Circle K Extra Mastercard

  • 15 öre rabatt per liter
  • Bonus på alla köp 0,5%-1%
  • Reseförsäkring och Feltankningsförsäkring
  • 2 betalningsfria månader!
  • Betyg 7,5/10
Till Circle K Extra Mastercard

Med Circle MasterCard får du mellan 0,5 procent i bonus på alla inköp, oavsett var de sker, tillsammans med reseförsäkring, flera erbjudanden på Circle K och 15 öre i rabatt på drivmedel. Beroende på hur mycket du tankar kan rabatten bli högre.

Ett bra bensinkort, helt enkelt – men bara om du tankar mycket på deras bensinstationer.


Ränta och räntefria dagar

Räntefria dagar

60 dagar

Ränta

15,00 procent fram till 2023-01-31, därefter 17,75 procent

Effektiv ränta är 16,95 procent om kredit används till 20 000 kr under 12 månader och att pappersfaktura väljs (35 kr extra per månad). Vid val av e-faktura försvinner den extra månadskostnaden om 35 kr. Fr.o.m den 1 februari 2023 gäller dock en ny effektiv ränta om 17,41 procent baserad på samma exempel ovan. Det tillkommer ingen ränta om hela fakturans belopp betalas vid ett och samma tillfälle.

Jämfört med andra kreditkort ligger räntan för kortet på en normal nivå, och är varken att betrakta som bra eller dålig. Sett till antal räntefria dagar, däremot, placerar sig kortet något högre än många andra bensinkort.

Inlåningsränta

Tidigare har Circle K MasterCard erbjudit en förmånlig sparränta på insatta pengar. Denna tjänst har tyvärr slutat vara tillgänglig sedan hösten 2020. Något som är ett litet minus för de som önskat välja detta kort just främst på grund av denna tjänst.

Avgifter

Årsavgift: 0 kr

Det finns i dagsläget ingen kostnad för kortet, och samma gäller även vid beställning av ett extrakort från Cirkle K. Som tidigare nämnt, tillkommer dock en avgift för de användare som valt pappersfaktura (35 kr), men kan elimineras genom att välja betalning via e-faktura, i stället.

Det går även bra att välja autogiro för den som helt vill slippa att hålla koll på förfallodatum och krångliga OCR-nummer. Pengarna dras alltså automtiskt från användarens konto. Däremot skickas en pappersfaktura som redovisar transaktionerna som gjorts med kortet. Något som också kommer med en fakturaavgift om 35 kr. Vill man slippa samtliga kostnad gäller det alltså att välja e-faktura.

Möjlighet finns också att komplettera detta med SEB:s tjänst Spendwise, som utan extra kostnad, tillkommer med kortet och hjälper användaren att ha bättre koll på sin ekonomi. Där finns även samtliga fakturor sparade.

Uttagsavgift

3 procent på det uttagna beloppet, men som lägst 35 kr

Uttagsavgift i utlandet

3 procent men minst 35 kr samt ett valutapåslag om 2 procent

För de som gärna gör fler uttag i månaden, kan detta kort bli aningen dyrt. Bara genom att göra ett uttag per månad (i Sverige) till lägsta kostnad om 35 kr, skulle resultera i en total utgift på 420 kr på ett helt år. Däremot är det fördelaktigt att kortet är gratis.

Kredit, korttyp och betalning

Korttyp:  MasterCard

Köpgräns: 20 procent av årsinkomst

På Circle K Mastercard finns en lägsta köpgräns på 5000 men enligt deras kundtjänst går det att ansöka om en köpgräns upp till 20 procent av kortinnehavarens årsinkomst. Har man funderingar kring gränsen, eller vill ändra den görs det smidigt via deras portal ”Mitt Circle K Extra Mastercard”. Det går även att ta kontakt direkt med SEB:s kundservice.

