Recensioner

Vad är viktigast när man tecknar ett lån? Låg ränta säger de flesta. Visst väger det tungt men vi har valt att inte bara se på räntan utan även hur de olika företagen presenterar sina lån, hur lätt det är att förstå hur man gör för att låna och många andra faktorer. Detta under följande rubriker:

Storlek och Amortering

En förutsättning för att man ska ta ett lån på en speciell bank är att de erbjuder den summa som man önskar. En hel del banker har erbjuder liknande summor men visst finns det skillnader, fördelar och nackdelar.

  • Privatlån

När det kommer till privatlån är det som standard att man kan låna upp till 350.000. Det företag som här sticker ut något är Bank Norwegian som lånar ut upp till 500.000kr. Men på denna punkt skiljer sig alltså inte privatlånen speciellt mycket. Det som skiljer dem åt gällande summa är däremot hur låg summa som är möjlig att låna. BlueStep ger lån från 10.000, ICA-banken från 20.000 och Collector Bank 20.000. Men på den sistnämnda går det maximalt att låna 250.000kr.

För att få bästa betyg krävs det att banken ger både små (5000-10.000kr) lån upp till 500.000kr

Gällande amortering är det alltid en fördel om låntagaren har ett brett urval att välja mellan. De allra flesta erbjuder amorteringstider från 1-2 år upp till 10-12 år. Det finns även de som amorteringstid på 15år. Många gånger krävs det däremot större belopp för att få de längre amorteringstiderna. Här skiljer sig inte bankerna något speciellt åt även om det kan förekomma små skillnader.

Betyg – Som mest går det att få 5 poäng. Då krävs det en bredd både i lånebelopp och amorteringstid.

  • SMS-lån

Gällande SMS-lån skiljer de sig rejält gällande både storlek och amorteringstid. En del har enbart en till tre summor som de lånar ut. Exempelvis då 1000, 2000 eller 3000kr. Flera har även att pengarna alltid ska vara återbetalda inom en månad. Detta utan möjlighet till förlängning av lånet.

Detta samtidigt som andra företag har betydligt mer flexibel utlåning med större bredd på summor som kan lånas ut. Hos dessa kan man även välja att amortera lånet på allt från en månad till flera månader.

Det kan tyckas att bäst betyg borde ges till ett företag som har störst spann på både summa och amorteringstid. Men ibland blir det till företagets nackdel. SMS-lån är till för att personer ska snabbt kunna låna små summor och därefter betala tillbaka summan relativt snabbt. Men det finns företag som erbjuder ca 20.000 och detta på upp till ett år. Detta skapar mycket höga räntekostnader för låntagaren. SMS-lån bör vara små summor på kort tid. I annat fall sänks betyget något på kreditgivaren.

Betyg – Som mest går det att få 5 poäng. Då krävs det att summan som lånas ut är maximalt 10.000. För lån på högre belopp finns betydligt bättre lånelösningar. Samtidigt ska man få låna ner till 500kr. Amorteringstiden bör vara mycket flexibel både med korta och långa amorteringstider.

amortera

Räntor

Det finns två saker som är viktigt gällande räntor. Det ska tydligt framgå för låntagaren vilken ränta som erbjuds och räntan bör vara i nivå med låneformen.

  • Privatlån

Då privatlån oftast bygger på individuella räntor är det omöjligt att veta vilken ränta man kommer att få innan en ansökan har skickats in. Det enda som går att titta på är vilken ”lägsta” ränta som de erbjuder. Här är det mycket små skillnader mellan företagen och med tanke på att ingen är lovad denna lägsta ränta säger den inte speciellt mycket.

Det som avgör vilket betyg ett företag får är inom vilket spann de erbjuder ränta, ex 5-12% ränta. Detta ger en vink om ungefär var räntan kommer att landa.

Betyg – Då räntan är det som främst är avgörande för låntagaren har vi valt att ge maximalt 10 poäng på denna punkt. För att få detta inom privatlån krävs att lägsta ränta som man kan få är tydligt utmarkerad. Men även upp till vilken räntenivå de erbjuder lån. Utöver det ska lägsta räntenivån ligga bland de lägsta på marknaden.

  • SMS-lån

Här skiljer det sig extremt mycket mellan företagen gällande vilken ränta som erbjuds. Utöver det är det väldigt olika gällande om företagen även har avgifter eller inte. Därmed måste man hela tiden se på hela kostnaden för lånet. Vi har lagt störst vikt vid att de tydligt ska presentera kostnaden då kostnaderna varierar så mycket mellan de olika företagen. Men skiljer det sig rejält mot standard vill vi gärna belysa detta.

Inom SMS-lån finns även de företag som erbjuder lån utan ränta. Detta exempelvis som ett sätt att locka kunderna. Om detta erbjudande finns granskar vi detta något extra.

Betyg: Även här är räntan mycket viktigt för låntagare och vi har därmed valt att maximalt ge ut 10poäng. För att få så högt poäng krävs det att räntan är bland de lägsta på marknaden. Detta både på de mindre och de större smslånen. Dessutom att räntan är tydligt uppmarkerad för kunden.

