CryptoLoan

Uppdaterad:
 • Belåna dina Bitcoin
 • Aldrig risk för betalningsföreläggande
 • Betala i förtid utan extra kostnad
 • Betyg 6/10
Till CryptoLoan

CryptoLoan erbjuder lån där Bitcoin används som säkerhet. En innovativ och annorlunda låneform som har sina fördelar i att kryptovalutan kan belånas istället för att säljas – dessutom kan låntagaren aldrig dras till Kronofogden. En fördel är även att kraven är låga för att få lånet beviljat.

Räntan är i nivå med räntan hos en pantbank – på gott och ont.

Besök CryptoLoan

Belopp och amorteringstid

Hos CryptoLoan går det att ansöka om lån på minst 5000 kr och som mest 150 000 kr.

Oavsett vilket belopp som lånas så är amorteringstiden 24 månader. Detta gör att betyget dras ner något då mer flexibel återbetalningstid hade varit önskvärd. Detta inte minst eftersom lägsta belopp att låna är 5000 kr.

När lånesumma anges visas även ”Ränta till och med xxx” vilket då är ett datum en månad framöver. Så brukar snabblån presenteras som har kortare amorteringstid men i detta fall gäller alltså 24 månader.

En fördel är däremot att lånet alltid kan betalas av delvis eller helt utan att man behöver betala någon extra kostnad för detta.

3/5

cryptoloan hur mycket vill du låna

Om inte återbetalning sker

En unik funktion med CryptoLoan är att lån aldrig går till inkasso eller Kronofogden. Detta till skillnad mot vanliga lån där kravet relativt snabbt går vidare till dessa instanser.

I det fall som återbetalning inte sker i tid kan CryptoLoan först och främst ta ut en förseningsavgift. Skulle detta ske upprepade gånger och lånet får en belåningsgrad på 90 % kan CryptoLoan sälja av säkerheten och betala av lånet.

Skulle försäljningen generera mer än vad som krävs för att betala lånet, dess ränta och eventuella avgifter kommer resterande summa att betalas ut till låntagarens bankkonto. Skulle försäljningen generera en mindre summa än vad som krävs för att betala allt detta avskrivs resterande skuld. Genom denna konstruktion kan alltså lånet aldrig gå till Inkasso eller Kronofogden.

cryptoloan med säkerhet

Belåningsgrad och säkerhetskrav

En punkt som tydligt skiljer lånet hos CryptoLoan mot klassiska banklån samt lån via pantbank är dess ”säkerhetskrav”. När lånet betalas ut är beloppet på maximalt 50 % av säkerheten (belåningsgrad på 50 %) . Ett lån på 15 000 kr kräver alltså en säkerhet på 30 000 kr. Men värdet på Bitcoin kan ju både öka och minska.

Om värdet exempel faller till 20 000 kr kommer belåningsgraden vara 75 % om lånesumman fortfarande är 15 000 kr. Om belåningsgraden når 65 % kommer meddelande att skickas ut som varnar om detta.

Blir belåningsgraden 90 % ( i detta fall att värdet sjunker till ca 17 500 kr ) säljer CryptoLoan tillgångarna för att därigenom lösa hela lånesumman som är kvar.

För att undvika denna tvångsförsäljning kan ytterligare Bitcoin sättas in som säkerhet alternativt extra amorteringsbelopp betalas när 65 %-varningen kommer.

Ränta

CryptoLoan har månadsränta på 3,33 % och därmed en årlig effektiv ränta på 46,8 %. Betyget dras ner på denna punkt av två faktorer.

 • Hög ränta – Med en effektiv ränta på 46,8 % har de en av de högsta räntor som erbjuds på privatlån. Med tanke på valbart lånbelopp samt att amorteringstiden alltid är 24 månader bör det jämföras mot privatlån och då är räntan hög. Personer som har betalningsanmärkningar kan räkna med räntor kring 20-30 % och här är räntan ännu högre.
 • Månadsränta – Varför väljer CryptoLoan att ha månadsränta när alla lån är på 24 månader? När en låneansökan skapas presenteras även hur mycket ränta som kommer att betalas inom en månad. Men varför lägga fokus på kort återbetalningstid när lånet inte är konstruerat för att återbetalas inom kort tid?

