Nu börjar högkostnadskreditslagen att gälla

Den första september 2018 började nya lagen för högkostnadskrediter att gälla. För konsumenterna kommer det framförallt märkas i lägre räntor och kostnadstak – men även ändrade låneprodukter.

Eftersom regeringen anser att allt för många är överskuldsatta i Sverige har man valt att göra en rad olika utredningar och åtgärder. En var att tillsätta en utredare för att lägga fokus på ”högkostnadskrediter”. I detta fall menas lån och krediter med effektiv ränta på över 30 %.

Utredningen resulterade i den nya lagen som började gälla första september i år. På ett flertal punkter ändras lagen kring dessa lån men för låntagaren är det framförallt följande som kommer påverka.

Högkostnadskredit definieras

Lagen gäller enbart de lån och krediter som faller inom ramen för Högkostnadskredit. Det som krävs är att den effektiva räntan minst är 30 %. Däremot finns undantag för kreditköp. Kredit via kreditkort eller köp direkt via butik kan alltså ha högre effektiv ränta utan att det klassas som en högkostnadskredit.

Räntetak på 40 % + referensränta

En högkostnadskredit får maximalt ha årsränta på 40 % plus den gällande referensräntan. I över ett år har referensräntan varit på noll eller minus vilket alltså innebär att gränsen för tillfället är 40 %.

Detta är en av de punkter som tydligast förändrar snabblånens utformning. Tidigare hade snabblån årsräntor på över 100 % och i vissa fall på flera hundra procent. Detta eftersom de hade månadsränta och ett lån som var tänkt att återbetalas efter en eller ett par månader.

Här ska tilläggas att det enbart är räntan som begränsas – inte avgifter så som aviavgift, uppläggningsavgift m.m. En del har presenterat nya lagen med att lån nu inte kan ha högre effektiv ränta än 40 % vilket alltså är felaktigt.

Kostnadstak inklusive avgifter

Nu gäller även ett kostnadstak på samtliga högkostnadskrediter. Det innebär att du som kredittagare aldrig kommer att betala mer än 100 % av lånets belopp i avgifter och räntor.

Om du exempelvis tecknar ett lån på 25 000 kr kommer du aldrig betala mer än 50 000 kr när detta återbetalas. Detta oavsett om lånet sträcker sig över ett par månader eller ett ar år.

Inom kostnadstaket ryms även uppläggningsavgift, aviavgift och eventuella inkassokostnader. Det enda som inte ingår är eventuell avgift som Kronofogden tar vid utmätning.

I och med denna lag kan inte skulderna till snabblåneföretag ”skena” så som tidigare skett för låntagare som inte betalat sina lån i tid.

Antal förlängningar begränsas

En högkostnadskredit kan enbart förlängas en gång. Däremot finns undantag för avbetalningsplaner, vilka då inte får skapa större kostnader för konsumenten.

Skapar ändrade låneformer

Dessa nya lagar skapar förändringar på lånemarknaden. Framförallt handlar det om att de höga årsräntor som snabblånen haft försvinner. Dessutom begränsar kostnadstaket så att en skuld inte kan bli hur hög som helst.

Men detta påverkar även vilka lån som kreditgivarna är villiga att erbjuda. Att erbjuda ett lån på 1000 kr under en månad är inte ekonomiskt försvarbart. Detta utifrån den ”låga” räntan som de maximalt får ta ut.

Efter att Finland infört liknande lagar förlängde en rad snabblåneföretag sina amorteringstider och höjde lånebeloppen. En liknande utveckling går att se i Sverige.