Sparkonto med fria uttag utan insättningsgaranti

De sparkonton som har fria uttag men ingen insättningsgaranti karaktäriseras av:

  • Rörlig ränta

Ränta som ges på kontot kan förändras över tid. Detta till skillnad mot ett sparkonto med fast ränta där räntan är lika under en viss period. Den som har satt in pengar på ett konto som just då hade Sveriges högsta rörliga sparränta behöver därmed inte ha den bästa sparräntan månaden efter. Även om det oftast inte sker så stora förändringar.

  • Hög ränta

Genom att välja bort tryggheten med Statlig insättningsgaranti ökar räntan rejält. I oktober 2015 gick det att få en ränta på 0,8% på Hoist med insättningsgarantin. Samtidigt kunde man få 6,5% på 4spar.

Det finns ett flertal faktorer som avgör vilken ränta som går att få. Den faktor som överlägset mest påverkar detta är om man väljer att ha insättningsgaranti eller inte. Väljs ett sparkonto utan insättningsgaranti fås en ränta som är minst 4-5 gånger högre än om man vill ha garantin.

  • Risk utan insättningsgaranti

Genom att inte ha någon insättningsgaranti ökar räntan – och även risken. Skulle företaget som erbjuder denna ränta gå i konkurs innebär det att allt det kapital som är insatt på konton hos företaget kan gå förlorat.

Läs mer om Statlig insättningsgaranti här

Läs mer om ”Risk – Spara utan insättningsgaranti”

  • Fria uttag och insättningar

I och med att man kan ta ut pengarna när som helst skapas även en flexibilitet att hela tiden ha pengarna på det institut som har högst ränta. Det är bara att ta ut pengarna och sätta in dem på ett annat institut om det visar sig att de för tillfället har högre ränta.

Här ska däremot tilläggas att utbudet av sparkonton utan insättningsgaranti är relativt litet. Det handar om ca fem företag.

Att tänka på:

  • Inte hela sparandet

Att avsätta hela sitt sparade kapital på ett sparkonto utan insättningsgaranti är inte något som rekommenderas. Det är att ”lägga alla ägg i samma korg”. Skulle företaget gå i konkurs skulle därmed alla besparingar gå om intet.  Denna sparform har högre risk och kan däremot ses som en del av det totala sparandet.

  • Olika risknivå

Orsaken att det är stor skillnad i ränta hos de företag som erbjuder sparkonton utan insättningsgaranti är att risken som spararen tar är olika. Pengarna som sätts in investeras av företaget i olika branscher vilka kan ses som olika riskfyllda. Akelius investerar i fastigheter medan 4Hspar i snabblån. Välj den risknivå som du tilltalas av.

Läs mer i artikeln ”Risk – Att spara utan insättningsgaranti”

  • Hur fort nås pengarna?

Det är alltid möjligt att sätta in eller ta ut pengar till ett konto med fria uttag. Men det innebär inte alltid att man har pengarna samma dag. På denna punkt kan instituten variera något. Allt från att pengarna överförs samma dag eller nästkommande dag till att det tar längre tid.

Exempel på Institut:

akelius smårutaAkelius: Akelius har erbjudet olika sparformer (utan insättningsgaranti) i 35 år. De pengar som sätts in investeras i fastigheter och detta med låg risk. Med lång erfarenhet på marknaden och låg risk gällande investeringar kan Akelius vara ett bra företag att välja för de som söker högre ränta och vågar spara utan insättningsgaranti.

I oktober 2015 hade Akelius en ränta på sitt konto med fria uttag på 3%.

Läs mer på Akelius.se

4spar liten ruta4spar – 4Spar har funnits på marknaden sedan 2011. Dess moderbolag grundades 2009. De pengar som sätts in på sparkonto hos 4spar investeras på den nordiska kreditmarknaden. Bland annat i snabblåneföretag som Vivus och Onea. Här erbjuds en högre ränta än hos Akelius.

I oktober 2015 hade 4Hspar en ränta på sitt konto med fria uttag på 6,5%

Läs mer på 4Spar.se

Fördelar

Fördelen med denna sparform är framförallt den högre räntan. På konton utan insättningsgaranti ges en 4-5 gånger högre ränta vilket självklart dess största fördel.

Att välja att inte binda pengarna skapar även en flexibilitet. Man kan sätta in pengar när som helst likväl som att ta ut dem. Skulle det finnas ett bolag som ger ännu bättre ränta är det även mycket lätt att ta ut pengarna och placera dem där istället.

Nackdelar

Det finns två nackdelar med att spara i sparkonto utan insättningsgaranti och utan att binda upp sina pengar över en viss tid

  • Osäkerheten.

Det första är osäkerheten som skapas i och med att kontot inte har någon insättningsgaranti. Skulle något hända så att företaget går i konkurs förloras hela kapitalet. Här ska det däremot tilläggas att insättningsgarantin var något som infördes för fösta gången i Sverige år 1992. Innan dess fanns inte garantin och det var inte heller något som många fokuserade på. Idag är det betydligt mycket större fokus på att välja konton med denna garanti. Detta trots att den bara aktiverats tre gånger sedan 1992.

  • Det går att få högre ränta

Genom att binda sina pengar över en viss tid kan man få en ännu bättre ränta. 4spar som nämns ovan erbjuder en rörlig ränta på 6,5%. Men om pengarna binds på tre år ges en ränta på 10% per år. Är man ute efter den högsta sparräntan är det därmed inte ett konto med fria uttag som ska väljas. Välj istället att binda det insatta kapitalet under en längre period. Läs mer i artikeln om sparkonton med fast ränta och utan statlig insättningsgaranti.