Kan inte betala lånen!

Kan inte betala lånen – Vad ska jag göra?

Kan inte betala lånen – Vad händer? (Inkasso, Kronofogd m.m.)


Även om man har noggrant räknat på sin ekonomi innan man tar ett lån kan förutsättningarna ändras. Med sjukdom, arbetslöshet eller dödsfall inom familjen omkullkastas budgetar och för vissa innebär detta att skulderna inte är möjliga att betala tillbaka. Det sämsta man i detta fall kan göra är att ta fler lån för att betala de gamla. Detta skapar ofta en dålig spiral som gör att man till slut sitter i en ekonomisk ohållbar situation.  Men många gånger går det att ta sig ut ekonomiska kriser även om det vid en första överblick känns omöjligt. Detta har inte minst programmet ”Lyxfällan” på TV3 visat i säsong efter säsong.

Har du svårt att betala dina lån?

Besök Axo Finans – Erbjuder hopbakslån även för dig med skulder hos Kronofogden

Axo Finans är en låneförmedlare vars samarbetspartners kan hjälpa dig med betalningsanmärkningar eller skulder hos KFM. Läs mer om Axo Finans här.

Det här kan du göra själv för att få kontroll på dina lån och undvika att de dras till kronofogden:

 1. Kartlägg

Det första steget är (oavsett antal lån eller problemets storlek) är att kartlägga problemet. Man bör skriva ner exakt hur mycket skulder man har. Detta exempelvis på följande sätt:

Företag  – Total Skuld – Räntesats – Nästa inbetalning – Kontakt info – Prio – Datum för kontakt.

 1. Prioritera skulder

Ett stort mål måste alltid vara att inte någon skuld ska hamna hos Kronofogden. Detta eftersom man i dessa fall kan bli utmätt dvs att Kronofogden kommer och vräker personen från hemmet eller tar bil eller andra ägodelar. Detta för att dessa ska säljas på exekutiv auktion för att skulderna ska betalas.

Genom att titta på när skulderna ska betalas kan man prioritera vilka som i första hand måste betalas av. Många gånger har man förfallna skulder som redan gått till inkassoföretag vilket betyder att dessa ska priorteras först.

Men även om man har skulder som måste betalas mycket snart så bör man även prioritera hyra och el. Betalas inte dessa i tid kan hyresvärden vräka personen eller elföretaget stänga av elen.

Efter att man prioriterat hyra, el och de som måste betalas inom kort bör man prioritera de med högst ränta. Detta för att få ner lånekostnaden så mycket som möjligt – så fort som möjligt.tung skuld bild

 1. Ring och förhandla

Det är inte svårt att få uppskov med betalning. Många gånger kan man få en faktura förskjuten en månad vilket ger lite mer ”andrum” att hitta långsiktiga lösningar.

Man kan även fråga om en ny avbetalningsplan. Det kan exempelvis vara att skulderna fryses under några månader för att man sedan kan återuppta betalningarna.

En ytterligare sak man bör fråga om är om det går att göra något åt räntan. Inte sällan kan man få dem minskade mer flera procentenheter. Detta inte på bolån och men ju mindre lånet är desto högre är räntan. Ju högre ränta desto större förhandlingsmöjlighet.

 1. Sälj sälj sälj

Alla har tillgångar som går att sälja av för att på så sätt få in pengar till skulderna. Om man ringt och förhandlat med lånebolagen har man till största sannolikhet även gett sig själv lite mer tid att få in pengar. På en månad kan många få in flera tusen bara på att sälja saker från hemmet. Felet som många gör är att de enbart säljer saker de inte vill ha. Men sitter man i en dålig ekonomisk situation måste man offra något – i detta fall bekvämligheten. TV, Soffa, Matbord, Tv-Spel m.m kan lätt säljas av. För de som känner att de har ett stort behov av dessa saker är Second Hand ett bra alternativ. Säljer man en TV för 2000 och köper en tjock-Tv för 100kr har man möjlighet att betala av skulden med 1900.

Ett alternativ är att bjuda hem en auktionsfirma som tar de saker som de tror går att sälja på auktion. Det mesta blir sålt och man får ofta bättre betalt än om man anordnar en loppis. Sedan kan man anordna en loppis med resterande saker.

spargris bild

 1. Samla lånen

Smålån ger nästan alltid hög ränta och korta avbetalningstider. Dessutom är det kort amorteringstid. Genom att samla lånen kan man pressa ner kostnaden för dessa. Detta genom att teckna ett privatlån som kan lösa alla de dyrare snabblånen.

Sverigekontanter rekommenderar – Samla lånen med Lendo

Besök Lendo för att sänka dina lånekostnader

Undvik att ha många smålån

Dessutom bör man inte ha flera olika privatlån eller krediter. Istället för att ha tre lån med vardera 9, 12 och 17% ränta bör man undersöka möjligheten att ta ett större lån med ränta på kanske 8%.  Detta tas då för att lösa de mindre lånen. Avbetalningstiden blir längre vilket gör att man inte behöver betala lika mycket per månad.  En fördel är att gå via en låneförmedlare (Ex Lendo) för att undersöka vilka möjligheter som finns för att få ett lån. Detta eftersom det enbart blir en förfrågan om lån som skapas även om Lendo i sin tur förhandlar med flera banker och låneinstitut. Ett enkelt sätt att snabbt jämföra flera banker. Detta även om man har betalningsanmärkning.

