Ordbok

Ordbok för Lån & Kredit

I Sverigekontanters ordbok hittar du en lista över begrepp inom lånesektorn. Du kan läsa mer om varje ord genom att klicka vidare på länken.

Aktielån – Lån av aktier, via aktiemäklare, för att skapa hävstångseffekt vid aktiehandel. Inte samma sak som värdepapperslån. Läs mer…

amorteraAmortering – Avbetalning av lån eller annan kredit. Läs mer…

Amorteringsfritt lån – Lån där något krav på amortering inte finns. Läs mer…

Amorteringskrav – Krav på att amortering måste ske enligt fastställda riktlinjer. Krav för bolån sedan 2016. Läs mer…

Användarverifiering – Olika sätt att verifiera sig (identifiera sig) när du till exempel tecknar lån online. Läs mer…

Annuitetslån – Amortering då samma summa låntagaren betalar samma summa vid varje betalningstillfälle. Läs mer…

Avbetalningsplan – En plan gällande hur en låntagare ska återbetala en skuld. Individuell avbetalningsplan kan bli aktuellt när låntagaren har svårigheter att följa tidigare bestämd amorteringsplan. Läs mer…

Belåningsgrad – Lånesumma i förhållande till säkerhetens värde. Belåningsgraden får maximalt vara 85% på bolån. Läs mer…

Beneficieegendom – Den egendom som Kronofogden inte får ta vid utmätning. Läs mer…

Betalningsanmärkning – Om en skuld inte återbetalas i tid kan kreditupplysningsföretagen skapa en betalningsanmärkning på personen. Den ligger sedan kvar i tre år och under denna tid är det betydligt mycket svårare att få lån, bostadskontrakt, möjlighet för delbetalning m.m. Läs mer…

Betalningsfri månad – En månad då du inte behöver betala amortering eller räntekostnader. Finns både på lån och på kreditkort. Läs mer…

Betalningsföreläggande – Krav som Kronofogden ställer från en kreditgivare på en kredittagare. Sker om en skuld inte är återbetald enligt avtal. Läs mer…

Betalningsförmåga – Mått på hur stor chans det är att en person kommer att kunna betala tillbaka en skuld. Din inkomst, boendeform och andra lån påverkar. Läs mer…

Betalningspåminnelse  – En påminnelse som du får vid försenad betalning av skuld. Läs mer…

Betalskydd – Försäkring som betalar delar av lånet/kreditkortsskulden om försäkringstagaren blir sjuk eller arbetslös under en längre period. Läs mer…

BillånBillån – Ett lån för att finansiera bilinköp. Detta kan ske med bilen som säkerhet eller som ett privatlån (lån utan säkerhet).  Läs mer…

Bolån – Ett lån som du tecknar med bostaden som säkerhet, främst vid inköp av bostad. Men bolånet kan även vara för renovering, resor, bil m.m. Fördelen är att bolån är lånet med lägst ränta för privatpersoner. Läs mer…

Bolånetak – Gräns för hur mycket man får låna i förhållande till bostadens värde. Läs mer…

Borgenär – Borgenär är den person eller det företag som är fodringsägare. Även kallad för långivare eller kreditgivare. Läs mer…

Dröjsmålsränta – Ränta som du får betala i samband med försenad inbetalning av skuld. Läs mer…

Dubbel finansiering – Uppstår när du tar ett nytt bolån innan den förra bostaden är såld. Läs mer…

E-faktura – Digital faktura som du får till din internetbank istället för i pappersformat. Läs mer…

Effektiv ränta – Räntesats som speglar de totala årskostnaderna för ett lån. Läs mer…

Existensminimum – Det minsta belopp en person ska ha kvar vid ex. utmätning av Kronofogden. Läs mer…

Extrakort – Ett kort kopplat till bankonto eller befintlig kredit (kreditkort) utöver huvudkortet. Läs mer…

Förbehållsbelopp – Samma sak som existensminimum. Läs mer…

Gäldenär – Den person eller det företag som står i skuld till någon annan. Även kallat låntagare eller kredittagare. Läs mer…

Kreditkort_golfGolfkreditkort – Ett kreditkort där fördelarna som finns på kortet är tydligt golfrelaterade. Läs mer….

Hemutrustningslån – Ett lån som går att teckna via CSN och som vänder sig mot invandrare som fått sin första bostad. Läs mer…

Högkostnadskrediter – Konsumentkreditlagen – En högkostnadskredit innebär att den effektiva räntan på krediten ligger på 30% över styrräntan. Läs mer…

Inkassokrav – Ett krav som ett inkassoföretag skickar ut efter obetalda skulder har uppstått. Obetald skuld går oftast vidare till Kronofogden. Läs mer…

IZettle – Enkelt system som möjliggör kortbetalningar via mobiltelefoner eller surfplattor. Läs mer…

Kontantinsats – Om du tecknar ett lån med säkerhet får du inte låna hela summan till objektet. Du behöver därmed alltid en kontantinsats. Läs mer…

Kontokredit – En kredit som kopplas till befintligt bankkonto och utnyttjas när kontot är tomt. Alternativt en onlinekredit som utnyttjas efter behov. Läs mer…

Kreditkort – Ett kort med räntefri kredit under ca 60 dagar. Du kan sedan betala tillbaka skulden i sin helhet eller delbetala. Kreditkort har ofta en rad förmåner, bonusar och rabattsystem. Bland annat ingår reseförsäkring. Läs mer…

