Sparkonto med fria uttag och insättningsgaranti

Ett sparkonto med fria uttag och med insättningsgaranti kännetecknas av tre saker:

  • Rörlig ränta

Räntan är rörlig och kan därmed förändras när som helst av det institut där pengarna sitter. Därmed betyder det också att om man jämför en mängd olika institut och hittar den högsta ränta så är det inte säkert att de har den högsta räntan några månader senare. Däremot är det tydligt att det är nischbankar som har den bästa räntan på dessa sparkonton och att det nästan alltid är några av dessa som ligger i toppen. Skillnaden är även mycket liten mellan de som ligger i topp så genom att välja någon av dem kommer man åtminstone få ”en av marknadens bästa rörliga räntor”

  • Låg ränta

Att spara på ett sparkonto med fria uttag innebär att man kommer få den lägsta ränta som går att få på sparkonton. Genom att binda pengarna under några månader eller ett antal år kommer en högre ränta att kunna fås.

  • Fria uttag/insättningar

Även om detta sparkonto har lägst ränta så är det många svenskar som har ett sådant konto. Detta beror på fördelarna. Här får man sätta in pengar och ta ut pengar när som helst och hur många gånger som helst. Ett sätt att i alla fall få lite ränta på pengar som inte behöver användas dagligen.

Utöver det skapar dessa fria uttag möjlighet till att flytta pengarna mellan olika sparkonton.

amortera

  • Statlig insättningsgaranti

Med Statlig Insättningsgaranti betyder det att staten betalar ut det sparade kapitalet i det fall som institutet inte klarar av det. Det är därmed en säkerhet som gör att man kan placera pengarna riskfritt. Läs mer om den statliga insättningsgarantin här

Exempel på Institut: Nästan alla banker har detta konto. Däremot är räntan på noll eller närmare noll hos många. För att få en bättre ränta kan man behöva söka sig till nischbanker som specialiserat sig på att erbjuda bättre ränta på olika Sparkonton, ex Hoist Spar.

Att tänka på:

Skillnaderna mellan de olika institut som erbjuder Sparkonton med rörlig ränta är mycket små. Detta åtminstone bland de som erbjuder denna sparform med statlig insättningsgaranti.

Det som skiljer dem åt är hur man kan få kontakt med kundtjänst och genomföra insättningar/uttag samt hur räntan beräknas. Som exempel nedan kommer visa blir skillnaderna mellan instituten gällande hur man räknar ut räntan extremt liten. Välj därför i första hand ett institut som ger bra ränta och som du känner dig trygg med. Fokusera därmed främst på punkt ett på denna lista.

Saldo Online: De överlägset flesta sparinstitut erbjuder möjligheten till att se sitt saldo och göra uttag via nätet. Men inte alla. När Privata Affärer (Ekonomimagasin) genomförde en undersökning 2015 visade det att 2 av 18 institut inte erbjöd denna lösning. Man var då tvungen att istället ringa till dem för att få sitt saldo. Ska man sedan sätta in pengar eller ta ut pengar måste man göra detta via en särskild blankett. Mycket gammalmodigt och inte något som rekommenderas. Även om man kan få någon promille högre ränta bör man fundera på om det är värt att behöva fylla i blanketter för att kunna administrera sina pengar. De två företag som hade denna krångliga lösning var (2015) Nordax och TF Bank

Tid att få ut: Har man sparkontot på den bank man till vardags använder så tar det bara sekunder innan pengarna är på kontot. Har man istället sparkontot på en annan bank tar det minst en bankdag innan pengarna är överförda.

Hur räknas räntan ut: Förut var det vanligt att institut räknade ut årsräntan på enbart 360 dagar. Detta istället för 365. Men de allra flesta utgår från 365 dagar idag. Däremot kan det vara bra att fråga eftersom det möjligen kan finnas företag som har kvar det gamla systemet. Spelar detta någon roll?  Det innebär att man får 1,37% lägre ränta om man har 360 dagars ränta istället för 365. Översatt i pengar blir det däremot inte speciellt mycket. Den som har en miljon på banken och får en årsränta på 2% kommer få ca 200kr mer i ränta med det bättre uträkningssättet.

När beräknas ränta på insatt kapital?  Den som sätter in pengar på ett sparkonto på en onsdag kommer få ränta på dessa pengar från torsdagen. Detta alltså dagen efter insättning. Men det som skiljer institutet mot varandra är om det alltid är dagen efter eller om det är nästkommande bankdag/vardag. Den som sätter in pengar på fredagen på ett institut som betalar ut ränta från nästa bankdag kommer inte att få någon ränta på det insatta kapitalet lördag, söndag. Under storhelger kan det bli än fler dagar som försvinner som ”räntefria”.  Det gör inte stor skillnad (Mindre än i exemplet ovan gällande Hur räknas räntan ut). Men det är i alla fall en skillnad.

Belopp: Det finns två begränsningar angående belopp på sparräntor. Den är minsta och största beloppet som får vara på kontot utan att avtalet förändras. Här kan exempel nämnas från Nordax Sparkonto Xtra. Så länge som summan är minst 100.000 får man maximal ränta. Men går saldot under 100.000 ges en ränta som är hela 1-procentenhet lägre. Därmed har man tappat hela fördelen med att ha pengarna på detta konto.

Regelbundet sparande: Många vill ha ett regelbundet sparande och därmed ha en automatisk överföring till sparkontot. Det är inte möjligt hos alla institut. Exempelvis erbjöd inte Hoist Spar (Som ofta har en av marknadens högsta sparräntor med insättningsgaranti) år 2015 sina kunder något sätt att automatiskt föra över pengar till deras sparkonto. Man var helt enkelt tvungen att göra manuella överföringar.

Fördelar

Det finns två stora fördelar med att välja ett sparkonto med fria uttag som har statlig insättningsgarantin.

För det första är det just insättningsgarantin vilket gör att man är säker på att få tillbaka sina pengar om institutet skulle gå i konkurs. Detta i alla fall upp till den summa som insättningsgarantin täcker. I och med detta tar man ingen risk.

För det andra är det flexibiliteten. Man kan sätta in och ta ut pengar hur ofta man vill utan att det kostar något. Därmed kan man ha detta konto som ”Buffertkonto” där man har ett sparande lätt går att komma åt. Tack vare flexibiliteten går det ju även att ta ut pengarna och flytta dem till annan bank om man ser att bättre ränta går att få på annat ställe.

Nackdelar

Den största nackdelen med denna sparform är att man får den lägsta räntan som finns på marknaden. Många banker erbjöd år 2015 sparkonton med frita uttag där räntan var noll procent. Vill man ha ränta på sitt sparande kan man därmed behöva se över och jämföra olika nischbanker