Allt fler tecknar konsumtionslån – och betalar sina kreditkortsräkningar

Konsumtionslån (lån utan säkerhet) är idag extremt enkla att teckna. Dessutom har många av privatlånen en relativt låg ränta. Det kan vara två av orsakerna till att antalet konsumtionslån som tecknats under 2015 är fler än föregående år. Gällande den totala lånesumman har den ökat med ca 4,3 miljarder.

Sammanlagd utlånad summa är under 2015 211 miljarder vilket betyder att ökningen från föregående år ändå inte är speciellt stor. I procent handlar det om en ökning på ca 2%. Men ser man över flera år är trenden ännu mer tydlig. Utgår man istället från år 2000 har ökningen av privatlån (sammanlagd summa) ökat med hela 20%.

Enligt Ulf Rydstedt (Konsumenternas Bank och Finansbyrå) är en stor anledning till det ökade lånandet att det är relativt enkelt att göra en ansökan.

Men samtidigt är ökningen sedan förra året så liten att man kan dra en slutsats att svenskarna är allt mer försiktiga. Enligt Tor Borg (SBAB) skulle ökningen kunnat varit betydligt större. Sverige har en bra ekonomi, färre är arbetslösa och inkomsterna överlag höga. Detta skulle kunna göra att allt fler även tar sig råd att låna pengar för konsumtion. Men den lilla ökningen visar enligt Borg att ”folk är ganska försiktiga”

Förbättring gällande kreditkortsskulder

Det siffor som presenteras här ovan är tagna från SCBs finansmarknadsstatistik. Här går det även att läsa om utvecklingen gällande skulder på kreditkort och betalkort. Skulderna på dessa ökar generellt långsammare än utvecklingen på privatlån. Man prioriterar alltså i större utsträckning att betala sina kreditkortsräkningar i tid vilket speglar sig tydligt på ett mindre antal kreditkortsfodringar.

Mer privatlån och mindre kreditskulder. En bra utveckling om man enbart ser på den ränta som dessa två lånevägar erbjuder.

Källa:Svd