Pantbank

sefina bli kund-minDe olika lån som finns på lånemarknaden kan delas in på olika sätt. Ett vanligt sätt är att kategorisera dem utifrån om låntagaren behöver ha någon säkerhet eller om lånet tecknas utan säkerhet. Vanligtvis ger de lån med säkerhet låg ränta.

Att låna via pantbank är att välja ett alternativ i ”mitten”. Man behöver lämna in något som en säkerhet samtidigt som räntan är medelhög. Det kan absolut vara det bästa alternativet i vissa situationer – men man bör även väga Pantbanken mot andra alternativ.

Besök Sefina Pantbank

Vad innebär det att låna via Pantbank?

Det som karakteriserar ett lån via en pantbank är att låntagaren måste lämna ett föremål i pant för att få lånet. I och med att Pantbanken har säkerheten i detta föremål kan en ”lägre” ränta erbjudas. Skulle låntagaren inte lyckas betala tillbaka lånet (och dess ränta) blir föremålet sålt. På så vis får Pantbanken in sina pengar oavsett om låntagaren betalar summan eller inte

Pantbank – Så fungerar det

Låna med säkerhet

I och med att man pantsätter ett föremål blir detta ett lån med säkerhet. Pantbanken tar en minimal risk att låna ut pengar då de i slutändan kan sälja föremålet och därigenom få in pengar som täcker upp för lånet. Detta är även något som läggs med i beräkningen vid värderingen av föremålet så den som lånar pengar får aldrig låna 100% av föremålets värde. Med lägre belåningsgrad ökar säkerheten ytterligare då Pantbanken med än större säkerhet kommer att få tillbaka sina pengar vid eventuell försäljning.

sefina värdera saker

Mellanhög ränta

Räntan som erbjuds på en pantbank är lägre än SMS-lån men högre än privatlånen. Däremot är dessa lån i första hand tänkta att läggas upp likt ett SMS-lån. Med andra ord att man lånar pengar för att betala tillbaka skulden inom någon månad. Ett exempel är Pantbanken.se som har som längsta amorteringstid 12 månader.

I likhet med andra låneformer skiljer sig även räntan hos de olika Pantbankerna. Så det kan löna sig att jämföra. Åtminstone om det är större summa som lånas.

Exempel på ränta från Pantbanken.se 2015 (En av Sveriges större aktörer)

pantbankens räntor

Upp till 5000kr – 3,5% per månad = 42% årlig ränta

Delen över 5000 upp till 10.000kr – 3,25% per månad = 39%

Med andra ord blir räntan lägre ju mer man lånar. På detta företag går det att låna över 200.000 vilket ger den lägsta räntan, dvs 0,95% per månad = 11,4% årlig ränta.

Utöver räntan kan mindre administrativa kostnader tillkomma.

Med denna ränta är detta betydligt billigare än SMS-lån vilket är Pantbankens stora fördel.

sefina pant

Möjlighet att inte betala tillbaka lånet

Oavsett vilket privatlån, bolån eller sms-lån som tecknas är grundtanken att summan ska betalas tillbaka. I annat fall kan långivaren lägga på påminnelseavgifter och till slut även dra det hela till kronofogden. Men med lån via Pantbank är det annorlunda. I och med all säkerhet ligger i föremålet som pantsätts är det värsta som kan hända enbart att detta föremål säljs av Pantbanken. Detta kan visserligen upplevas mycket jobbigt i de fall det är släktklenoder eller liknande men fördelen är att lånet aldrig kan dras till Kronofogden och därmed bli betydligt dyrare än vad det ursprungligen var tänkt.

Att betala tillbaka lånet är därmed helt frivilligt. Oavsett om man har möjligheten eller inte

Besök Sefina Pantbank

Ingen risk

Att ta ett lån innebär alltid en viss risk. Risken att inte kunna betala tillbaka lånet. Men risken som låntagaren tar vid ett lån på en Pantbank är betydligt mindre än om exempelvis ett privatlån tecknas.

