Skuldsanering

tung skuld bildFör de som sitter i en ekonomisk situation med lån och skulder som gör att de inte kommer kunna ta sig ur detta inom överskådlig framtid kan skuldsanering vara ett bra alternativ. Detta innebär att hela eller delar av de skulder man har kan bli avskrivna. Men i gengäld behöver man leva på existensminimum ett antal år.

Svårt att få ekonomin att gå ihop?

Besök Axo Finans – Erbjuder hopbakslån även för dig med skulder hos Kronofogden

Axo Finans är en låneförmedlare vars samarbetspartners kan hjälpa dig med betalningsanmärkningar eller skulder hos KFM. Läs mer om Axo Finans här.

Detta händer vid skuldsanering

 1. Ansökan

Den person som vill ha skuldsanering kan ansöka om detta hos Kronofogden. Detta genom att fylla i ett formulär (KFM 9150). I formuläret får man ange:

 • Personuppgifter
 • Eventuellt ombud för saneringen
 • Om man tidigare fått skuldsanering samt om man fått stöd och råd från budget- och skuldrådgivare. Det är extremt ovanligt att man får skuldsanering mer än en gång i livet. Eller som det står på Kronofogdens hemsida ”nästan omöjligt”.
 • Hur man bor (hyresrätt, bostadsrätt m.m.)
 • Familjeförhållanden
 • Anställning (fast anställning, vikariat m.m.)
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet
 • Inkomster (Både bidrag och löner)
 • Fasta utgifter man har per månad
 • Specifikation på enstaka återkommande kostnadsposter
 • Om man kör bil till jobbet och i så fall hur långt det är dit
 • Tillgångar
 • Borgensåtaganden
 • Skulder samt om någon är betalningsansvarig tillsammans med personen.
 • Redogörelse för varför man inte har möjlighet att betala tillbaka skulderna samt från vilket datum detta började gälla. Man ska även redogöra vad man gjort för att försöka ta sig ur denna situation samt övriga upplysningar.
 • Underskrift.
 1. Utredning

Kronofogden kommer sedan att gå igen ansökan och ta beslut i ärendet.

 1. Fodringsförslag

Om Kronofogden godkänner ansökan kommer de att skicka ett förslag till samtliga fodringsägare på hur de anser att skuldsaneringen ska gå till.

 1. Räkna ut räntaMeddelande till personen

De som får beviljad skuldsanering får även ett meddelande om detta från Kronofogden. I det framgår också hur stor del av skulderna som personen kommer att få betala.

 1. Avbetalning

Det vanligaste är att en skuldsanering pågår under fem år. Under dessa år betalar personen av enligt en förutbestämd avbetalningsplan samtidigt som man lever på existensminimum. Skulle det vara så att personen redan lever på denna ekonomiska nivå när skuldsaneringen börjar kommer personen inte att behöva betala något men kommer att få vara kvar på denna nivå under de kommande fem åren.

 1. Avslutning

När fem år har gått är personen skuldfri. Detta alltså oavsett hur stora skulderna var innan. Detta förutsatt att man följt Kronofogdens plan på avbetalningar. Saneringen tar vanligtvis slut exakt fem år efter den dags som beslut togs att skuldsaneringen skulle genomföras. Ibland kan det finnas avbetalningsplaner som sträcker sig något längre och i dessa fall så avslutas skuldsaneringen efter att sista inbetalningen genomförts.

Något meddelande till personen att skuldsaneringen är klar skickas däremot inte ut av Kronofogden.

 

Kom ihåg att….

Frågor?

Om man har frågor kring skuldsanering vare sig man är i en sådan process eller inför det så kan man vända sig till kommunens budget- och skuldrådgivare. Det är även möjligt att kontakta Kronofogden för att få svar på sina frågor.

Öka dina chanser!

En tung punkt gällande om man kommer få skuldsaneringar eller inte är hur mycket man själv försökt få bukt på sina ekonomiska problem. För de som har räkningar de inte kan betala finns några punkter att följa för att minska risken att man kommer i en ekonomisk ohållbar situation. Detta går att läsa i artikeln  Kan inte betala lånen

Meddela förändringar

Om den ekonomiska situationen förändras under den tid som man har skuldsanering måste detta meddelas till Kronofogden. Detta även om det tillkommer skulder. Nya skulder ingår däremot inte i skuldsaneringen och måste helt och hållet betalas på egen hand. I dessa fall kan Kronofogden ta beslut om löneutmätning. Skulle så ske finns även risken att fodringsägarna kräver att den pågående skuldsaneringen avslutas.

frågetecken bildFrågor och Svar

Den som kommer i en sådan ekonomisk situation att man är behov av skuldsanering kan ansöka om detta hos Kronofogden.

Här följer några av de vanligaste frågorna som kan förekomma kring detta.

Får man betalningsanmärkning?

