Sparkonto

BolagRörlig1 år3 årInsättnings-
garanti
Till Sparkonto
4spar liten ruta6,50%8,00%10,00%NEJ Öppna Konto
viaspar småruta4,50%6,00%8,00%NEJ Öppna Konto
lendify småruta-3,50%4,30%NEJ Öppna Konto
shell mastercard
(Max 15.000kr)
2,0%

JA Öppna Konto
akelius småruta1,50%3,50%-NEJ Öppna Konto
supreme card woman små
(Krävs Supreme Kreditkort)
1,35%
JA Öppna Konto
bluestep småruta0,75%1,00%1,40%JA Öppna Konto
bank norwegian småruta0,70% Öppna Konto
collector liten ruta0,80%1,00%-JA Öppna Konto
sevenday småruta
0,70%0,90%1,30%JA Öppna Konto
hoist spar småruta0,75%1,20%1,70%JA Öppna Konto
hoist spar småruta1%1%1%JA Öppna Konto
BolagRörlig1 år3 årInsättnings-
garanti
Till Sparkonto
4spar liten ruta6,50%8,00%10,00%NEJ Öppna Konto
viaspar småruta4,50%6,00%8,00%NEJ Öppna Konto
lendify småruta-3,50%4,30%NEJ Öppna Konto
shell mastercard
(Max 15.000kr)
2,0%

JA Öppna Konto
akelius småruta1,50%3,50%-NEJ Öppna Konto
supreme card woman små
(Krävs Supreme Kreditkort)
1,35%
JA Öppna Konto
bluestep småruta0,75%1,00%1,40%JA Öppna Konto
bank norwegian småruta0,70% Öppna Konto
collector liten ruta0,80%1,00%-JA Öppna Konto
sevenday småruta
0,70%0,90%1,30%JA Öppna Konto
hoist spar småruta0,75%1,20%1,70%JA Öppna Konto
hoist spar småruta1%1%1%JA Öppna Konto

Uppdaterad April 2020

– Information uppdaterad efter Privata Affärers lista över ”bästa sparränta” samt bankernas hemsidor.

Vilket sparkonto passar din sparprofil?

Du kan välja att sätta av pengar på ett sparkonto hos nästan alla banker och sparinstitut i Sverige. Vilket man bör välja beror på vad man prioriteterar. För vissa är det viktigaste att man har sparkontot på samma bank som lönekonto, sparande osv. Detta för att få en enkel överblick över allt på en gång. Men detta innebär mycket ofta att man får en betydligt lägre ränta än om man valt att ha sparkontot på en annan bank. De faktorer som främst avgör räntenivån är om det ska vara ett konto med Statlig insättningsgaranti eller inte samt hur lång tid som pengarna ska vara låsta på sparkonton. Eller om de inte ska vara låsta alls.

Här listas de olika sparformerna.

Vad som är positivt/negativt samt vad man kan tänka på i val av institut går att läsa om i fördjupade artiklar inom dessa sparformer.

Lägst ränta – Sparkonto med fria uttag och insättningsgaranti

De konton som har insättningsgaranti är även de konton som har lägst ränta. Insättningsgarantin innebär att man får tillbaka insatt kapital (upp till 100.000 Euro) om institutet skulle gå i konkurs.

Genom att välja denna sparform får man ett flexibelt konto. Man kan sätta in pengar och ta ut pengar hur ofta som helst. Men detta till marknadens lägsta sparränta.

Rekommenderas till: De som vill ha ett säkert sparande där man kan komma åt sina pengar jämt.

Exempel på institut: I stort sett alla banker erbjuder denna sort av sparkonto. Väldigt många utan att ge någon ränta alls. Hoist ligger ofta relativt högt på listan över bäst ränta på dessa konton.

Läs mer om Sparkonto med fria uttag och insättningsgaranti

Låg ränta – Sparkonto med låst kapital och insättningsgaranti

Nästa steg är att välja ett sparkonto med insättningsgaranti men att låsa pengarna över en viss tid. Här gäller regeln att ju längre tid man är beredd att låsa sina pengar desto högre ränta får man.

Ett exempel kan nämnas från Hoist Spar (okt 2015). Med fria uttag gavs en ränta på 0,8%. Valde man att binda kapitalet 12 månader gavs en ränta på 1,0%. På 24 månader gavs en ränta på 1,5% och på 36 månader gavs räntan 1,7%.

Därmed är det tydligt att man får betydligt bättre ränta på att låsa sitt kapital mot att välja en sparform där kapitalet kan tas ut när som helst. Utöver det att räntan blir högre ju längre man är beredd att binda det.

Rekommenderas till: De som vill spara sina pengar säkert, till en hög sparränta och kan vara utan dem under ett visst antal månader. Det ger betydligt bättre ränta än ha det på ett konto med fria uttag.

Exempel på institut: Även om alla banker har denna form av sparkonton så bör man gå till nischbanker för att få den bättre räntan. Här kan nämnas Big Bank, Hoist Spar samt Nordiska.

Läs mer om Sparkonto med låst kapital med insättningsgaranti

Hög ränta – Sparkonto med fria uttag utan insättningsgaranti

Genom att frångå säkerheten med insättningsgarantin kan man få en betydligt högre ränta. Det är inte svårt att få en räntenivå som är 4-5 gånger högre än vad som skulle fåtts med denna säkerhet.

