Sparlån.se – Nytt P2P-företag hos Sverigekontanter

sparlån storrutaSparlån.se är ett av de nya P2P-företagen som etablerat sig i Sverige under de senaste 12 månaderna. Nu lyfter vi även in företaget via en recension på Sverigekontanter.

Om Sparlån.se

P2P står för Peer to Peer och betyder att det är lån mellan två privatpersoner. Sparlån ger alltså inte egna lån utan erbjuder en plattform som skapar möjligheter för privatpersoner att låna pengar av varandra. Att Sparlån är ny på marknaden märks i vår recension. De har en bit kvar gällande flera punkter för att komma upp i samma betyg som de idag etablerade företagen. Men de kan absolut vara ett alternativ när ett privatlån ska tecknas.

Sparlån får betyget 4/10 men vi förväntar oss att betyget rör sig uppåt ju mer som de arbetar med sin webbplats. Det de främst faller på information till låntagaren. Detta gällande exempelvis räntenivå och krav på låntagaren. Två väsentliga faktorer när en privatlån ska tecknas.

Företaget kan mycket väl vara ett stark konkurrent mot klassiska banker. Detta eftersom räntan sätts av de privatpersoner som lånar ut pengar via denna plattform. En flexibel lösning som har framtiden framför sig. Men än så länge vinner konkurrerande företag inom denna bransch. Exempelvis får Lendify betyget 7/10.

Sparlån – För långivare och låntagare

Som låntagare skiljer det sig inte speciellt mycket mellan att ta ett lån hos Sparlån eller om lånet skulle tecknas som ett klassiskt privatlån. Detta förutom att det är privatpersoner som lånar ut pengarna men detta är inget som låntagaren egentligen märker av.

De som vill låna ut pengar via Sparlån kan göra detta mycket enkelt och därefter få en hög årlig avkastning. Första steget är att skapa ett konto och verifiera sig. Därefter väljs en ”sparprofil”. Med detta menas vilken risk man vill ta med det investerade kapitalet. Ju större risk desto högre förväntad avkastning.  De pengar som sedan ska investeras i lån kommer att placeras, av Sparlåns lånexperter, i minst 20 olika lån. Detta sker för att sprida risken.

Skulle låntagaren inte betala tillbaka lånet är det Sparlån som skickar eventuella påminnelser och även driver ärendet vidare till Inkasso. Skulle lånet ändå inte betalas är det långivaren som förlorar pengarna. Detta sker däremot mycket sällan och eftersom risken är fördelad på minst 20 lån är förlusterna små.

Risker?

För låntagaren tas ingen större risk än om ett klassiskt privatlån hade tecknats. Man har alltid kravet på sig att betala tillbaka pengarna i tid och om så inte sker kan ärendet dras till Kronofogden som i längden kan göra en utmätning.

För långivaren finns två risker. För det första att låntagaren inte betalar tillbaka lånesumman (som nämnts ovan) och att Sparlån skulle gå i konkurs. Pengarna som investeras i lån via Sparlån är aldrig skyddade av den statliga insättningsgarantin. Detta innebär att om Sparlån skulle gå i konkurs finns risken att pengarna förloras. Detta var vad som skedde med P2P-företaget Trustbuddy i oktober 2015.

Hur stor risken är bör man som investerare själv värdera. Alla investeringar bör värderas utifrån risk och möjlighet till avkastning. De två olika riskerna som finns med Sparlån har presenterats ovan. Enligt dem själva är kreditförlusten mindre än 1% och möjlig avkastning upp till 8%.