Har du ett boende som inte är fullt belånat är bolån det bästa lånet utifrån räntenivåer. Även de med betalningsanmärkningar kan låna med boende som säkerhet. Det kallas då omstartslån.

advisa reklam2

 1. Klipp korten men behåll klippkorten

Den som en gång hamnat i en situation där man inte kan betala sina lån kommer lättare hamna i samma situation igen. Undvik detta genom att minimera möjligheterna till lån. Detta sker exempelvis genom att klippa samtliga kreditkort som man har. Däremot bör man spara eventuella klippkort och rabattkort eftersom det minskar utgifterna.

 1. Se över inkomster och utgifter

Att göra en budget kan vara svårt  – men att hålla den är ännu svårare. Men det är oftast nyckeln till att få pengar över till att betala av lånen med. Allt för ofta säger personer som har för mycket skulder att de ”inte vet var pengarna tog vägen”. Att föra bankbok och stämma av den mot budgeten är därför ett viktigt steg i att få kontroll på sina pengar.Räkna ut ränta

 1. Ansök om skuldsanering

Man ska alltid försöka lösa sina ekonomiska problem själv i första hand. Genom att man genomfört vad man kan göra själv ökar man även chanserna att sedan kunna få skuldsanering. Med skuldsanering menas att man får leva på en mycket liten summa inkomst under fem år och under den tiden betala tillbaka på skulderna enligt en plan som är upprättad av Kronofogden. När dessa fem år är slut är man sedan skuldfri. Det betyder inte att man betalat av alla skulder men resterande skrivs av. Läs mer om skuldsanering. 

 

Kan inte betala lånet – Vad händer?

tung skuld bildMan bör göra allt man kan för att betala de lån man har tagit. Vi har listat ett flertal punkter som kan hjälpa ovan under rubriken ”Kan inte betala lånen

Men vad händer om man inte betalar?

 1. Betalningspåminnelse

Det första som sker om man inte betalar en faktura i tid är att en betalningspåminnelse skickas ut från företaget. De har rätten att belägga den med en avgift även om inte alla företag gör detta. Denna avgift brukar vara på ca 50-70kr och ska vara ”skälig”. Denna avgift kallas förseningsavgift. Så länge man betalar denna faktura i tid har inte någon skada skett. Alla kan missa en faktura och det är därför som låneinstituten skickar ut påminnelse på lånavbetalningar och företag skickar ut påminnelse på deras fakturor.

I vissa fall är det externa företag som skickar ut påminnelsen. Vill man överklaga eller har frågor om fakturan bör man läsa på den noggrant och ringa det nummer som anges.  Detta bör ske direkt eftersom man inte har speciellt många dagar på sig att betala förfallna fakturor

 1. Inkasso

Den som inte betalar sina låneavier trots påminnelse kommer sannolikhet att få brev från ett Inkassoföretag. Även här tillkommer det en extra avgift. Denna är lagstadgad och ligger för närvarande på 180kr (2014). Inkassoföretaget kräver att pengarna ska komma in inom en dryg vecka (vanligtvis). Inkassoföretaget har fått uppgift att driva in pengarna från ett företag. Men en del företag går inte via inkasso utan vänder sig direkt till Kronofogden. Då chansen att man får sina pengar inom en snar framtid ökar avsevärt om man anlitar ett inkassoföretag är detta den vanligaste vägen att gå för låneinstitut och företag.

 1. Kronofogden

När kronofogden får en anmälan om en obetald låneavi kommer de även kontakta den person som är skyldig pengarna. Även i detta fall läggs det på en avgift som är ca 340kr.   Först skickar de ut en s.k. betalningsuppmaning. Personen får även ett delgivningskvitto som man ska skriva under för att bekräfta att man blivit kontaktat av Kronofogden och att de är insatta i att dra in skulden.

Hos Kronofogden tillkommer även dröjsmålsränta och kostnad för betalningsföreläggande. Med andra ord har nu skulden ökat mycket från vad den var från början.

 1. Utmätning

Den som inte kan betala de skulder som Kronofogden nu tagit över kan bli utsatt för utmätning. Det betyder att Kronofogden kommer ut och tar de saker som de anser går att sälja på auktion. De pengar som kommer in går till att betala skulder. Skulle det däremot bli några pengar över efter att skulderna är betalda återgår denna summa till personen.  Kronofogden prioriterar på följande sätt:

I första hand tar de pengar som finns på bankkonton. I andra hand inkomster och sedan värdepapper. Om inte detta är tillräckligt tar de lös egendom och i ett sista steg fast egendom vilket är hus.

 1. Skuldsanering

En skuldsanering ansöker man om själv och detta går att göra redan innan skulderna har gått till utmätning. Läs mer om skuldsanering i artiklarna ”Skuldsanering”