Betalning

Som nämnt tidigare finns det olika alternativ att betala sin faktura med köpen från sitt Circle K Mastercard. Bland annat går det att göra manuellt via pappersfaktura, men då tillkommer den administrativa avgiften om 35kr. Samma gäller även i de fall man väljer autogiro eftersom en sammanställning på samtliga transaktioner skickas per post. Vill man undvika kostnaden helt, är e-faktura att rekommendera då den skickas direkt, i digitalt format, till användarens bank.

Betalningsunderlaget skickas den 15:e varje månad, där föregående månads köp finns samlade. Detta innebär alltså att man betalar en månad senare än när inköpet gjorts. Kortinnehavaren väljer sedan själv hur mycket denna vill betala, men som lägst 3% av det totala beloppet. Dock tillkommer ränta. Vid betalningar av hela beloppet blir det ingen extra ränta på beloppet.

Betalningsfria månader

Det går även att få två betalningsfria månader per kalenderår vid användningen av Circle K Mastercard. Det gäller däremot att vara medveten om att dessa betalningsfria månader inte är helt kostnadsfria. Samtliga räntor och administrativa avgifter skjuts upp till nästkommande månad. Det är heller inte tillåtet att utnyttja de två betalningsfria månaderna två månader i rad, och får heller inte användas den första betalningsmånaden. Det vill säga, den första månaden man använder sitt kort.

Bonusar & rabatter med Circle K Mastercard

Rabatt på alla inköp

Fördelen med Circle K Extra Mastercard är att köpen man gör genererar bonusar. För varje köp som görs på deras egna stationer får man 1 procent i bonus. Köp utanför (som i matvarubutiker etc.) ges en bonus på 0,5 procent.

Bonusen gäller inte på konkurrerande bensinstationer, och omfattar heller inte köp av lotter, spel, tobak, drivmedel eller kontantuttag.

Rabatt på drivmedel

Men förutom att erbjuda bonus på köp som görs med kortet, ger det främst rabatt på drivmedel. Kortet har totalt sett tre nivåer, där varje nivå ger en ökad drivmedelsrabatt beroende på hur mycket man tankar.

För nivå 1 får man alltid 15 öre rabatt per tankad liter på samtliga av Circle K:s bemannade stationer. För de som tankar minst 200 liter under 90 sammanhängande dagar ökar drivmedelsrabatten med 5 öre, alltså 20 öre rabatt per liter (nivå 2). Nivå 3 gäller för de som tankar minst 400 liter under 90 sammanhängande dagar, och ges totalt 25 öre rabatt per tankad liter.

Startbonus

Som en extra bonus erbjuder Circle K en ”startbonus” för alla som tecknar deras kreditkort eller går med i deras klubb (Cirkle K Extra) Det innebär att kortägaren får 25 öre (istället för 15 öre) på allt drivmedel som köps inom de första tre månaderna. Därefter gäller 15 öre.

Circle K Extra erbjudanden

 

De som har kreditkort från Circle får utöver drivmedelsrabatt både stående erbjudande och löpande som gäller under en viss period.

Exempelvis ges samtliga medlemmar i Circle K Extra var 6:e biltvätt och kaffe gratis. De som även tankar mer (nivå 2 och nivå 3) får utöver sina utökade drivmedelsrabatter också extra rabatt om 10, respektive 15 procent på kaffe, biltvättar och smörgåsar. Dessutom får kortinnehavare även erbjudande från Cirkle K:s samarbetspartners som tillbehör till bilen, eller rabatt på ljudböcker eller till och med hotellövernattningar.

Reseförsäkring

I likhet med de flesta andra kreditkort ingår en reseförsäkring i Circle Mastercard, och är ett komplement till reseskyddet som igår i hemförsäkringen. Här ingår bland annat olycksfallsförsäkring, avbeställningsskydd, självriskeliminering, bagageförsäkring, förseningsförsäkring och självriskskydd för hyrbil utomlands.

Reseförsäkringen gäller i 60 dagar för kortinnehavaren, familj och annan person i sällskapet som också innehar kortet. Däremot gäller enbart denna försäkring om minst 75 procent av resans totala kostnad betalats med kortet.

