Betalningsföreläggande

Om en person är skyldig ett företag, eller en annan person, pengar och dessa inte betalas tillbaka enligt överenskommelse kan kreditgivaren gå till Kronofogden för att få hjälp. Det första steget är då att fastställa skuldens storlek. Detta sker genom att kreditgivaren ansöker som ett betalningsföreläggande. Detta är alltså ett krav, som ställs via Kronofogden, på en summa mot en låntagare.

Ansöka om Betalningsföreläggande

Den som vill ansöka om betalningsföreläggande fyller i ”Ansökan om Betalningsföreläggande” som finns hos Kronofogden.

När ett betalningsföreläggande skrivs ska det bland annat tydligt framgå vad skulden avser. Här bör man vara mycket noggrann med både hur skulden uppstått, när förfallodagen varit och vad som genomförts för att få in skulden . Tydliga anvisningar om hur denna blankett ska fyllas i finns på baksidan av blanketten.

Utöver den information som är obligatorisk krävs det även att följande är uppfyllt:

  • Förfallodagen måste ha passerat
  • Den som ansöker om betalningsföreläggande ska kunna påverka skulden. Detta även genom förlikning.
  • Skulden består enbart av pengar

När får betalningsföreläggande användas?

I stort sett alla skulder mellan privatpersoner och företag kan resultera i ett betalningsföreläggande. Enda kravet är att skulden ska gälla pengar (ej utlånade saker) och att det finns ett sista betalningsdatum finns avtalat samt att detta är passerat.

Vad kostar det?

Den som genomför en ansökan om betalningsföreläggande behöver betala 300kr för detta. Kronofogdmyndigheten skickar ut en faktura på detta belopp. Om man vill kan man även kräva denna kostnad av den person som är skyldig pengar. Detta ska då framgå i den ansökan som fylls i för betalningsföreläggande.

Utöver denna kostnad kan det även uppkomma kostnader när Kronofogden ska genomföra sitt arbete med att få in pengarna. Ett tydligt exempel är om avhysning måste ske då det kan uppkomma flyttkostnad. Om det uppkommer liknande kostnader skickas en faktura till den som ansökt om betalningsföreläggande på gällande belopp. I detta fall kommer Kronofogden att försöka få in samma belopp av hyresgästen. Men om de inte lyckas är man skyldig att betala denna kostnad.

Om Kronofogden anser att kostnaderna kommer bli höga för att driva in skulderna kan de kräva att man betalar i förskott. Även i dessa fall kan man alltså inte räkna med att få tillbaka dessa kostnader.

Skulle ärendet dras till Domstol kan ytterligare kostnader uppkomma. Detta är däremot inte kostnader som Kronofogden påverkar. Kostnaden tar domstolen ut och är på 600kr eller 2.500kr. Denna avgift måste betalas för att domstolen ska ta upp ärendet. Det som främst avgör kostnaden är skuldens storlek samt hur ärrendet kommer att handläggas.

Utomlands?

I det fall som personen eller företaget som är skyldig pengar är skriven i ett annat land är det detta lands lagar och regler som ska efterföljas. Kronofogden kan alltså enbart driva in skulder som gäller personer bosatta i Sverige. Av den anledningen är det betydligt svårare att få in skulder från personer som är bosatta i andra länder än Sverige.

Vad händer sen?

Det som sker som nästa steg är att Kronofogden skickar ett föreläggande till den person som krävs på pengar. Detta är ett brev där information om skuldkravet framgår. I detta brev ligger ett kvitto. Detta måste personen skriva under och skicka tillbaka till Kronofogden. Det blir därmed ett bevis för att man tagit del av kravet. Man ska alltså skriva under kvittot oavsett om man anser att kravet är rätt eller inte. Det enda man godkänner i detta fall är att man tagit del av informationen.

Därefter kan den svarande välja på tre saker att göra. Detta beroende på om man accepterar skulden eller väljer att bestrida den.

Acceptera och betala

Det första som kan genomföras är att personen accepterar skulden och därmed direkt betalar den. Oavsett om hela eller bara en del av skulden betalas måste detta direkt kommuniceras till Kronofogden. Betalas hela skulden måste kreditgivaren även direkt skriftligen säga upp det krav man har mot den svarande personen.

Bestrida

Den andra vägen att gå är att bestrida kravet helt och hållet. I detta fall blir det upp till kreditgivaren att agera. I detta fall får kreditgivaren välja att antingen dra fallet till domstol eller avskriva kravet. I det fall som fallet dras till domstol kommer en kostnad att tillkomma på mellan 600kr och 2500kr. Det är en kostnad som kreditgivaren initialt betalar.

Tar ej aktivt beslut

Den tredje vägen är att den svarande inte skriver under kvittot och returnerar det till Kronofogden. Detta innebär att det inte finns något bevis för att personen tagit del av föreläggandet. I detta fall har Kronofogden rätten att meddela utslag. I detta utslag står det att den svarande är skyldig att betala pengar till kreditgivaren. Även detta går att motstrida av den svarande. Om så sker blir det även i detta fall fråga för domstolen. Om Kronofogden gör ett utslag om betalningsföreläggande betyder det att de direkt börjar sitt arbete med att få in skulden till kreditgivaren. Detta kostar då 600kr vilket är en kostnad som den svarande ska betala. Om någon betalning inte sker hamnar denna kostnad på kreditgivaren.

Jämför Privatlån