Låneskydd 

En försäkring som ofta går att teckna till ett lån är ”Låneskydd”. Det är inte alla kreditgivare som erbjuder denna försäkring och detaljerna kan även skilja något mellan de olika företagen. Det som presenteras nedan är det mest generella som ingår i denna produkt.

För de som har kreditkort och vill ha liknande ekonomiskt skydd är det ”Betalskydd” som ska tecknas.

Vad?Krav?Varför?Kostnad?Jämföra LåneskyddEnbart Livskydd


frågetecken bild

Vad?

Ett låneskydd ersätter kostnaden för ett lån under en viss begränsad period och med en begränsad summa. Detta i de fall som låntagaren inte kan betala pga. exempelvis lång sjuktidssjukskrivning. Ett exempel är ICA-banken som erbjuder upp till 15000kr i ersättning per månad och detta i upp till 12 månader.

Vid dödsfall betalas hela skulden av och övergår alltså inte till dödsboet.

I vissa fall finns även möjligheten att enbart välja att låneskyddet ska betala lånet vid dödsfall. Dessa marknadsförs ofta som ”Låneskydd Liv” av bankerna.


Krav?

Kraven för att kunna teckna låneskydd varierar. De krav som presenteras nedan är tagna från ICA-banken för att visa vilka krav som kan förekomma.

  • Man måste ha ett lån på denna bank
  • Personen får maximalt vara 60 år
 • Personen ska vara fullt frisk
 • Personen måste vara tillsvidareanställd med minst 22 timmar i veckan i arbete.
 • Personen måste vara folkbokförd samt bosatt i Sverige

Varför?

Låneskydd kan ses som en försäkring och tecknas därmed för att öka den ekonomiska säkerheten. Om oturen är framme och man blir långtidssjukskriven eller ofrivilligt arbetslös förändras den ekonomiska situationen avsevärt.

Det är då en trygghet att veta att lånen kommer att bli betalda trots betydligt minskade inkomster.

Ett alternativ mot låneskydd kan vara sjukförsäkring och livförsäkring. Men dessa kan snarare ses som komplement än ”konkurrerande” produkter.


Kostnad?

En vanlig avgiftsnivå är ca 6,5% av månadsbeloppet som betalas på lånet. Collector har 6,5% medan ICA-banken har 6,45% av månadskostnaden + 0,024% av den hela skulden.

Att enbart välja Livmodellen är betydligt billigare. I detta fall tar exempelvis ICA enbart ut en avgift på 0,024% per månad av hela skulden.


Jämföra låneskydd

Att jämföra lån och räntor är mycket viktigt för att hålla nere kostnaden på lånet. Men för de som vill ha ett låneskydd kan det även vara minst lika viktigt att jämföra låneskydden som erbjuds. Det skiljer relativt mycket mellan de olika och i vissa fall kan det vara smart att välja ett lån som har något högre ränta för att få ett betydligt bättre låneskyddsalternativ.

 • Ersättning

Det ett låneskydd ersätter är den kostnad som uppstår för lånet. Om en person har ett lån som skulle kostat 2000kr i ränta och amortering i månaden betalas denna summa av försäkringen. Däremot kan det finnas gräns på hur stort belopp som betalas ut som maximalt per månad. Utöver det även under hur lång tid ersättning går att få.

 • Kostnad

Kostnaden för låneskyddet räknas ut genom att man betalar en viss procent på det lånebelopp som betalas per månad. Procentsatsen ligger på 5-8%. Ibland tillkommer även en mycket liten procent på totala skulden. Detta gör stor skillnad i längden.

Om en person ska betala 3000kr en månad tillkommer en kostnad på 150kr om procentsatsen ligger på 5%. Är den istället på 8% blir kostnaden 240kr. En skillnad på 90kr per månad vilket gör en skillnad på över 1000kr per år.

 • Krav

Kraven för att få teckna ett låneskydd kan variera något även om det är några punkter som nästan alltid är gällande. Det är att personen är fullt frisk, arbetsför, inskriven hos Svensk (ibland nordisk) försäkringskassa samt är folkbokförd i landet. Någon vetskap om sjukdom eller kommande uppsägning får självklart inte finnas.