Det måste inte ha gått så långt att personen fått betalningsanmärkningar för att skuldsanering ska beviljas. Däremot får man en betalningsanmärkning tack vare detta. Denna sitter kvar i registret under hela saneringstiden (vanligaste fem år) och försvinner sedan.

Hur får fodringsägarna sina pengar?

Vid en skuldsanering avskrivs vissa skulder, vissa skrivs ned och en del betalas tillbaka till fullt. Det är Kronofogden som gör upp en planering för detta och tar kontakt med fodringsägarna. Om en skuld skrivs ned till ett företag så får inte företaget något ekonomisk kompensation från staten, Kronofogden eller annan aktör. De får helt enkelt leva med förlusten.

Vad får personen leva på för ekonomisk nivå under fem år?

Man brukar säga att personen kommer att leva på existensminimum under dessa fem år men summan varierar mellan person och person. Detta beror främst på hur man bor, familjesituation och arbetsmöjligheter.

Kan vem som helst få skuldsanering?

Alla har rätten att ansöka om skuldsanering vilket sker genom att en blankett fylls i och skickas till Kronofogden. Däremot är chanserna olika stora att få detta beviljat beroende på flera faktorer. Har man exempelvis fått en skuldsanering beviljad tidigare är chanserna nästan obefintliga. Hur stor summa man måste vara skyldig spelar inte heller någon roll eftersom Kronofogden utgår från personens situation och möjlighet till att betala tillbaka skulden. Däremot måste skulderna vara så stora att de anser att man inte har möjlighet att betala tillbaka dem inom en överskådlig framtid.

Kan man få skuldsanering och behålla sin Enskilda Firma?

Då en person som driver en Enskild Firma har personligt ansvar över företaget betyder det att även firman ingår i de faktorer som Kronofogden tar hänsyn till när de gör upp planeringen för saneringen.

Har man tillgångar som har högt värde kan Kronofogden kräva att de ska säljas. Har man ett stort behov av dessa tillgångar för att verksamheten ska kunna få in pengar kan de ändå kräva att de ska säljas. Detta med tanke på att personen kan köpa något billigare alternativ. Ett vanligt exempel är bilar. Måste personen ha en dyr BMW för att besöka sina kunder eller räcker det med en liten Nissan Micra?

Gällande om företaget får behålla checkkrediter är det även en fråga om fall till fall. Även här handlar det om vikten för företaget att ha detta för att kunna bedriva sin verksamhet. Att ha krediter är annars något som undviks i möjligaste mån inom skuldsanering. Detta eftersom det är en faktor som kan påverka att skulderna ökar.

Om en fodringsägare försätter firman i konkurs upphör saneringen direkt. Man kan göra en ny ansökan när konkurrsen är utredd och klar.

Ett krav för att en person med Enskild Firma ska kunna få skuldsanering är att ”ekonomin i företaget är enkel att utreda”. Detta är bedömning som Kronofogden gör.

Kan man starta företag när man är under sanering?

Många tror att man har näringsförbud under den tid man har sanering men så är inte fallet. Det är fullt möjligt att starta en Enskild Firma eller bli del av Aktiebolag eller annan företagsform. Däremot kan det bli svårt att få lån.

Hur påverkas andra som är solidariskt betalningsansvariga för skulden?

Med solidariskt betalningsansvarig betyder att det är flera personer som gemensamt har ansvar för att en skuld ska bli betald. Skulle exempelvis två personer vara solidariskt betalningsansvariga och en av dem får skuldsanering står den första personen fortfarande ansvarig för att skulden återbetalas. Däremot kommer chansen att den person som är under sanering kommer kunna betala något på skulden minskas avsevärt.

Kan man bo utomlands och få skuldsanering?

Grunden är att man ska vara svensk medborgare, ha svenska skulder och bo i Sverige. Men i vissa fall kan kravet på att man ska bo i Sverige frångås. Detta om man exempelvis har ”stark anknytning till Sverige”.

Kan en person som lever på existensminimum bli beviljad sanering?

Ja. Även en person som inte själv har möjlighet att betala tillbaka någonting på skulderna kan få saneringen beviljad av Kronofogden. I detta fall kommer samtliga skulder bli avskrivna utan att personen betalar något på dem.

Kan Aktiebolag eller Kommanditbolag få skuldsanering?

Nej. Det är bara privatpersoner som kan få detta. Då Enskild Firma går ihop med privatpersonens ägodelar går det att få det enbart om man driver Enskild Firma.

Hur lång tid tar en sanering?

I regel tar den fem år.  Den avslutas vanligen exakt fem år efter att beslut tagits om att man blivit beviljad den. I vissa fall kan enstaka inbetalningar ske efter denna femårsgräns. I detta fall avslutas saneringen när den sista inbetalningen är genomförd.

Vad händer med nya skulder?

Om det skulle uppstå nya skulder under saneringsperioden kommer dessa inte att införlivas i skuldsaneringen. Man har alltså helt eget ansvar för att dessa betalas.