Exempel: Hoist Spar (med insättningsgaranti) gav 1% i ränta, Akelius (utan garantin) gav vid samma tidpunkt 3% medan 4Spar gav 6,5%. (Fakta från okt 2015)

Utan garantin förlorar man hela det insatta kapitalet om företaget skulle gå i konkurs.

Bortsett från detta gäller samma regler gällande räntan. Har man pengarna låsta under en viss tid fås högre ränta. Har man pengarna på ett konto med fria uttag ges en lägre ränta. Men i gengäld kan man komma åt pengarna när som helst.

 

Rekommenderas till: Att ha hela sitt sparade kapital hos ett företag som erbjuder hög ränta men utan insättningsgaranti rekommenderas inte. Det är att ta en för stor risk. Man bör ställa risk mot eventuell värdeökning. Däremot kan mycket väl en del av sparkapitalet placeras på dessa sparkonton. Likt att den som placerar i aktier/fonder kan välja högrisk eller lågrisk och bygga ihop sin portfölj med en blandning av detta kan sparandet i ränta byggas ihop med olika sparformer gällande risk och ränta. Man ska däremot vara helt insatt i reglerna dvs. man kan förlora allt.

Risknivån är olika beroende på vilket institut som väljs. Det återspeglar sig även i den ränta som de olika företaget erbjuder.

Risk?

Hur stor risk tar man då med att placera sina pengar hos något av dessa företag? Risken är väldigt olika och mycket beror på hur pengarna förvaltas och hur länge företaget funnits på den svenska marknaden. Läs mer i artikeln ”Hur stor är risken – Att spara utan insättningsgaranti”

Exempel på Institut: Akelius, 4Hspar

Läs mer i artikeln Sparkonto med fria uttag utan insättningsgaranti.

 

Högst ränta – Sparkonto med låst kapital utan insättningsgaranti

akelius spar treårsräntaAtt låsa in kapitalet under en viss tid ger den högsta sparräntan. Detta då på ett konto utan insättningsgaranti. En enkel jämförelse visar skillnaderna på om pengarna sparas i tre år.

Hoist (med garantin)- 1,7%

Akelius (utan garantin) – 5%

4spar 104Hspar (utan garantin) –  10%

Att låsa pengarna på ett av dessa konton är att ta störst risk. Men det ger även högst ränta.

Rekommenderas till: Rekommenderas till de som vill få en riktigt hög sparränta och är villig att ta en viss risk för detta. Man har även inte behovet att kunna få tillgång till dessa pengar under ett år eller längre.

Exempel på institut: 4Spar och Akelius

Läs mer om Sparkonton med låst kapital och utan insättningsgaranti.

Risk med sparkonton utan insättningsgaranti

De som väljer att spara pengar på ett sparkonto utan insättningsgaranti tar en högre risk än de som enbart har pengar på konton som innefattas av denna garanti. Men det innebär även att de får en betydligt högre ränta. Ett tydligt exempel på det visar sig om man jämför de bästa räntorna som erbjuds på sparkonton med låst kapital på tre år. År 2015 gick det att få ca 1,7% i sparränta på ett konto med denna garanti. Valde man istället ett konto utan garantin gick det att få en årlig ränta på upp till 10%.

Risken utan garantin

Den risk man tar med att placera pengar i ett konto utan den statliga insättningsgarantin är att pengarna helt och hållet kan förloras om institutet går i konkurs medan pengarna finns på kontot.  Det är risken som tas för en högre ränta.

Vad avgör risken?

Det som gäller för alla sparkonton utan insättningsgaranti är att pengarna kan förloras till dess helhet. Det som nämns i stycket ovanför alltså. Men utöver det är det skillnad mellan de olika företagen. Detta beroende på flera faktorer.

Vad investeras pengarna i?

Orsaken att ett företag erbjuder hög ränta på sparkonton är att de vill få in pengar som sedan ska investeras i något speciellt. Akelius investerar exempelvis i fastigheter.

Ett annat företag är 4hSpar. Enligt deras hemsida används insatta medel till att ”Finansiera 4Finance Groups expansion”. Det betyder att pengarna används för att finansiera konsumentkrediter via exempelvis snabblåneföretag som Onea, Vivus samt SMSCredit. Den som anser att de inte vill stödja denna verksamhet bör därmed istället välja Akelius som investerar i fastigheter.

Akelius ger lägre ränta men många anser att investeringar i fastigheter är tryggare investering är investering i smålån. Därmed speglar även risken vilken räntenivå man får. Högre ränta betyder högre risk.

Ålder

Ett företag som funnits länge på marknaden ger större förtroende än ett som inte funnits mer än några år. Därmed kan ålder sägas vara en sak som avgör risken gällande placeringar i konton som inte innefattas av den statliga insättningsgarantin.

Även i detta fall kan Akelius nämnas. Företaget har erbjudit olika sparformer i 35 år. Detta talar för att investeringar i deras sparkonton i alla fall är relativt trygga.

Företaget 4Spar AB grundades år 2011 men har som moderbolag 4Finance AB som grundades 2009. De har inte lika många år med utlåningsverksamhet på den svenska marknaden även om de knappast kan anses vara helt nytt. Men även detta är något som speglar risken.

Flexibilitet

Vanligtvis ges något sämre ränta om det finns större flexibilitet hos institutet gällande uttag i förväg. Akelius tillåter exempelvis två fria uttag per år. Utöver det går det att göra uttag när som helst men då mot en avgift.

Detta kan ställas mot 4Spar som inte tillåter uttag alls under den tid som pengarna är låsta. En mindre flexibilitet hos dem alltså