Feltankningsförsäkring

Som Cicle K Mastercardkund får man även en feltankningsförsäkring för användarens privata bil. Denna försäkring ska i första hand ersätta självrisken på kortinnehavarens bilförsäkring. I andra hand ersätter denna försäkring rengöring av tanken samt bärgning till verkstad.
Försäkringen gäller dock enbart om tankningen gjorts på någon av Cirkle K:s stationer, och inte hos deras konkurrenter. Den täcker heller inte hyrbilar som hyrts genom Cirkle K.

Betalskydd med Circle K Mastercard

Men förutom rabatter och försäkringar finns möjlighet för kortinnehavare att teckna en tilläggsförsäkring kallad Betalskydd. Med tillägget kan utestående kostnader täckas i det fall man skulle bli sjuk, arbetslös eller av annan anledning inte kan betala skulden på fakturan. Försäkringen kan endast tecknas av personer mellan 18-62 år som är bosatta i Sverige, Norge eller Danmark. Priset för tilläggsförsäkringen är 0,85 procent av det utestående saldot per månad.

Viktigt att tänka på att det finns olika kvalificeringstider för tillägget. Vid arbetslöshet är kvalificeringstiden 120 dagar, medan den vid sjukdom är 30 dagar.

Erbjudanden från Priceless

Priceless är ett rabattsystem som Mastercard erbjuder alla som har deras kort. Här ingår rabatter inom rese- och turistnäringen i flera europeiska större städer, exempelvis Stockholm. Men det finns även erbjudanden inom shopping, samt konst och kultur. Läs mer om Priceless här.

Koppla kreditkort till Circle K Extra

Vid en första anblick kan det se ut som att Circle K MasterCard är ett mycket bra bensinkreditkort. Detta genom att ge bonus på alla inköp, högre bonus hos deras egna stationer och flera erbjudanden.

Men det finns en bättre väg att gå. Det går nämligen att koppla valfritt kreditkort till förmånsprogrammet Circle K Extra. Där går det att ta emot flera av de erbjudanden och rabatter vi nämnt tidigare. På detta sätt kan ett kreditkort med ett flertal förmåner och hög bonus användas för att få större rabatter på bensinstationerna. Det går självklart även att koppla ett vanligt betalkort till Cirkle K Extra, också.

Detta ingår för medlemmar i Cirkle K Extra:

  • Drivmedelsrabatt (dock ej högre rabatt vid fler tankade liter)
  • 6:e tvätten och kaffet på köpet
  • Ökade rabatter för kaffe, biltvätt och smörgåsar
  • Löpande erbjudande från bensinstationerna och samarbetspartners

Circle K MasterCard passar dig som:

Circle K MasterCard passar dig som tankar mycket. Genom att nå deras gränser om 200, eller 400 liter får du maximal bonus på kortet och det är vad som krävs för att kortet ska rekommenderas.

Tankar du däremot en mindre mängd än så rekommenderas du att i stället teckna ett annat kreditkort med bättre bonusar, och sedan koppla det till Circle K Extra. Att koppla ett kort tar enbart några minuter såväl online som direkt i kassan på bensinstationen.
Slutbetyg: 7,5 

 

Sammanfattning

Att få bonus på drivmedel är en stor fördel då drivmedel ofta står för en stor utgiftspost för många familjer. För dig som tankar mycket och kan gå över gränserna för nivå 2 och 3 (200 respektive 400 liter under 90 sammanhängande dagar) kan kreditkortet därför vara ett bra alternativ.

Men tankar du under dessa nivåer, men ändå vill ta del av resterande erbjudanden, kan det vara bättre att teckna ett annat kreditkort och sedan koppla det till deras förmånsprogram. Då får du alla bonusar som bensinstationen erbjuder + de bonusar som kreditkortet har. Dock går man miste om just den utökade drivmedelsrabatten.