaljerat på en faktura som sedan ska betalas per månad.

Valfrihet vid betalning

Den stora skillnaden är däremot att ett kreditkort ger större valfrihet gällande betalningen. En faktura på ett betalkort måste betalas det datum som är utsatt på fakturan. Om så inte sker kommer påminnelse och i längden kan personen dras till inkasso eller kronofogden. Med ett kreditkort kan man däremot välja att betala enbart en liten del av skulden och skjuta upp resten mot att man betalar en viss ränta på detta belopp.

Att man inte kan skjuta upp betalnigen på ett betalkort kan både ses som dess styrka och svaghet. Styrkan är att man måste ta tag i sina skulder direkt och inte har möjligheten att skjuta upp dem så att de blir ännu större framöver. Man får helt enkelt en tydligare bild över dagens ekonomiska situation.

Nackdelen med betalkort är att det är betydligt mindre flexibelt. Den som har kreditkort kan alltid utnyttja krediten i det läge man inte har råd att betala. En enkel lösning istället för att känna sig pressad att betala.

Vilken flexibilitet vill du ha? Vad kan du hantera?

Kreditkort_bonusBonusar

Som nämnts ges fler förmåner på kreditkortet. Den person som inte lockas att skjuta upp betalningen på kreditkortet (och därmed få räntekostnad) bör därmed välja kreditkortet.

Bästa alternativet är…

Vilket är då det bästa alternativet? Det beror på vilken punkt man prioriterar.

Köp aldrig mer än du har råd med – Välj ett bankkort

shell mastercard bildUndvik räntekostnad – Välj bankkort eller bankkort

Bäst ekonomiskt – Kreditkort. Genom att betala med ett kreditkort nås en rad ekonomiska fördelar. I kreditkort ingår alltid reseförsäkring och ofta flera andra försäkringar. Det är även mycket vanligt med rabattsystem och bonussystem. Det går exempelvis att få 1% på alla inköp som sker med kortet med kort från Shell och Re:member More. Det går att få 2% på Coop med Coop Med Mera osv.

Genom att utnyttja rabatter, bonusar och fördelar ges förmåner för flera tusen kronor varje år. Detta utan att man behöver betala en krona utöver årsavgiften. Men då krävs det även att man undviker kontantuttag (vissa kreditkort tar avgift för kontantuttag) och att man alltid betalar skulden i tid (annars uppkommer räntekostnad).