Värdepapperslån

Det finns flera olika slags värdepapperslån men grunden är alltid att lånet tas med värdepapper som säkerhet. Detta gör att man kan få riktigt låg ränta men samtidigt tar man en viss risk med dessa lån. Detta eftersom värdet på dessa värdepapper kan förändras över tid. Aktier, fonder och annat på börsen kan när som helst skifta i värde. Att samla på sig börskunskap är alltmer viktigt.  Värdet på en bostad kan visserligen även sjunka men risken att bostaden sjunker i värde är mindre än att värdepapper sjunker i värde. Dessutom finns inte tvångsförsäljning i samma utsträckning inom bolån som i värdepapperslån.

Värdepapperslån har länge varit något som främst varit för personer inom finansvärlden men i och med att flera aktörer nu börjat lansera dessa lån har även privatpersoner fått möjlighet att lära sig mer om och eventuellt testa denna låneform. Däremot bör man vara helt insatt i riskerna innan man tecknar dessa lån.

nordnet knockoutlånetKnockoutlånet på Nordnet

En av de aktörer som vänder sig mot privatpersoner med sitt värdepapperslån är Nordnet. Företaget har länge erbjudet handel med en rad olika värdepapper och även erbjudit räntekonton. De erbjuder sparande i både kapitalförsäkring, depå och ISK och du kan öppna ett isk konto här.

I mars 2015 tog de steget och började erbjuda Knockoutlånet – ett värdepapperslån. Numera, år 2020, har Knockout-lånet bytt namn till Portföljbelåning.

Ränta: Räntan som erbjuds är rörlig och i Maj 2020 går den från 0,89% och uppåt. Med portföljbelåning kan du få upp till 10x belåningsgrad vilket ger en enorm hävstång på dina investeringar.

  • Sprid gärna riskerna på många olika värdepapper. En allt för koncentrerad portfölj kan göra riskerna väldigt höga.
  • Är du private banker eller active trader kund kan du få bättre villkor på din portföljbelåning.
  • Belåningsgrad. I likhet med bolån påverkas räntan av belåningsgraden. Ju lägre belåningsgrad desto lägre ränta.

Så tecknas Knockoutlånet

För den som redan är kund hos Nordnet och har en värdepappersdepå går det att göra en ansökan via hemsidan. Den som inte idag är kund börjar med att öppna ett konto. Enklast är att då identifiera sig med BankID då kontot öppnas inom någon minut.

Därefter sätter man in pengar på kontot och investerar i de aktier man vill. När detta är genomfört kan en ansökan göras för Knockoutlånet.

Alternativ till Knockoutlånet

För att få ta ett Knockoutlån krävs det att man har en större summa värdepapper hos Nordnet. Detta med tanke på att belåningsgraden maximalt får uppgå till 60%. För att låna 60.000 måste man därmed ha aktier för ett totalt värde av 100.000kr.

Genom kravet på innehav av värdepapper kan de flesta som är behov av ett lån på 60.000 inte få detta hos Nordnet. Väldigt många som har behov av en summa av den storleken har varken pengar eller värdepapper i den nivån.

De alternativ som finns är då bolån eller privatlån. Viket som passar bäst beror främst på vilken ekonomisk situation man är i samt vad pengarna ska användas till. Bolån har lägst ränta men detta lån ställer även betydligt hårdare krav på låntagaren än vad ett privatlån gör.

Risk

Att ta ett lån är alltid att ta en risk. Skulle något hända så att man inte har möjligheten att betala tillbaka lånet kan det dras till Kronofogden och kostnaderna kan skena rejält. Men att ta ett värdepapperslån innebär en helt annan risknivå. Det är till och med så att de som erbjuder värdepapperslån anger en varningstext i samband med detta. Detta i likhet med den ”varningstext” som brukar förekomma vid reklam för aktie- eller fondhandel.

Nordnet har exempelvis valt att skriva att belåning via Knockoutlånet kräver ”en stor erfarenhet” av att handla med värdepapper. Detta samtidigt som det innebär att man tar en hög risk. Orsaken till detta är att man i realitet kan förlora mer än vad lånat.

Vad består då risken av?

Allt handlar om att värdet på de värdepapper som man har som säkerhet kan minska i värde. Det största risken med detta är att man blir överbelånad. Skulle det visa sig att krediten (lånebeloppet) överstiger belåningsvärdet betyder det att säkerheten inte är i nivå med det lånade kapitalet. Detta är inte tillåtet enligt Nordnet och inte heller andra aktörer som erbjuder värdepapperslån. Det som sker i detta fall är att kunden snabbt måste täcka upp detta ”underskott”. Det kan exempelvis ske genom att man köper mer värdepapper. Detta eftersom det är summan av hela depån som ligger till grund för belåningsgraden. Om så inte sker riskeras tvångsförsäljning. Det sker då alltså när värdet på värdepapprena har gått ned vilket inte brukar vara det tillfälle som de flesta vill sälja på.

Det kan till och med bli en situation där tvångsförsäljning sker men att ändå inte hela lånebeloppet kan betalas tillbaka. I detta fall måste låntagaren betala tillbaka resterande summa med kontanter och har då både förlorat värdepapper och pengar.