 • Kvalifikationstid

Den som tecknar ett låneskydd kan inte få ersättning från detta skydd redan dagen efter det tecknades. Alla har något som kallas för kvalifikationstid. Det betyder att man måste haft detta försäkringsskydd under en viss tid innan den kan ge ersättning. Hur lång denna tidsperiod är kan variera.

 • Karenstid

Den som blir sjukskriven eller arbetslös får inte ersättning från första dagen. I likhet med vid sjukdom finns en karenstid. Det kan exempelvis vara att personen måste varit sjukskriven 14 dagar eller arbetslös en månad innan ersättning börjar betalas ut.

 • Hur stor nedsatt arbetsförmåga?

Många låneskydd aktiveras enbart om låntagaren är sjukskriven eller arbetslös till 100 %. I och med detta kan en person som bara får nedsatt arbetsförmåga till 50% inte få någon ersättning. Andra har gränsen på 50% vilket är mer generöst tilltaget.

 • Vid dödsfall

Det vanligaste är att lånets hela belopp betalas av försäkringen om låntagaren avlider. Men det finns flera olika alternativ.

 • Aldrig

Vissa låneskydd betalar aldrig ut ersättning när låntagaren avlider. Därmed kommer skulden alltid att läggas över till dödsboet och betalas av detta.

 • Automatiskt upp till viss ålder

Ett annat alternativ är att det alltid ingår. Men detta upp till en viss ålder. Av förklariga skäl är det inte lönsamt för kreditgivarna att erbjuda

 • Som tillval

Ibland kan låneskyddet kompletteras med ett Livskydd. Livskyddet är en försäkring som enbart betalar ut ersättning om låntagaren avlider.

Läs även om Betalskydd – En liknande försäkringslösning för kreditkort.


Livskydd

Förutom att ta ställning till ränta och amorteringstid när ett lån ska tecknas behöver man även ta ställning till om ett låneskydd eller livskydd ska tecknas. (Läs mer om låneskydd här). Livskydd kan ses som en försäkring som tecknas hos banken och faller ut om låntagaren avlider. I detta fall betalar banken hela eller en del av lånet. Helt enkelt en trygghet för efterlevande. Risken finns annars att de får flytta från huset då de inte klarar av de höga lånekostnaderna.

Ett livskydd kan tecknas i samband med att ett banklån tas eller under ett pågående lån. Detta oavsett om det är ett privatlån eller bolån.

Varför Livskydd?

Ett livskydd tecknas enbart i syfte att säkerställa den ekonomiska säkerheten för efterlevande. Om exempelvis en familj består av två vuxna och två barn så beräknar de hur mycket kostnader de kan ha utifrån att de får in två löner. Skulle en person avlida sätts den efterlevande i en mycket svår ekonomisk situation. Istället för att behöva flytta på grund av höga lånekostnader så betalar Livskyddet ut pengar vilket underlättar den ekonomiska vardagen något.

Ett lånlivskydd betalar ut pengar oavsett om en vanlig livförsäkring finns eller inte. Det är alltså två separata försäkringar som inte påverkar varandra. En livförsäkring har samma funktion men med tanke på att många har lån som är betydligt större än vad en livförsäkring betalar ut i ersättning kan livskydd på lån vara ett bra komplement.

Att tänka på:

För att få bäst avtal och ränta jämför många privatpersoner ränteläge hos ett flertal banker innan de tecknar lånet. När lånet tecknas väljs även om man ska ha livskydd eller inte. Det som många inte tänker på är att villkoren för livskydd skiljer sig mellan olika banker och anser man att detta är en mycket viktig del av lånet bör man även jämföra detta innan valet av bank bestäms.  Det som skiljer avtalen mot varandra är främst:

Maximalt ersättningsbelopp: Ett livskydd betalar tillbaka delar av eller hela lånet. Hur mycket som maximalt betalas tillbaka regleras både av ett fast tak samt hur gammal låntagaren är när personen avlider. Det vanligaste är att ersättningsnivån minskar ju äldre låntagaren blir. Vid en viss ålder går det inte längre att få några pengar. Detta i likhet med en klassisk livförsäkring.

Pris: Det vanligaste är att premien på livskyddet räknas ut med en procentsats på den totala skulden. Som ett exempel kan ICA-banken nämnas som år 2014 hade en avgift på 0,024% på den månatliga skulden.