Amortera eller spara?

I de lägen i livet när inkomsterna är större än utgifterna finns möjligheten att lägga undan en del pengar per månad. En del väljer att sätta in pengarna på ett sparkonto medan andra hellre amorterar. Samtidigt placerar vissa pengar i fonder. Vad är bäst och vad finns det för fördelar och nackdelar?

Amortera: Att amortera betyder att man betalar av sitt lån till banken. Det i sin tur gör att den ränta man behöver betala blir mindre vilket alltså skapar lägre utgifter varje år. Många upplever amortering som ett ”tråkigt” alternativ eftersom det inte märks speciellt mycket om ett lån minskas från 2 miljoner till 1,9 miljoner.

Men amortering är nästan alltid den väg som är bäst om man ska få säker avkastning. Om räntan är på 4,5% betyder det att man minskar sina kostnader med 4500kr per år om amortering sker på 100.000kr.

Amortering – inte bara banklån

Ska du betala av lån ska du också komma ihåg att betala av lånen som ligger på dina kreditkort. Om du har ett bensinkort som ligger och kostar pengar bör du se över det och betala av så snart du kan. Du behöver få 10% ränta eller mer på ett sparande för att det ska vara mer värt för dig än att betala av en kreditkortskuld.

Undantag

  • Låg fast boränta

Det man alltid bör göra är att jämföra vilken räntesats det går att få på sparkontot i jämförelse med den ränta som betalas på bolånet. Den som har rörlig ränta på bolånet kommer alltid ha högre ränta på detta lån än vad man kan få på ett sparkonto med fria uttag. Men har man bunden ränta kan ett annat alternativ uppstå.

Ex. En person tecknar ett bolån på 1.000.000kr och binder räntan under fem år till 4,0%. Just då gick det som bäst att få en sparränta på 2,5%. Får personen pengar över är det bäst att amortera istället för att spara pengarna.

Men räntorna förändras över tid och två år senare kanske den rörliga bolåneräntan är 6% och det går att få 5% på inlåningsräntan. Personen ovan har tre år kvar på sitt bundna lån med en ränta på 4%. Får personen pengar över är det bättre att sätta in dessa på ett sparkonto. Eftersom det är två år kvar på lånet kan man med fördel binda pengarna två år på sparkontot och få en något bättre ränta. När pengarna inte längre är bundna löper även bolånet ut och man kan amortera med summan och den ränta man fått.

Denna situation uppstår inte speciellt ofta och skillnaden är även liten gällande vad man tjänar. Men för den som vill maximera avkastningen och placera helt säkert kan det vara ett alternativ i vissa situationer.

 

  • Behov av pengarna inom kort

Långsiktigt är det generellt bättre att amortera än att spara pengar. Detta åtminstone om man enbart ser på vad man tjänar på minskad räntekostnad/ ökad ränteintäkt. Men det handlar även om tillgänglighet på kapitalet. Den som har pengar på ett sparkonto (utan bindningstid) kan när som helst ta ut dessa. Den som istället amorterat kommer behöva öka bolånet i det fall som man är behov av en större summa. En rekommendation är därmed att alltid ha ett buffertsparande samt fundera över vad man vill spara till i framtiden och spara en passande summa.

  • Amorteringsgräns

Är lånet bundet är det bara möjligt att amortera upp till en viss gräns per år. Vill man lösa hela lånet i förtid måste en ränteskillnadsersättning betalas. Denna avgift gör det ofta inte försvarbart att lösa lånet i förtid utan det bästa är då att amorteraså mycket man får varje år. Har man nått ”amorteringsgränsen” är det alltså bättre att spara på ett sparkonto för att i framtiden kunna göra amorteringar.

Sparkonto:

Att spara pengar på ett sparkonto med fria uttag har fördelen att man alltid kan ta ut pengarna om de behövs till något. Det blir därmed betydligt mer flexibelt än att amortera på bolånet. Dessutom är det (som nämns ovan) det bästa alternativet om man vill spara till något speciellt ex. resa osv.

Är målet enbart att få ner kostnaderna är däremot amortering det bästa alternativet.

Fonder/Aktier:

Sverige är ett av de länder i världen som spar mest i fonder. Fördelen finns i att den årliga avkastningen kan bli hög. Men risken finns att det kan bli ett minusresultat. Den risken finns ju inte vid amortering eller sparande på sparkonto.  Fonder ska ses som ett långsiktigt sparande men risknivån är något man måste vara medveten om.

En mix

De flesta ekonomer brukar rekommendera en mix av de ovan nämnda sparformerna. Sedan 2016 finns amorteringskravet vilket gör att alla som tecknar ett bolån måste amortera fram till att belåningsgraden maximalt är 50%. Därefter kan man själv välja om amortering ska ske eller inte. I jämförelse med att amortera eller spara på sparkonto är det oftast bättre ekonomiskt att amortera.

Sparande på sparkonto bör finnas som en ekonomisk buffert. Det är pengar som man snabbt kan ta ut om oförutsägbara utgifter uppkommer. De som vill spara pengar till en resa, renovering eller annat som förväntas utföras inom något åt kan även spara på sparkonto. Detta då spartiden är så kort.

Ett sparande på längre sikt kan ske i fonder eller aktier. En vanlig väg är att månadsspara för att därigenom ta del av både uppgångar och nedgångar på börsen. Spar alltid långsiktigt i fonder och var medveten om den risknivå du tar.