Spara med aktier: Aktieinvestering på fyra sätt

Många svenskar är duktiga på att spara. De lägger regelbundet undan en summa för regniga dagar, pension eller andra mål. Det finns två huvudsakliga tillvägagångssätt. Det ena är att lägga pengarna på ett vanligt bankkonto. Det andra är att investera dem.  

Det finns mängder med sätt att investera. Några köper fysiska tillgångar medan andra handlar med värdepapper. Aktier tillhör de vanligaste värdepapperna och det finns flera sätt att investera i dem.   

Vad är aktier? 

När ett aktiebolag bildas delas det upp i tusentals andelar. En aktie är en andel. När man äger aktier äger man en del av ett företag. Aktier kan vara indelade i olika klasser, vanligtvis A- och B-aktier. Båda är ett bevis på ägandeskap men de kan ge olika förmåner. A-aktier brukar ge en tyngre rösträtt vid styrelseomröstningar. Båda ger däremot rätt till aktieutdelning, som kan ske en eller flera gånger om året. 

Fyra sätt att investera i aktier 

Köpa aktier

Det går att köpa aktier och förvara dem i en aktiedepå. När du köper en aktie blir du direkt innehavare. Målsättningen är att köpa aktier som ska stiga i värde. När de har gjort det kan de säljas. Vinsten blir mellanskillnaden från köp- och säljtillfället.  

De som till exempel köpte B-aktier i Volvo för 103 SEK i början av mars 2020, kunde ett år senare sälja dem för 235 SEK. Vinsten, det vill säga mellanskillnaden, var 132 SEK/aktien.  

Spekulera på aktier

Ett allt vanligare alternativ är att spekulera på aktier. Det görs genom CFD-handel, som går ut på att du ska försöka förutspå om aktiepriset kommer att stiga eller falla. Detta är tillgängligt med hävstänger, vilket innebär att handlare inte behöver gå in med hela beloppet själv. 

Säg att du vill öppna en köpposition på en AMC aktie. Den amerikanska biografkedjan är en av de största i världen och de har varit med och format hur vi ser på film. Om du har rätt och din köpposition stiger, kan du stänga den när du är nöjd med utvecklingen. Vinsten blir mellanskillnaden mellan öppning och stängning.  

Aktieindex

Ett annat sätt är att investera i aktieindex. Ett aktieindex följer utvecklingen för flera aktier inom till exempel samma sektor, börs eller land. Det finns flera aktieindex. OMX30 är ett index över Sveriges största aktiebolag medan S&P 500 är ett index över några av de största bolagen i USA. Index börjar alltid en handelsdag på ett startvärde. När handelsdagen är slut ser man om det har stigit eller fallit. 

Aktiefonder

Ett alternativ för de som vill sprida investeringen över flera aktier är aktiefonder. Fonder är som en korg med aktier eller andra värdepapper. När du sparar i fonder innebär det att du blir delägare av olika fonder. Alla aktier i en fond bidrar till dess värde, vilket är ett sätt att sprida risken. Om det går sämre för en aktie kan de andra bära upp den. 
Det är upp till var och en att välja vilket, eller vilka, sätt som passar bäst. Precis som när man ska välja lån är det viktigt att göra sin research. Det gäller att hitta ett investeringssätt som passar din budget, förmåga och dina mål.