Sparkonto med låst kapital och insättningsgaranti

Ett sparkonto där kapitalet är låst under viss tid och där insättningsgaranti finns karaktäriserar av:

 • Fast ränta

När pengarna binds upp på detta sparkonto lovas en viss procents årlig ränta. Oavsett vad som händer på den finansiella marknaden kvarstår denna ränta. Detta till skillnad på sparkonton med fria uttag där räntan kan ändras flera gånger per år. Man är därmed lovad en ränta som kommer att betalas ut en gång per år.

 • Högre ränta än vid fria uttag

Det är ofta mycket stor skillnad på räntenivån gällande de sparkonton som har fria uttag mot de där kapitalet är bundet under längre tid. Hos Hoist gick det i okt 2015 få 0,8% på konto med fria uttag. Den som band sitt kapital i tre år fick istället 1,7%. Det betyder en dryg dubblering av ränteintäkterna.

 • Begränsningar vid uttag i förväg

En del institut tillåter inte några uttag alls inom den period som pengarna är bundna. Andra erbjuder ett begränsat antal uttag. I vissa fall tillåts uttag men att de då kostar pengar. Oavsett gäller att det finns begränsningar gällande uttag innan bindningstiden löpt ut. Läs mer nedan under ”Möjlighet att ta ut pengarna i förväg”

 • Statlig insättningsgaranti

Tack vare den statliga insättningsgarantin är denna sparform mycket säker gällande det insatta kapitalet. Skulle institutet gå i konkurs kommer Riksgälden att betala ut summan som var placerat hos bolaget som gick i konkurs. Detta då både insatt kapital samt den ränta som genererats under tiden som pengarna varit placerad där.

Exempel på institut: I stort sett alla banker erbjuder sparkonton där kapitalet kan låsas under en viss tid. Räntan varierar däremot rejält mellan de olika bankerna och instituten. Den som vill spara pengar på ett konto med insättningsgaranti bör därför jämföra de olika alternativen. Ett av de företag som ofta ligger högt upp på listan över bäst ränta är Hoist Spar.

Att tänka på:

 • Kan du undvara pengarna?

I och med att pengarna binds upp under en längre tid bör man vara säker på att pengarna kan undvaras under denna tid. Se alltid till att ha en buffert som alltid går att komma åt. Detta alltså inte på ett konto där pengarna blir låsta.

Är man osäker bör ett sparkonto väljas där det går att ta ut pengarna i förväg. Detta även om det kostar en viss avgift. 

 • Bara ett konto per person

Många institut har en regel som säger att man enbart får ha ett sparkonto i taget med låsta pengar. Det betyder att om man väljer att låsa 10.000kr på tre år så går det inte skapa ytterligare ett konto där pengarna ska sitta i tre år och ge ränta. Hittar man ett institut som erbjuder ett mycket bra erbjudande bör man alltså vara medveten om att det enbart går att utnyttja på ett enda konto. Självklart finns det även institut som erbjuder att man har ett flertal konton hos dem. Det varierar alltså.

 • Möjlighet att ta ut i förväg

Att binda upp sina pengar i tre år kanske inte alltid är helt önskvärt. Det ger visserligen en högre ränta men samtidigt kan kapitalet bli helt låst och omöjligt att komma åt. För de som vill ha en viss flexibilitet gäller det att jämföra instituten extra noga gällande denna punkt.

De finns tre alternativ. För det första finns det de institut som inte tillåter några uttag alls. Därmed kommer man inte åt pengarna alls inom den tid de är bundna. För det andra finns det de institut som tillåter ett visst antal uttag per år helt gratis. Det brukar då röra sig om ett eller två uttag. I dessa fall kostar ytterligare uttag en viss procent av uttagssumman men med en minsta debitering. Det tredje är att det inte finns några fria uttag alls men att det går att ta ut mot att man betalar denna avgift.

Vill man ha en flexibilitet bör man välja ett konto där gratis uttag åtminstone får ske en gång per år.

Fördelar

Att välja ett sparkonto med låst kapital och med insättningsgaranti innebär att man väljer den sparform som ger högst ränta som samtidigt har säkerheten i insättningsgarantin.

 • Högre ränta – Ju längre man binder sina pengar desto högre ränta.
 • Insättningsgaranti – Tack vare insättningsgarantin är man säker på att aldrig förlora insatt kapital. Skulle institutet gå i konkurs går Riksgälden in och ersätter för både insatt kapital och eventuella ränteintäkter.

Nackdelar

Det finns två tydliga nackdelar med att spara i denna sparform.

 • Låg ränta – Att binda pengarna ger högre ränta än om de inte ska bindas. Men samtidigt är det knappast någon hög ränta att tala om i det fall som reporäntan är låg. Exempel kan tas från 2015 då den som band sitt kapital hos Hoist i tre år fick 1,7% på denna summa. För att få högre ränta krävs att man väljer ett konto utan insättningsgaranti och då helst där pengarna är låsta under något år. .
 • Pengarna är bundna – Även om man idag vet att man inte behöver de pengar som sätts undan i något år så är det ingen som vet något om framtiden. Vad händer om man efter två år är stort behov av pengar och dessa sitter på ett konto där uttag inte alls medges. Då behöver ett lån tas vilket kostar mer än vad räntan på dessa sparkontot ger i ränta. För att undvika detta kan man välja ett konto som tillåter 1-2 uttag per år. Detta även om det kostar en viss summa att få ut dem.