Kort låneperiod

Hur lång tid lånet kan läggas upp på varierar något mellan de olika pantbankerna. Däremot är det oftast bara på en eller ett par månader. När lånetiden har löpt ut har låntagaren möjlighet att betala in ränta och eventuella administrativa kostnader och därmed förlänga lånet med lika lång låneperiod.

Men generellt ska alltså lånet ses som ett kort lån som betalas tillbaka inom någon månad.

Både i butik och online

När Pantbanker började att etablera sig i Sverige fanns bara en väg att använda denna låneform. Det var genom att fysiskt komma till butiken för att få sina föremål värderade och därefter få pengarna direkt i handen. Idag har möjligheterna ökat.

  • Låna via webben

För att låna via webben beställs först en värdepåse som helt kostnadsfritt skickas ut till låntagaren.

I denna värdepåse placeras de värdeföremål som önskas användas som pant. Från och med att påsen skickas iväg är innehållet försäkrat av Pantbanken. Detta upp till en viss summa (ex. 100.000kr)

Efter att Pantbanken har fått föremålen och värderat dem skickar de ut ett förslag på lån till låntagaren. Detta via SMS eller mail.

Genom att svara på SMS/mail med ett kort JA bekräftas att lånförslaget godkänns och pengarna sätts då in på det konto som angetts.

  • Låna via SMS

Det är inte bara SMS-lån som kan tecknas via SMS. Det är även möjligt att via SMS ta första steget för ett lån via Pantbanken. Skillnaden är inte speciellt stor mot att låna via web (se ovan)

Det som skiljer är att värdepåsen kan beställas via SMS genom att man skickar sitt personnummer till ett speciellt nummer hos Pantbanken. Därefter skickas en gratis värdepåse ut till den adress man är folkbokförd på.

Betalningsanmärkningar

Vid lån hos Pantbank tas ingen kreditprövning. Med andra ord kan de personer som har betalningsanmärkningar ta lån på Pantbanker utan problem

Nackdelen med Pantbank

Det finns främst två nackdelar med Pantbanker.

Det första är att man riskerar att förlora ett värdefullt föremål.  Detta bör däremot inte ses som någon stor nackdel. Den som hade tecknat ett privatlån och kommit till punkten att lånet inte kan betalas måste i praktiken sälja något värdefullt för att få in pengar till att återbetala lånet. På så sätt blir effekten den samma.

Den andra nackdelen är räntan. Om man tittar på den årliga räntenivån är den på mellan 10-50% beroende främst på hur stor summa som lånas. Detta är långt över vad som erbjuds på privatlån. Den lägsta nivån på privatlån (2015) är kring 3,75% och sedan erbjuds räntor upp till ca 15%.

I de fall man har möjlighet att ta ett privatlån är detta alltså oftast ett billigare alternativ.

En av de stora fördelarna med Pantbank är att man kan låna trots betalningsanmärkning. Detta är ytterst ovanligt på privatlån. Det är betydligt vanligare på SMS-lån men jämförs räntan på SMS-lån mot en lån på en Pantbank har pantbanken betydligt bättre ränta.

Med andra ord är oftast ett privatlån (utan hög uppläggningsavgift) ett bättre alternativ. Om det inte går att teckna är Pantbanken ett bra alternativ.

 

Alternativ mot Pantbank

Det finns i princip två alternativ mot pantbank. Detta är privatlån och SMS-lån.

Privatlån: Kräver oftast att låntagaren inte har betalningsanmärkning. Dessutom krävs inkomst. Kraven är högre men räntan är lägre.

SMS-lån: Kan tecknas trots betalningsanmärkning men beloppen är betydligt lägre än vad privatlån och Pantbank kan erbjuda. Räntan är högre än pantbanken men pengarna betalas ut snabbare (förutsatt att man inte går till den fysiska pantbanken).

Besök Sefina Pantbank