Olika lån

Även om banker och andra låneinstitut benämner sina lån med olika namn så kan man placera in de flesta lån i några få kategorier. Vilken låneform man bör välja styrs av en rad faktorer och varje låneform har sina fördelar och nackdelar.
Bolån

bolånPrecis som namnet avslöjar så handlar detta om ett lån till ett boende, en bostadsrätt eller friköpt hus. Detta lån har den lägsta räntan som går att få som privatperson vilket beror på den stora säkerheten som banken får. När ett boende belånas har banken lägenheten/huset som säkerhet. Skulle låntagaren av någon orsak inte klara av att betala tillbaka lånet kan banken tvångssälja det genom kronofogden och därmed få in hela skulden. Idag får inte heller bostaden belånas till mer än 85% (kan finnas variationer) vilket gör att banken har ännu större säkerhet. Även om huset skulle falla något i värde innan de säljs på exekutiv auktion är chansen stor att banken får in sina pengar.

Det andra som karakteriserar bolån är dess storlek. Till skillnad mot de övriga låneformerna finns inte någon speciell övre gräns på hur mycket man får låna. Det är upp till banken att förlita sig på mäklarnas omdöme om husvärdet eller inte.
Nu måste inte alltid bolån gå till just inköp av boende. Har man redan ett boende (med eller utan bolån) kan lånet höjas förutsatt att inte huset är belånat mer än 85%. I dessa fall kan det vara okej att belåna huset för exempelvis renovering eller andra investeringar. Bolån passar alltså enbart för de som vill belåna sin bostad. Här finns mer info om bolån

 

Privatlån

Privatlån benämns även som blancolån eller ”Lån utan säkerhet”. Det handlar om ett lån där långivaren inte behöver ha något som belånas (som det är i fallet med bolån). Att det är ett lån utan säkerhet är både rätt och fel. Det är rätt på så vis att något boende eller annat inte måste finnas som en säkerhet för banken. Däremot ser lånegivaren på inkomst, eventuella betalningsanmärkningar samt övriga lån när ett privatlån ska beviljas. Att ha en fast inkomst och inte ha några anmärkningar brukar vara stående krav även om undantag finns. Däremot spelar det inte någon roll vad pengarna ska användas till. Det är något som man inte behöver uppge vid lånetillfället.

Då privatlån har lägre säkerhet än bolån kompenseras detta med högre ränta från bankerna.

Storleksmässig ligger privatlånen på 5.000-500.000kr. Vad lägsta nivån är brukar variera mellan 5.000-20.000 medan den högsta nästan alltid ligger på 350.000. Då summan på lånen är lägre finns det också betydligt fler aktörer än vid bolån. En rad olika låneinstitut finns på marknaden och skillnaden mellan dem i ränta, amorteringstid och andra avtal kan skilja rejält. Det är därför viktigt att man jämför räntesatser m.m. innan man bestämer sig för var man ska ta sitt privatlån.

Privatlån passar för de som inte har möjlighet att ta bolån men ändå har säkerhet i exempelvis fast anställning. Här finns mer info om Privatlån

Billån

Billån

Ofta benämns lån som är tänkt att användas för att finansiera en bil för just ”billån”. Är det ett lån utan säkerhet är det däremot exakt samma sak som ett privatlån. Används bilen däremot som säkerhet för lånet uppstår ett flertal skillnader. Det som presenteras nedan är alltså billån med bilen som säkerhet.

Det som känntecknar billån är att lånesumman max får vara 80% av bilens värde, att amorteringstiden begränsas utifrån bilens ålder, att bilen oftast måste köpas hos auktoriserad handlare samt att den oftast måste vara helförsäkrad under lånetiden. Dessutom måste lånet lösas till sin helhet om bilen skulle säljas innan lånetiden löpt ut.

Att teckna ett billån med bilen som säkerhet är vanligast om en helt ny bil köps hos en återförsäljare. Det finns ett par kreditgivare som erbjuder dessa lån online men utbudet är relativt litet. Utbudet av billån utan säkerhet är däremot betydligt större.

Fördelen med dessa lån är att räntan kan bli fördelaktig låg. I och med bilen är en säkerhet skapas trygghet för kreditgivaren och räntan kan sättas på en lägre nivå. Nackdelen sitter i de begränsningar som dessa lån kan skapa i ex. amorteringstid. Det brukar finnas krav på maximal amorteringstid samt att bilen inte får vara öven en viss ålder innan hela skulden ska varit återbetald. Här finns mer info om Billån

Peer-To-Peer Lån

Peer-To-Peer (P2P) är en variant av privatlån men där lånen inte går från en bank till en privatperson. Istället är lånet mellan privatpersoner. Lånen förmedlas via en låneplattform som ett företag erbjuder. Exempel på företag är Lendify och SparLån. Via deras webbaserade plattform kan långivare och låntagare mötas men samtidigt vara helt anonyma för varandra. Långivara skapar konton, sätter in pengar och lånar ut pengar till avidentifierade personer som söker lån. Lånen betalas sedan tillbaka i likhet med ett privatlån. Skulle lånet inte återbetas är det företaget (ex Lendify) som skickar ut påminnelser och i längden även drar ärrendet till Inkasso. Skulle pengarna ändå inte återbetalas är det långivaren som har tagit risken och därmed förlorar sina pengar. Som långivare är det vanligt att man lånar ut små summor till många olika låntagare för att därigenom minska risken. För även om en låntagare vill låna 10.000kr kan man som långivare välja att låna ut 1000kr och hoppas på att 9 andra långivare gör det samma. Hr finns mer info om Peer-to-Peer-lån

