Tandvårdslån

Det blir allt mer vanligt att olika företag samarbetar med banker och kreditinstitut för att utforma lån som passar just deras verksamhet. Så är det med de tandvårdslån som erbjuds hos ett flertal olika kliniker både inom Folktandvården och hos privata tandläkare. Men bara för att det heter tandvårdslån så betyder det inte att det är det bästa alternativet för att få pengar till tandvården. Nedan visas några av de vägar som man kan gå för att finansiera sina tandläkarräkningar.

Delbetala utan ränta – vid mindre kostnader

Det är inte alltid ett tandvårdslån behöver tecknas även om man inte har möjlighet att betala hela summan på en gång. Många gånger går det nämligen att välja att delbetala räkningen. Men detta är då enbart på kortare tid (några månader) och på lägre summor (ex. 3000kr). För att få ta del av delbetalningsalternativet ska man prata med den klinik där behandlingen genomfördes.

Folktandvården i samarbete med Entercard

Hos flera kliniker inom Folktandvården går det att teckna Tandvårdslånet. Den som anser att man av någon anledning vill delbetala under en längre tid gör en ansökan till detta lån direkt hos kliniken. Så länge man har med sig giltigt ID-kort går detta på några få minuter.

Ansökan skickas sedan in och maximalt belopp som går att låna är 60.000kr.

En fördel är att den första månaden är helt amorteringsfri. Men det kan bli ända upp till två månader betalningsfritt. Man har nämligen betalningsfritt den månad som behandlingen genomfördes och kommande månad. Sedan läggs en betalningsplan upp även om man självklart kan göra extra avbetalningar när som helst för att betala av hela lånet.

På varje faktura som skickas ut månatligen får man betala en fakturaavgift (25kr) samt ränta och amortering. Varje månad ska 1/24 betalas av skulden.  Därtill kommer en uppläggningsavgift på 225kr.

Räntan är 7,92% vilket kan anses som en okej ränta för ett lån utan säkerhet. Men i och med att uppläggningsavgift och aviavgifter tillkommer blir den effektiva räntan betydligt högre. Ju mindre summa och kortare amorteringstid ju högre effektiv ränta kommer detta att innebära. I ett exempel där det lånas 15.000kr under 28 månader blir den effektiva räntan 13,21%. En siffra som kan vara bra att komma ihåg när man sedan ser på andra alternativa låneformer.

Kraven för att kunna ta detta Tandvårdslån var 2015:

  • Du ska vara minst 20 år
  • Du ska ha en anställning alternativt driva eget företag eller vara pensionär
  • Du ska ha en inkomst på minst 110.000kr
  • Du får inte ha några betalningsanmärkningar

OBS: Samtliga kostnader är tagna från broschyren ”Dela upp betalningen hos Folktandvården med tandvårdslånet” från 2015. Priserna och räntorna kan ha ändrats sedan dess.

Få hjälp via socialtjänsten

De som inte har pengar till tandvård och exempelvis har betalningsanmärkningar och har svårt att få lån kan i vissa fall få hjälp med finansiering av socialtjänsten. Man gör då en ansökan om ekonomiskt stöd där man detaljerat beskriver sitt behov. Det viktiga är att kostnaden har godkänts av socialtjänsten innan behandlingen påbörjas. Därför kan det vara bra att först gå till tandläkaren för att få ett kostnadsförslag – något som sedan tas med till socialtjänsten när ansökan lämnas in.

Andra lån är billigare

I exemplet ovan blir den effektiva räntan 13,21% med en amortering på lite drygt 2 år. I detta fall finns flera andra billigare vägar att gå.

bolånHögre Bolån – Att lägga så mycket som möjligt av lånen i bolånet är alltid bäst. Det kan visserligen vara en hög uppläggningskostnad (upp mot 1000kr) men i och med att räntan är kring 2% är det billigare än tandvårdslånet ovan.

Nackdelen med detta alternativ är att alla inte har en bostad att belåna. Dessutom är det inte alltid banker tillåter så låga lån på bostaden.

Privatlån – Den enklaste vägen är att ta ett privatlån. I detta fall bör en låneförmedlare (ex Lendo) anlitas. Detta är företag som gratis jämför räntor hos flera olika banker. När denna text publicerades gick det att få privatlån med ränta under 4% via dessa låneförmedlare. Nu är det inte alla som får bankernas lägsta ränta men att få en ränta på privatlån under 10% är inte svårt. Detta åtminstone om man inte har betalningsanmärkning, har fast anställning och en årslön på över 110.000kr.

Även privatlån kan ha uppläggningsavgifter och aviavgifter men sammantaget har de flesta privatlån en lägre effektiv ränta än 13%.

Nackdelen med detta alternativ är det inte erbjuds några betalningsfria månader så som det gör i Tandvårdslånet. Här ska lånet börja betalas tillbaka första månaden efter lånet tecknats. Någon flexibilitet gällande betalning finns inte heller så som det gör med kreditkort.

Kreditkort_solfjäder BildKreditkort – Ett ytterligare alternativ är att betala med ett kreditkort. Det finns några kreditkort som har en årsränta på under 10% men de flesta ligger på ca 15%. Därmed blir kostnaden ungefär lika hög som på tandvårdslånet. Dessutom har man även här fri första månad. Men det finns andra fördelar med denna betalningsväg.

Den första är summan som ska betalas. På kreditkort är ofta lägsta summa som ska betalas varje månad 3% av den totala skulden. På tandvårdslånet är det 4,1%.

Den andra är att kreditkort ofta ger bonus på alla inköp. Detta gör att det är lätt att få 1% i bonus på tandvårdsräkningen. I det fall som den kostade 15.000kr blir återbäringen 150kr.

Den tredje är att många kreditkort har extra betalningsfria månader. I det fall man behöver skjuta fram betalningen en månad går detta att göra ett visst antal gånger per år utan någon extra kostnad.

Den fjärde är att kreditkort även har flera försäkringar och extratillägg som kan tecknas till kortet. Exempelvis kan betalskydd tecknas. Mot en mindre kostnad får man ett försäkringsskydd som täcker upp om man skulle bli sjuk eller arbetslös och därmed får lägre inkomst och får svårt att betala krediten. (Läs mer om Betalskydd)

I och med att räntan är i stort sett detsamma mellan kreditkort och tandvårdslån och det finns fördelar hos kreditkortet som inte finns i tandvårdslånet kan detta alltså vara ett alternativ.

Sammanfattning

Tandvårdslån är ett lån som erbjuds av klinker inom Folktandvården. Det kan ses som en bra väg att gå för att finansiera kostnaden för tandvård men när man jämför räntor och avgifter visar det sig att det inte är ett bra alternativ. Det finns minst tre billigare vägar att gå för att få kredit.

Som vanligt handlar det om att jämföra olika kreditlösningar och se på den totala kostnaden för dessa. Tandvårdslån kan alltså vara bra – men det som erbjuds i ett samarbete mellan Folktandvården och EnterCard är det inte. Avstå !