Peer-to-business-lån

la%cc%8ana2vitareLåneformen Peer-to-business är en form av lån där företag lånar pengar från främst privatpersoner. Lånen förmedlas via företag som har en plattform där låntagare och långivare kan mötas. I Sverige är Peer-to-Peer, dvs lån mellan privatpersoner, mer utbyggt men funktionen är alltså exakt densamma. Med skillnaden att det är företag som lånar pengarna.

För företagen som behöver lån kan detta vara ett sätt att få lån i de fall som bankerna inte velat låna ut pengar. Eftersom bankerna nekat lån betyder de även att de anser risken vara för stor. För att kompensera högre risk erbjuder därmed dessa låntagare en högre ränta mot privatpersonerna för att på så sätt locka till utlåning.

Fördelen med peer-to-business är därmed att företag får tillgång till  lån och att för privatpersoner kan få en relativt hög avkastning på sina pengar.

Peer-to-Business är alltså lån till företag. Däremot kan det både vara privatpersoner och företag som står bakom utlåningen av pengarna.

Så går det till:

För företaget (Låntagaren):

Det finns flera orsaker till att ett företag inte får ett företagslån på en bank. Summan kan vara för liten, kreditvärdigheten för svag eller att banken helt enkelt inte tror på affärsplanen. Det är i dessa fall som peer-to-business kan vara en bra lösning. Företagaren skapar då ett konto hos något av de företag som erbjuder P2B-lån. Därifrån kan man sedan skapa en låneansökan där man bland annat anger hur stort belopp som önskas lånas, vad pengarna ska användas till och vilket slags företag man är.

Efter att förmedlingsföretaget kontrollerat uppgifter, genomfört en kreditbedömning och utvärderat risknivå kontaktas företaget för ytterlige uppgifter innan låneförfrågan presenteras på förmedlarens hemsida. Nu får privatpersoner vara med och investera i lånet. Skuldebrev skrivs sedan mellan långivare och låntagare. All administration sköts av P2B-företaget. Efter att lånet tecknats och återbetalning påbörjats är skillnaden mot ett lån hos en bank minimal.

För Privatpersonen (Långivaren):

Den stora fördelen med att låna ut pengar via peer-to-business är att man får en relativt hög avkastning. Vilken avkastning som erbjuds är olika mellan olika förmedlare men skiljer sig även gällande vilken risknivå som lånet anses vara på. Som alltid när det gäller lån så kräver högre risk en högre ränta för att investerare ska lockas att låna ut pengar.

Första steget är att skapa ett konto hos ett P2B-företag och därefter avgöra vilka företag som man är villig att låna ut pengar till. Generellt gäller att ju högre risknivå som tas desto högre avkastning går att få. Det är möjligt att investera hela summan på ett lån men det vanligaste är att investera ett mindre belopp på flera olika lån. Därmed minskar man risken för kreditförluster.

När ränta och amortering sker på lånet betalas pengarna in till långivaren. Skulle betalning utebli är det oftast P2B-företaget som har ansvar att genomföra påtryckningar via Inkasso eller Kronofogden.

Risk:

Den risk som låntagaren (företaget) tar med ett peer-to-business lån är samma risk som de tar om de tecknar något annat lån. Kan de inte betala i tid är risken att företagets skuld dras till Inkasso i slutändan en konkursansökan. För låntagaren finns det alltså inte någon skillnad i risk.

Den som agerar långivare tar en viss risk (i likhet med när banker eller kreditinstitut lånar ut pengar). Risken är att låntagaren försätts i konkurrs och att pengarna då inte kan betalas tillbaka. Det är därför en rekommendation att inte låna ut större belopp till ett och samma företag. För att minska risken är det bättre att låna ut små belopp till ett flertal företag. Men man bör ändå vara medveten om risken. Det finns trots allt en orsak till att de stora bankerna har nekat företaget lån. De flesta förmedlare inom peer-to-business låter långivaren välja vilket företag man vill låna ut till. Detta gör att man själv kan välja risknivå utifrån vad man anser om företagets ekonomiska framtid.

Det finns ytterligare en risk som är viktig att vara medveten om. Genom P2B-lån investerar låntagaren i lån. Man bör se det som en investering med den risk och den möjlighet till avkastning som finns. Att se dessa lån som ett alternativ till vanligt sparkonto är alltså felaktigt. De flesta sparkonton innefattas av den svenska statliga insättningsgarantin. Det betyder att pengarna alltid är skyddade av staten. Går ett företag i konkurs och pengarna är skyddade av garantin fås pengarna tillbaka av Riksgälden. De pengar som investeras i P2B-lån är inte skyddade av den garantin. Det innebär alltså att kapitalet kan förloras om företaget av någon anledning går i konkurs.

Avgift:

Hur avgift för denna förmedling sker är något olika. En vanlig variant är att långivaren får betala en viss procent av utlånat kapital som avgift men det finns även varianter där kostnaden främst läggs på låntagaren.

I Sverige finns ett fåtal företag som erbjuder peer-to-business. Ett av de mer etablerade är Toborrow.se.