Betalningspåminnelse

Avgift Dröjsmålsränta Vad behöver du göra?Vad händer om du inte betalar?

Om en person inte betalar sin faktura i tid kan företaget som skulle få pengarna välja att skicka ut en betalningspåminnelse. Då dessa kan skickas ut några dagar efter betalningsdagen räcker det därmed att man är någon dag försenad för att en påminnelse ska komma. På denna påminnelse ska det då framgå vilken faktura det gäller samt eventuella påminnelseavgifter.

Det man ska komma ihåg är att det inte finns något krav på att företagen måste skicka ut betalningspåminnelse. (Visserligen med några enstaka undantag men generellt gäller detta.) Det betyder att man inte kan förlita sig på att det kommer en betalningspåminnelse om man exempelvis tappar bort en faktura. I dessa fall är det betydligt bättre att kontakta företaget som pengarna skulle betalas till och be dem skicka en ny faktura.

Avgift

Företag till privatperson

Enligt lag får påminnelseavgiften maximalt vara 60kr när ett företag säljer något till en privatperson. Det är orsaken till att många företag just sätter avgiften på denna nivå även om det finns de som inte tar någon avgift alls eller ett lägre belopp än 60kr.

För att ett företag ska ha rätten att ta ut påminnelseavgift måste detta framgå i avtalet. Påminnelseavgiften är tänkt att ”täcka företagets administrativa kostnader”.

Skulle personen ändå inte betala kan Inkassokrav skickas och amorteringsplan upprättas. Detta då mot kostnader på 180kr respektive 170kr.

Du kan också få en förseningsavgift om du inte betalar av skulden på ditt bensinkort eller på ditt privatlån. Du får först en påminnelse och sen en påminnelse med en avgift.

Företag till Företag/Organisation/Myndighet

Sedan 2013 har företag rätten att ta ut Förseningsavgift vid försäljning till företag. Det kan likställas med den påminnelseavgift som finns mot privatpersoner. Lagen är ett resultat av ett EU-direktiv som vuxit fram med målet att skapa ett tryggare skydd för företagare mot ”dålig betalningsmoral”.

Det behöver inte stå i avtalet att Förseningsavgift kan tillkomma och den nya fakturan kan skickas dagen efter förfallodatum. Detta då med texten ”Förseningsavgift” på 450kr.

Om ett företag har valt att begära förseningsavgift finns inte möjligheten att begära betalning för påminnelseavgift, inkassokrav eller amorteringsplaner. Dessa 450kr anses nämligen täcka alla dessa kostnader och får tas ut oavsett om fakturan blir betald vid påminnelsen eller om ärendet går till Inkasso.

Myndighet till privatperson/Företag

Även om privatpersoner aldrig kan få en påminnelseavgift på högre än 60kr från ett företag så kan staten använda sig av betydligt högre avgifter.

CSN – Påminnelseavgiften på CSN-lånet är från i början av 2015 på 450kr. Den som har två lån (gamla och nya systemet) kan få påminnelseavgift på bägge lånedelarna. Tidigare var avgiften 200kr och en av orsakerna till höjningen var att CSN ska finansiera sin verksamhet till stor del med de olika avgifter som finns på lånet. År 2015 stod avgifterna för 41% av verksamhetens intäkter. Hos CSN gäller alltså inte att påminnelseavgiften ska ”täcka de administrativa kostnaderna” så som gäller för företag som skickar påminnelseavgift till privatpersoner.

billånTransportstyrelsen – Även Transportstyrelsen är känd för mycket höga påminnelseavgifter. Om betalning inte sker i tid tillkommer en ”tilläggsavgift” vilket i detta fall kan likställas med påminnelseavgift. Detta på 500kr. Denna avgift har fått mycket stark kritik då fakturor på 10-20kr har fått en extra avgift på 500kr. Däremot styrs Transportstyrelsen av lagar vilket gör att det är riksdagen som enbart kan ändra denna avgift.