Det är alltså ofta betydligt mer ekonomiskt att välja ett privatlån. Men samtidigt är detta en helt annan låneform. Jämförs räntor mot en pantbank ligger räntan på mer ”normal” nivå.

 • Ränta i nivå med pantbank – Företaget ”Pantbanken” ger lån med säkerhet och har månadsränta på 3,75 % (om lånet är upp till 10 000 kr). Detta är alltså i nivå med CryptoLoan.
 • Ingen inkomst behövs – En unik fördel med CryptoLoan är att ingen specifik inkomstnivå behövs för att lånet sak få tecknas. Även här finns liknelsen mot en pantbank.

Om räntan är hög eller låg  beror alltså på vad CryptoLoan ska jämföras mot.

6/10

Teckna lån hos CryptoLoan

cryptoloan hur går det tillProcessen att söka lån hos CryptoLoan, och sedan få det utbetalt, skiljer sig en hel del mot andra låneföretag

 • Belopp

Första steget är att ange belopp som önskas lånas. Val av amorteringstid finns inte då alla lån är på 24 månader.

 • Skapa konto

För att kunna genomföra en komplett ansökan behövs först att man gör ett konto. Här anges mailadress, önskat lösenord, valt bankkonto samt den egna offentliga BTC-adressen. Orsaken att BTC-adressen måste anges är att det är denna adress som sedan säkerheten återbetalas till. Identifiering sker till sist med Bank-ID

 • Kreditupplysning

Nu tar CryptoLoan en kreditupplysning och genomför en KYC (kontroll att personen som ansöker om lån verkligen är den som angetts i ansökan). Ansökan godkänns sedan mycket snabbt. Generellt ges svar inom en timme.

 •  Säkerhet

I inloggat läge går det nu att se var Bitcoin ska överföras för att bli säkerhet för lånet. När CryptoLoan tagit emot detta (inom ordinarie öppettider) ges ett meddelande och pengarna betalas ut. De som har Nordea får pengarna bara ett par minuter efter att utbetalning skett. Vid betalning till andra banker kommer pengarna att synas på kontot samma dag om utbetalning skett före 13:30 och kommande bankdag om utbetalning skett senare.

 • Återbetalning

Återbetalning av lånet sker på samma sätt som med alla lån. En faktura skickas ut varje månad där månadsbeloppet presenteras. Önskas större belopp betalas in är detta möjligt varpå lånet kommer vara återbetalt snabbare. Någon avgift tas aldrig för extra betalningar.

cryptoloan utnyttja och belåna bitcoin

4/5

Krav

Några exakta krav finns inte nämnda på hemsidan. Det framgår däremot att lånet kan avslås av följande orsaker:

 • Låntagaren klarar inte ”sedvanlig kreditprövning”

CryptoLoan ska göra individuella bedömningar utifrån varje låneansökan utifrån om de anser att personen har möjlighet att betala tillbaka eller inte. Bland annat ser man på inkomst, tillgångar, utgifter, andra lån samt betalningsanmärkningar.

 • Låntagaren har förfallna fakturor hos andra långivare

Finns förfallna fakturor anses inte ett lån vara lösningen. Då bör istället dessa först betalas vilket kan ske om Bitcoin säljs istället för att belånas.

3/5

Besök CryptoLoan
Sammanfattning

Sammanfattning

Med en mix mellan pantbank och privatlån har CryptoLoan en unik låneprodukt. Låntagaren måste avsätta Bitcoin som säkerhet som motsvarar dubbelt så mycket som lånet är på. Därefter betalas lånet ut och säkerheten återbetalas när lånet är återbetalt.

Fördelen sitter i en ny låneform som utmanar tidigare alternativ. Kravet på inkomst kan även vara lågt tack vare denna säkerhet.

Nackdelen är framförallt räntan som är betydligt högre än privatlån (men i nivå med vad pantbanker erbjuder). Det är även nackdel att de lägger fokus på månadsränta och räntekostnad första månaden när det är ett lån med amorteringstid på 24 månader. Mer information kring grundläggande krav på låntagaren för att lånet ska beviljas vore även önskvärt.

CryptoLoan: Betyg 6.4/10