Sparkonto med låst kapital och utan insättningsgaranti

Vill du ha ett sparkonto med insättningsgaranti? Jämför sparkonton i tabellen nedan, för att hitta det sparkonto med bäst ränta.

De som väljer att placera sina pengar på ett konto med låst kapital och utan insättningsgaranti kommer få ett sparkonto som karaktäriseras av:

  • Högsta ränta

Att välja ett konto utan insättningsgaranti och sedan binda pengarna under en viss period är att välja det alternativ som ger absolut högst sparränta gällande sparkonton. Det är därmed möjligt att få en årlig ränta på ca 10%.

  • Fast ränta

Med denna sparform får man en fast ränta på det insatta kapitalet. Räntan kan ändras över tid för nya kunder men de som satt in pengar får alltid exakt den ränta som var vid detta tillfälle. Den räntan ligger sedan till spartiden är över. Därmed vet man också exakt vilken avkastning som pengarna kommer att ge.

  • Begränsningar gällande uttag i förväg

I och med att pengarna binds på en viss tid kan inte obegränsat antal uttag ske under denna tid. Däremot kan det i vissa fall förekomma att man får göra ett visst antal uttag under denna tid. Utöver det kan det företkomma att man kan få ta ut pengar inom denna tid men att det då kostar en extra avgift. Vill man kunna ta ut sina pengar i förväg bör man alltså jämföra de olika instituten gällande regler för uttag under ”bindningstiden”.

  • Ingen statlig insättningsgaranti

Att spara pengar utan insättningsgaranti innebär en risk. Risken är att institutet går i konkurs och att några pengar därmed inte kan betalas ut. Högra risk betyder alltså högre avkastning. Som alla andra sparformer.

Exempel på institut:

akelius smårutaAkelius: Akelius erbjuder två olika sparkonton. Ett med rörlig ränta och fria uttag samt ett med fast ränta och begränsat antal uttag per år. De pengar som sätts in på konton hos Akelius investeras i fastigheter med relativt låg risk. Företaget har erbjudit sparformer utan insättningsgaranti i ca 35 år.

Den högsta ränta som Akelius erbjuder (2015) är 5% vilket då är om pengarna binds i tre år.

Läs mer på Akelius.se

4spar liten ruta4Spar: 4Spar har ett stort utbud av fasträntekonton. Man kan välja mellan att binda pengarna på 3,6,12, 24 eller 36 månader. Den bästa räntan ges om pengarna binds på 36 månader. De pengar som sätts in på konton hos 4Spar investeras på konsumentkreditmarknaden (exempelvis snabblån)

Den högsta ränta som 4Spar erbjuder är 10%. Detta förutsatt pengarna binds i tre år.

Läs mer på 4Spar

Att tänka på:

  • Går det att ta ut pengarna i förväg?

Även om pengarna är bundna går det hos vissa institut att ta ut dem i förväg. Detta medan det är omöjligt hos andra. Om uttag går att göra kan det i vissa fall vara gratis ett visst antal gånger för varje kalenderår. Andra gånger kostar det en viss avgift. Finns behovet att kunna ta ut pengarna i förväg bör denna möjlighet undersökas när val av sparkonto sker.

  • Kan förlora allt

Kom ihåg att risken finns att förlora hela beloppet som sätts in på ett konto som inte innefattas av den statliga insättningsgarantin. Företaget Akelius har funnits i 35 år och 4Spar sedan 2011. Så bägge företagen har åldern till sin fördel. Men risken finns trots allt.

  • Minsta och Största insättning

Det kan variera hur mycket som krävs för att man ska få öppna konto likväl som att det kan finnas en gräns för hur mycket pengar som får sättas in. För de som väldigt små summor (eller väldigt stora) kan detta vara något man bör titta extra på. Exempelvis kan nämnas att både Akelius och 4spar har minsta insättning på 10.000 på fasträntekonto samtidigt som de inte tillåter mer än 50.000kr på sitt sparkonto.

  • Olika bindningstid

Det finns ett fåtal bolag i Sverige, som vände sig mot privatpersoner, som erbjuder sparkonton utan insättningsgaranti. Dessa har även mycket olika stort utbud. Därmed kan de som exempelvis vill binda sina pengar enbart 6 månader enbart välja på några få företag. Exempelvis erbjuder Akelius enbart rörlig ränta samt 3-årsränta. Detta samtidigt som 4Hspar erbjuder 3,6,12,24 och 36 månader. Välj först hur lång tid du kan undvara dina pengar och sedan företag utifrån detta.

Fördelar

Den största fördelen med att välja denna sparform är räntan. Gällande sparkonton ges den högsta sparräntan som går att få. Hos 4Spar går det exempelvis att få 10% årsränta om pengarna binds i tre år. Däremot är pengarna då helt låsta under den tiden.

Vill man ha möjlighet att ta ut pengarna i förtid kan Akelius väljas som ger 5% ränta under tre år. Detta med två fria uttag per år.

Nackdelar

Det finns två tydliga nackdelar med att välja denna sparform.

För det första är det att pengarna blir låsta under en längre tid. De som vill ha en av de högsta räntorna väljer att placera pengarna hos 4Spar under tre år. Men då är också pengarna helt låsta under denna tid och är omöjliga att få ut. Det kan vara en nackdel.  För att skapa en lite större flexibilitet kan Akelius väljas som har två fria uttag per år.

Den andra nackdelen är att den inte innefattas av den statliga insättningsgarantin. Därmed kan man förlora hela det insatta kapitalet. En större risk – ger större avkastning.