Extrakort

Kreditkort_solfjäderDen som har ett bank-, betal-, eller kreditkort kan beställa ett extrakort. Ett kort som en annan person kan använda och som har identiska funktioner som huvudkortet. Fördelen är att flera personer kan använda samma konto eller samma kredit och därmed samlas alla utgifter på samma ställe.

Är det ett bankkort dras summan vid inköp från samma konto. För två personer som för har delad ekonomi kan ett gemensamt konto med två bankkort vara ett alternativ för att betala gemensamma inköp.

Är det ett betalkort samlas de inköp som sker med de två (eller fler) korten på en och samma faktura. På fakturan går det att se vilka inköp som genomförts med vilket kort vilket gör att en kostnadsfördelning kan ske om så önskas. Genom att alla inköp finns på samma faktura blir det tydligare hur mycket som köpts in under föregående period.

Även om det är kreditkort samlas inköpen på en faktura där man kan avläsa vilket kort som genomfört vilka inköp. Skillnaden mellan betalkort och kreditkort är däremot att kreditkortet ger möjlighet till delbetalning.

Fördelen med att ha extrakort

  • Överblick

Den största fördelen med Extrakort bör vara att man skapar sig en tydlig överblick över ekonomin. Alla utgifter registreras på ett och samma ställe vilket gör att man lättare kan se om budgeten hålls och var pengarna egentligen tar vägen. Samtidigt framgår det på fakturan med vilket kort de olika inköpet skett. Det blir därmed även en tydlig överblick gällande vem som köpt vad under föregående månad.

  • Bonusen

Många betalkort och kreditkort har bonusfunktion. I vissa fall finns nivåer som man behöver nå upp till för att få en extra bonus. Ett exempel kan nämnas från Circle MasterCard som ger 0,5% i bonus på alla inköp. Men om 1000liter drivmedel tankas per år ges istället 1% i bonus. Ett annat exempel kan tas från kreditkortet Coop Med Mera Mer. Vid inköp på COOP får man 1grundpoäng och 1 extrapoäng vid varje krona man handlar för. Men om man får ihop minst 21.000 grundpoäng under en period av 6 månader så dubbleras dessa. Därmed får man större återbäring.

Genom att ha ett extrakort samlas samtliga poäng och bonusar på samma konto och därmed når man lättare upp till de nivåer där extrabonus ges.

  • Under 18 år

Att teckna ett kreditkort för en person under 18 år är omöjligt. Den åldersgränsen är generell i Sverige så länge det handlar om lån eller krediter. Men om önskemål finns att en person i denna ålder ska ha ett kreditkort kan detta skaffas genom ett Extrakort. Det är visserligen inte alla kortutgivare som erbjuder detta men det förekommer.

Nackdelen med extrakort

  • Kreditgränsen

När man ansöker om ett kreditkort ges en kreditgräns. Det betyder hur mycket man kan handla för under en månad, dvs hur hög kredit som beviljas. Om en person får en kredit på 30.000 kr räcker detta oftast för månadens samtliga inköp. Men om det är två som ska dela på samma kredit betyder det att varje person maximalt får handla för 15.000kr. Visserligen går det att ansöka om förhöjd kreditgräns men det är inte säkert att man får höjd gräns bara för att man blivit beviljad extrakort.

  • Ansvaret

Vem som har ansvar för att återbetala den utnyttjade krediten varierar beroende på avtal (se nedan). Men det kan innebära att huvudkortsinnehavaren har hela ansvaret. Det är därför mycket viktigt att man sätter sig in i avtalet kring extrakort eftersom man kan bli betalningsansvarig för skulder som en annan person skapat och inte återbetalat. Är man osäker på om man vill ta detta ansvar är det bättre att de två personerna tecknar varsitt kreditkort.

Ansvar hos kortägarna

shell mastercard bildDet finns två olika ansvarsmodeller som används när ett extrakort tecknas. Med ansvar menas då vem som är betalningsskyldig på skulden som uppkommer och som kreditgivaren därmed kan kräva på betalning.

Huvudkontoinnehavaren

Det ena alternativet är att huvudkontoinnehavaren alltid är ansvarig för den skuld som skapas (betal- och kreditkort). Det spelar därmed ingen roll vem som genomfört inköpen. Kravet på återbetalning kommer alltid att ligga på den som tecknade kortet från början.

Fördelen med denna ansvarsfördelning är att det skapar möjlighet för personer under 18 år att ha kreditkort. Vissa bolag erbjuder nämligen personer ner till 16år att ha extrakort men då är det mycket vanligt att hela ansvaret ligger på huvudkontoinnehavaren.

Solidariskt ansvar

Det andra alternativet är att alla som har kort kopplad till samma kredit är ”solidariskt betalningsansvariga”. Det betyder att banken kan ställa kravet mot valfri person. Vanligtvis skicka fakturan hem till huvudkontoinnehavaren och det är även den personen som förväntas betala. Men med solidariskt betalningsansvar kan banken välja att kräva pengarna från någon annan kortägare om så önskas. Det sker exempelvis om betalning uteblir.

Kostnad och ansökan

Kostnaden för extrakort är vanligtvis mycket liten. Den är lägre än årsavgiften på huvudkortet och i många fall är extrakort helt gratis.

Ansökan kan ske vid ansökan till kreditkortet eller i ett senare skede.