Kreditupplysning – Information om personers/företags ekonomiska förutsättningar som ett kreditupplysningsföretag ger vid förfrågan. Vid ett nytt lån tar oftast långivaren en kreditupplysning för att avgöra om lånet ska bli godkänt eller inte. Läs mer…

Kreditvärdighet – Mått på hur kreditvärdig en person eller ett företag är. Man tittar bland annat på tidigare lån och befintliga lån. Läs mer…

Kronofogden – Myndighet vars primära uppgift är att reglera skulder mellan företag och privatpersoner. Läs mer…

Livskydd – En försäkring som betalar av hela skulden om försäkringstagaren avlider. Läs mer…

Låneförmedlare – Ett företag som hjälper privatpersoner att jämföra räntor och villkor hos flera banker. Läs mer…

Lånelöfte – Ett löfte från banken att en summa kan lånas i det fall som bolånet sedan kommer att tecknas. Läs mer…

Låneskydd – En försäkring som betalar lånets kostnad i det fall som försäkringstagaren, avlider alternativt blir sjukskriven/arbetslös under längre tid. Läs mer…

Kreditkort_matMatkreditkort – Ett kreditkort i samarbete med en matbutik. De två största är ICA och Coop. Läs mer…

Minusränta – Negativ ränta, d.v.s. under 0%. Skapar därmed en kostnad vid insättning av pengar. Läs mer…

Nominell ränta – Räntesats som speglar räntekostnaden för ett lån under en viss period. Läs mer…

Peer-to-Peer-lån – Lån som sker mellan privatpersoner via en plattform som ett P2P-företag tillhandahåller. Läs mer…

Peer-to-Business-lån – Lån som sker från privatpersoner till företag. Detta via en plattform som P2B-företag tillhandahåller. Läs mer…

PEP – Förkortning för Person i Politisk utsatt ställning. Läs mer…

Ponzibedrägeri – Bedrägeri som bygger på pyramidspelsliknande funktioner med löfte om hög avkastning på insatt kapital. Läs mer…

Privatlån – Lån utan säkerhet som privatpersoner tecknar. Läs mer…

Rak amortering – Amortering där amorteringssumman är lika stor vid varje amorteringstillfälle. Däremot varierar räntekostnaden. Läs mer…

Referensränta – Ränta hos Riksbanken som speglar reporäntan under de senaste sex månaderna. Läs mer…

Reporänta – Den ränta som bankerna får när de lånar pengar av Riksbanken. Därmed påverkar reporäntan aktuella bolåneräntor. Läs mer…

Bild räntaRänta – Procentuell kostnad för att teckna ett lån eller procentuell avkastning på sparkonto. Läs mer…

Rörlig ränta – Ränta som kan gå upp eller ner under lånets löptid. Läs mer…

Räntetak – Med räntetak är räntan rörlig men kan inte gå upp över en viss nivå under lånets löptid. Läs mer…

Räntearbitrage – Uppstår när räntekostnaden på ett lån är lägre än ränteintäkten på ett sparkonto. Det går därmed att tjäna pengar på att låna pengar. Läs mer…

Räntefria lån – Lån utan någon ränta. Däremot kan andra avgifter tillkomma. Läs mer…

Räntekarta – En tjänst som SvD erbjuder där man kan jämföra sin bolåneränta mot sina grannar. Läs mer…

Räntenetto – Skillnaden mellan kostnaden för banken att låna pengar av Riksbanken och intäkterna de får när de lånar ut till privatpersoner och företag. Läs mer…

Ränteskillnadsersättning – Avgift som du måste betala om du löser ett bolån med bunden ränta i förtid. Läs mer…

Seniorlån – Lån för äldre där bostaden är belånad för att få tillgång till kapital. Läs mer…

Serieplan – Amortering där beloppet räknas upp för varje betalningstillfälle. Bäst om inflationen är ökande. Läs mer…

SKEF – Förkortning för Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening. Förening för snabblåneföretag. Läs mer…

Skuldkvot – Lånebelopp i förhållande till hushållets årliga inkomst. Läs mer

Skuldkvotstak – En begränsning gällande hur stort belopp du får låna i bolån i förhållande till din inkomst. Läs mer…

Skuldsanering – Samtliga skulder skrivs av förutsatt att man följer den avbetalningsplan som sätts upp av Kronofogden. Läs mer…

Skulduppräkning – Ett begrepp inom seniorlån då man använder en del av lånesumman för kommande räntebetalningar. Läs mer…

Snabblån – Lån på mindre belopp (upp till 20.000kr) med kort återbetalningstid (under 12 månader). Läs mer…

Snittränta – Genomsnittlig ränta på de bolån som en bank beviljat under en specifik månad. Läs mer…

spargris bildStatlig insättningsgaranti – Garanti som gäller på de flesta sparkonton. Innebär att Riksgälden ersätter insatt kapital och ränta om banken går i konkurs. Läs mer…

Trappstegsplan – Amortering där ökning av beloppet sker stegvis. Stora likheter med amortering enligt serieplan. Läs mer…

Uppläggningsavgift – En avgift som kreditgivare kan ta ut för ett beviljat lån eller kredit. Läs mer…

Utmätning – Innebär att Kronofogden beslagtar egendom och säljer dessa för att reglera skulder. Löneutmätning är när Kronofogden tar delar lönen av samma orsak. Läs mer…

Värdepapperslån – Lån med värdepapper som säkerhet. Läs mer…

Överbryggningslån – Ett lån för när du köper en ny bostad innan den gamla är såld. Har kort löptid (till exempel tre månader). Läs mer…