Transportstyrelsen har påpekat att de önskar ”införandet av en lägre första påminnelseavgift innan tilläggsavgiften tas ut” men än så länge (2016) ligger det på denna nivå.

 

Dröjsmålsränta

Om en faktura inte blir betald senast på förfallodatum kan kreditgivaren lägga på dröjsmålsränta från och med första dagen efter förfallodatum.

Så räknas dröjsmålsräntan ut

Om inget annat anges på fakturan gäller lagstadgad dröjsmålsränta. Detta är 8% plus gällande referensränta.

Däremot kan man avtalala fram betydligt högre dröjsmålsränta än så. Så länge som det tydligt står på fakturan kan riktigt höga dröjsmålsräntor användas vilket även sker av vissa postorderföretag.

Exempel:

En person har en faktura på 10.000kr som skulle varit betalad 31 mars 2015. Då inte pengarna kommit in skickar företaget ut en betalningspåminnelse. Avgiften för denna är på 60kr och dröjsmålsränta. Referensräntan april 2015 var 0%  och därtill kommer 8%. I detta fall blir alltså dröjsmålsräntan 8%.

Men detta är en årsränta och eftersom påminnelsen gäller en månadsbetalning blir uträkningen 10.000*(0%+8%)/12=66.66kr

 

 Vad göra?

tung skuld bildHar du betalt räkningen redan?

Om man har betalt räkningen på förfallodagen eller kanske någon dag efter är chansen stor att påminnelse hinner skickas ut innan pengarna har registrerats som mottagna. I detta fall behöver man inte betala påminnelsen. Däremot är det en säkerhet att ringa företaget och säkerställa sig om att det är okej att inte betala påminnelsen.

I det fall som betalning skett men att detta har skett flera dagar efter förfallodag kan företaget be personen att enbart betala avgiften för påminnelsen då ”grundskulden” redan är betald.

Har du inte betalt – men kan betala?

I detta fall är bara att snabbt betala räkningen. Många gånger är det mindre än 30 dagars betalningstid på dessa påminnelser så det gäller att vara medveten om hur lång tid man har på sig och betala inom denna tid. Om så inte sker är risken att företaget låter ärendet gå vidare till Inkasso vilket medför större kostnader.

Har du inte betalt – men kan inte betala?

Första stege är då att kontakta företaget som skulle haft pengarna. Om vetskap finns att fakturan kan betalas inom några veckor kan man be om uppskov på fakturan med en månad vilket inte brukar vara speciellt svårt. Detta eftersom företag hellre ger en månad extra i betalningstid än att behöva lämna över ärendet till Inkasso.

Ett annat alternativ är att prata med företaget om en avbetalningsplan. Detta gäller då vid större belopp och tanken är att man kan betala tillbaka skulden under en längre period med lägre belopp varje månad.

Har du inte köpt produkten/tjänsten och anser att betalningspåminnelsen är fel?

Det första man ska göra är att kontakta det företag som står som avsändare på fakturan. Många gånger löser sig problemet redan där. Ta gärna kontakt via mail eftersom det då finns skriftligt bevis på att kontakt tagit. Om företaget inte går att få tag på eller om de anser att fakturan ändå ska betalas kan man bestrida fakturan och dess påminnelse. Läs mer och ladda hem färdiga mallar från Hallå Konsument här.

Vad händer om du inte betalar?

Om fakturan inte betalas trots betalningspåminnelse kan företaget som ska ha pengarna välja att skicka en ytterligare påminnelse, lämna över ärendet till Inkasso eller skicka ett betalningsföreläggande genom Kronofogden. Det vanligaste är dock att de väljer att lämna över det till ett inkassoföretag. Dessa försöker först få in skulden genom att skicka ut inkassokrav. Blir inte skulden ändå betald kan de gå via Kronofogden för att på så sätt kräva in skulden. Det Kronofogden gör (som en sista utväg) är utmätning där de helt enkelt tar personens egendom och säljer dessa för att få in pengar.

Jämför Låneförmedlare