SevenDay Billån

Uppdaterad:
 • Billån utan säkerhet
 • Ränta fr. 2,95%
 • Ingen kontantinsats krävs
 • Betyg 9/10
Till SevenDay Billån

BillånMånga kreditgivare som erbjuder billån utan säkerhet har exakt samma villkor på dessa lån som på deras privatlån. Det är inte så konstigt eftersom ett lån utan säkerhet oftast benämns som privatlån. Men det finns några få undantag. SevenDay är ett av de bolag där billånet har andra villkor än privatlånet. Detta trots att bilen inte används som säkerhet för lånet.

I vår recension om deras privatlån ges riktigt högt betyg (9/10) och betyget för billånet kommer på samma höga nivå.

Summa och amorteringstid

   När ett billån tecknas hos SevenDay är den lägsta summa som går att låna 50.000kr. Är det lägre summa som behöver lånas går detta att göra via deras privatlån. Som mest går det att låna 500.000kr.

Amorteringstiden är identisk med privatlånet och kan väljas mellan 1-12 år. Eftersom inte bilen sätts som säkerhet finns stor valfrihet gällande amorteringstid. Det är en av de stora fördelarna med att teckna billån utan säkerhet då säkerheten annars styr amorteringstiden tydligt.

Utöver lägsta lånebelopp skiljer sig alltså inte billånet något mot privatlånet. Fördelen sitter däremot i räntesatsen (se ”Ränta”).  

Betalningsfria månader skapar flexibilitet

SevenDay erbjuder ”Betalningsfria månader”. Det betyder att man kan välja ut månader då någon betalning inte behöver ske på lånet. Alla inbetalningar måste ha genomförts utan problem i sex månader innan första betalningsfria månaden kan utnyttjas. Därefter går det att utnyttja detta tre gånger per kalenderår bara det är minst två månader mellan dessa tillfällen.

Under en betalningsfri månad behöver kredittagaren alltså inte betala en krona på lånet. Det gör även att den totala amorteringstiden förlängs en månad. Däremot får den totala amorteringstiden inte vara längre än 12 år. Skulle låntagaren vara uppe i den nivån ökar istället summan som betalas varje månad.

En fördel är att dessa betalningsfria månader går att lägga löpande under hela låneperioden. Det kan exempelvis vara att den aktiveras automatiskt varje januari, juni och november.

4/5

Besök Seven Day

Ränta

Den lägsta ränta som SevenDay erbjuder på sitt billån är 2,95% (2018) och som mest erbjuds en räntenivå på 5,95%. Någon uppläggningsavgift tillkommer inte och det går även att slippa avikostnaderna. Därmed håller sig även den effektiva räntan på dessa låga nivåer. Någon uppläggningsavgift är det inte heller.

Det kan ställas mot deras privatlån som har räntesats 3,45% till 9,95%. Genom att låna pengar till bilen via deras billån går det därmed att pressa räntekostnaden något.

9/10

Ta billån hos SevenDay

Även på denna punkt får SevenDay mycket bra betyg. Orsaken är att de har en föredömlig lånekalkylator som gör det lätt för låntagaren att beräkna sitt lån innan låneansökan skickas in.

Här går det att fylla i bilens pris och hur mycket man har möjlighet att betala kontant för att därigenom direkt se hur stort lån som behöver tecknas. Det går även att välja amorteringstid samt sätta förväntad räntenivå.

Räntan som sätts är alltid individuell och går därmed inte att se förrän en låneansökan skickats in. Men med hjälp av denna lånekalkylator kan man tydligt se vad månadskostnaden skulle bli för olika lånesummor, amorteringstider och räntenivåer.

sevenday billån kalkylator

I ansökan anges bland annat personuppgifter, uppgifter om låntagarens ekonomi samt information om eventuell medsökande. Fördelen med att ha medsökande är att lånet lättare blir beviljat och att det även går att få bättre villkor. Däremot ska man alltid vara helt insatt i vilket ekonomiskt ansvar de bägge parterna har innan två personer söker lån tillsammans.

När all information är ifylld skickas ansökan in till SevenDay. Blir det beviljat ska skuldebrevet skrivas under och returneras och därefter tar det ett par bankdagar innan pengarna betalas ut.

5/5

Krav

De generella krav som SevenDay har på sina låntagare är följande. Utöver dessa sker alltid en sedvanlig kreditprövning som ligger till grund för om lånet ska beviljas eller inte.

 • Personen måste vara minst 20 år
 • Personen måste ha en inkomst på minst 120.000kr (genom eget företag, pension, tillsvidareanställning)
 • Personen får inte ha betalningsanmärkning
 • Personen får inte har skuldsaldo hos Kronofogden
 • Personen måste varit skriven i Sverige i 3 år
 • Om två personer söker lånet tillsammans krävs att minst en av dessa två har inkomst via eget företag, pension eller tillsvidareanställning
 • Om två personer söker lånet tillsammans krävs det att de är skrivna på samma adress.
 • Personen för i dagsläget inte ha SMS-lån

4/5

Det enda som drar ner betyget är att personen inte får ha SMS-lån. Med ett betydligt bättre lån från SevenDay skulle nämligen dessa sämre lån kunna lösas. Men detta är alltså inte möjligt.

Övrigt

Låneskydd och Livskydd som tillval

Låneskydd är en försäkring som ger ersättning om låntagaren blir sjukskriven, får allvarlig sjukdom, blir arbetslös eller avlider. För de som är egenföretagare går det även att få ersättning vid sjukhusvistelse. Som med alla låneskydd finns kvalificeringstid, karenstid och villkor för att ersättning ska gå att få. Det är därför viktigt att läsa igenom villkoren innan försäkringen tecknas.

Ersättningen är månadskostnaden för lånet som tecknats hos SevenDay och detta går att få i upp till 12 månader vid varje försäkringstillfälle. Vid kritisk sjukdom eller dödsfall betalas hela skulden av direkt.

Kostnaden för denna försäkring är 7,5% av det belopp som aviseras varje månad.

Livskydd

Den som tecknar Låneskydd kan få ersättning vid ett flertal tillfällen, däribland dödsfall. Vill man däremot enbart ha ersättning vid dödsfall kan Livskydd tecknas. Premien blir då ca hälften så stor.

Slutbetyg 9/10

Besök Seven Day
Sammanfattning

Sammanfattning

SevenDay får överlag mycket gott betyg för sitt billån. De ger konkurrenskraftig ränta och har även Prisskydd som gör att de sänker räntan om bättre villkor hittas någon annanstans. Med betalningsfri månad (upp till tre gånger per år) skapas även flexibel återbetalning. Att de erbjuder låneskydd och livskydd är även det en fördel. Dessutom ges bra betyg för deras lånekalkylator.

Det som är negativt är att lägsta lånesumma är 50.000kr på billånet. Det är relativt högt och vill man låna mindre summa är det privatlånet som måste väljas. De har även enbart högsta lånebelopp på 300.000kr medan flera andra kreditgivare har 400.000kr eller 500.000kr. Samtidigt är det oftast bättre att teckna billån med säkerhet om det handlar om ett lån på flera hundratusen.

Sammantaget får SevenDays riktigt bra betyg.

SevenDay Billån: Betyg 9/10