Ikano Bank ansökan

Ta lån på…

Under denna rubrik framgår det hur man agerar för att ta lån på företaget. Minst 90% av de företag som erbjuder lån har mycket enkel låneansökan. Men det finns undantag. Företag som kräver att man måste ha digitala plånböcker eller att man måste betala för att ens ansöka får självklart stora minus.

För att underlätta för låntagaren är det även en fördel om företagen har en lånekalkylator. När låntagaren fyller i summa och önskad amorteringstid presenteras hur mycket som lånet kommer att kosta. Detta har i stort sett samtliga SMS-låneföretag. Detta eftersom kostnaden är lika oberoende på vem som ansöker om lånet.

På privatlån är det vanligt men långt ifrån alla har detta sätt att räkna ut sin kostnad. När det finns lånekalkylator hos ett företag som erbjuder privatlån behöver man som låntagare komma ihåg att det bara är ett exempel som presenteras. Detta utifrån en ränta som används vid beräkningen. Vilken exakt ränta som fås vet man inte förrän ansökan har skickats in. Men oavsett så är dessa lånekalkylatorer mycket bra då man lättare kan få en översikt över hur mycket ett lån kommer att kosta. Bäst betyg ges när det även går att justera räntan i denna kalkylator. Då kan man testa sig fram på olika räntenivåer vilket ger en tydligare bild över kommanden kostnad.

Någon större skillnad mellan hur privatlån och SMS-lån tecknas finns inte. En skillnad som kan nämna är däremot att sms-lånen oftast betalas ut fortare.

Krav

Alla kreditgivare i Sverige måste ha vissa krav på sina låntagaren.

Det finns två faktorer som betygsätts i recensionerna gällande kravet på låntagarna. För det första ska kraven vara tydliga och lätt att hitta. Redan här faller en hel del företag. Ibland går det visserligen lätta att hitta kraven men i då kan de istället vara så kortfattade att det är tydligt att något saknas. Något som även visar sig när man läser avtalet mer noggrant.

Det viktigaste är därmed att kravet är tydligt mot de som vill läsa dem.

För det andra ska kraven vara i nivå med hur mycket man vill låna. Självklart ska kraven vara lägre på den som vill låna 2000kr mot den som vill låna 250.000. Men det betyder inte att man inte ska några krav alls på de som vill låna de lägre summorna. Ibland är kraven så låga att det till och med ges sämre betyg till företaget på grund av detta.

  • Privatlån

Företagen som erbjuder privatlån är överlag mycket duktiga på att presentera sina krav. Det är tydligt att de inte vill ha in ansökningar från personer som inte uppfyller dessa. Vanligast är även att en person inte får ha betalningsanmärkning för att kunna få ett privatlån.

  • SMS-lån

Av de företag som inte är lika duktiga på att visa kraven är de flesta inom denna bransch. Det är även här som företagen hittas som har ”för låga” krav. Därmed blir det även dessa lån vi synar lite extra gällande denna punkt.

Övrigt

Utöver de ovan nämnda punkterna kan det finnas andra saker som bör nämnas hos kreditbolagen. Detta är då ofta tillval eller speciella fördelar/nackdelar med företaget.

  • Privatlån

Vill du ha låneskydd eller livskydd på lånet? En del kreditgivare ger detta medan andra inte gör det. Läs om skydden och vad dessa innebär. Något annat som kan tas upp under ”Övrigt” är räntegaranti. En garanti som lovar lägsta räntan. Men läs avtalet noga – det är inte alltid garantin går att använda.

  • SMS-lån

Vissa SMS-låneföretag erbjuder förlängning av lånet, artiklar om hur man kan spara pengar och möjlighet till kommunikation genom chat, mail och telefon. Andra är inte alls lika generösa med detta. Det som tuvärr oftast lyfts upp under ”övrigt” gällande dessa företag är otydligheten mot kunden på en eller fler punkter.

Varför xxx? (Låneförmedlare)

När en recension skrivs om en låneförmedlare har vi alltid med frågan ”Varför (företagsnamnet)?”. Orsaken är att det skiljer något att låna via lånefömedlare mot att låna via vanlig bank. Det är främst två fördelar och det är dessa som belyses under denna rubrik. För det mesta skiljer sig inte de olika låneförmedlarna åt på denna punkt även om det finns några få som sticker ut och får lite sämre betyg.

zmarta samarbete

Samarbetar med (Låneförmedlare)

Den som vill ta ett lån via en låneförmedlare bör alltid undersöka hur många banker de jämför. Här är det två punkter som avgör slutbetyget för låneförmedlaren. För det första bör det framgå hur många banker de samarbetar med. Redan här faller många låneförmedlare i betyg då de inte anger mer än att det är ”många banker” de har samarbete med.

Det andra är att låneförmedlaren även visar vilka banker detta är. Här är det enbart någon enstaka låneförmedlare som får högst betyg. De allra flesta visar bara några få av de banker de jämför. Något som inte kan ses vara en fördel för kunden. Åtminstone inte om man vill gå vidare i låneprocessen och jämföra fler banker.

Med förhoppning om att våra recensioner hjälper dig att hitta rätt lån hos rätt långivare.