 

Smslån & Snabblån

Microlån

Även här finns en rad andra benämningar så som SMS-lån, snabblån och smålån. Alla dessa namn syftar på någon av de saker som karakteriserar denna låneform. När låneformen från början växte fram var det vanligt att man tog dessa via SMS varav namnet SMS-lån. Det är sedan ett namn som stannat kvar trots att man idag kan ta lånet både över internet, telefon eller SMS.

Ordet snabblån syftar på låneformens snabbhet. Det går på någon minut att ansöka om pengarna och vissa bolag lovar att pengarna sedan är utbetalda inom 15 minuter.

Smålån syftar på storleken på lånet. Dessa lån sträcker sig vanligtvis från 500kr upp till 10.000kr.

Förutom det som nämnts ovan så är det framförallt tre saker som karakteriserar låneformen. För det första är det återbetalningstiden. När det gäller bolån och privatlån talar man om olika antal år som lånet läggs upp på. När det gäller microlån är det månader. Lånen ska vara återbetalade inom allt från tre månader till 24 månader.

Det andra är räntesatsen. Det är inte ovanligt med 20-30% ränta. Detta då på en kort återbetalningstid. Det är alltså betydligt högre ränta på dessa lån än de övriga.

Det tredje är säkerheten. Då summan på lånen är så små tar inte dessa företag lika stor hänsyn till säkerheten. Det finns till och med företag inom Microlånsbranschen som specialiserat sig på att ge lån åt de som har betalningsanmärkningar.

Microlån passar bäst för de som inte har möjligheten att ta bolån eller privatlån alternativt att man vill ta lån på en mycket liten summa och är villig att betala tillbaka lånet och räntan inom någon månad.

Här finns mer info om microlån

Kreditkort_solfjäder BildKreditkort

Med ett kreditkort ”lånas” pengar från köpetillfället till att fakturan skickas ut av kortföretaget. Att handla med kreditkort förknippas inte av många med att ”låna pengar” men innebär i praktiken att så sker. Genom att handla med kreditkort får man 50-60 räntefria dagar. Därefter kan man välja om hela fakturan ska betalas eller om man vill betala en mindre summa över flera månader. I det fall som man väljer att betala en mindre summa över längre tid uppkommer en räntekostnad. Den brukar ligga på 15-20%. Det är alltså bättre, rent ekonomiskt, att utnyttja krediten på ett kreditkort än att teckna ett snabblån. Men i jämförelse med privatlån är räntesatsen betydligt högre. Men att jämföra låneformerna enbart gällande räntesats blir inte helt rättvist. Ett kreditkort är så mycket mer än ett sätt att delbetala sina inköp.

Den stora fördelen med kreditkort handlar om att man får en tydligt överblick över vad som köps under vardera månad och att man flexibelt kan återbetala denna summa. Utöver det har alla kreditkort reseförsäkring och en rad förmåner. Exempel är försäkringar, bonusprogram, rabatter och erbjudanden. Den som ser till att betala fakturorna i tid tjänar ofta på att ha ett kreditkort. Detta även om det finns en årsavgift på kortet. Fördelarna och förmånerna är helt enkelt större än kostnaden för kortet. Här finns mer info om kreditkort

Kontokredit

En kontokredit kan vara uppbyggd på två olika sätt. Man skiljer därmed på en kontokredit som är kopplad till ett bankkonto och en kontokredit online. Det då dessa två låneformer skiljer sig på flera punkter. Det som är lika är att man ansöker om en viss kredit och att man sedan kan ta ut delar eller hela den summan från kontokrediten. Det är enbart den del man utnyttjar som man betalar ränta för. Denna del liknar därmed till viss del ett kreditkort.

Det som skiljer de två olika kontokrediterna åt är om utbetalning sker automatiskt eller inte, räntesatser, kreditbelopp och hur återbetalning ska ske. Generellt är en kontokredit kopplad till ett bankkonto bättre då räntesatsen är betydligt lägre och krediten automatiskt utnyttjas när man är i behov av pengar. Däremot är det extremt svårt att få denna kredit om man har betalningsanmärkning. På onlinekrediter är det lättare att få krediten beviljad trots betalningsanmärkning.

Här finns mer info om kontokrediter

räkna ränta

Övriga lån

Läs mer om…

Pantbank – Låna pengar med säkerhet i en ägodel. (Du riskerar aldrig att dras till Kronofogden)

Omstartslån – Belåna bostaden och lös dyrare krediter och lån (För dig med betalningsanmärkningar)

Företagslån – Olika vägar att låna till företaget (För dig som inte får lån på banken)

Seniorlån – Belåna bostaden på äldre dar (Bo kvar hemma men frigör kapital som pensionär)