Kreditupplysning

När en person ansöker om lån eller annan kredit tar alltid företaget en kreditupplysning på denna person. Detta innebär att företaget får fram information om personens ekonomiska situation vilket sedan ligger till grund för om personen ska få lånet/krediten eller inte. Därmed blir kreditupplysning en slags säkerhet för företagen att inte ge lån/krediter till personer som inte har den ekonomiska förutsättningen att kunna betala dem i tid.

Vem tar kreditupplysning?

När en låneansökan skickas in tas oftast en kreditupplysning för att banken ske se att återbetalningsmöjlighet finns. Utöver det tar företag denna upplysning om en person vill köpa något på avbetalning (som även kan ses som ett slags lån). En del företag väljer även att ta kreditupplysning på samtliga kunder som vill betala något på faktura. Detta är däremot främst vanligt vid större belopp.

Utöver det tas även kreditupplysning av fastighetsägare när en bostadsgäst vill hyra lägenheten. Ett flertal fastighetsägare nekar rätten till att hyra lägenheten om personen har betalningsanmärkning då man därmed blir osäker på att hyra kommer att betalas framöver.

Kreditupplysningskopia

Om ett företag tar en kreditupplysning på en privatperson måste det skickas ut ett meddelande till denna person att så sker. Det sker i form av en kopia på de uppgifter som ges till företaget från kreditupplysningsföretaget. Därmed får man alltså se samma uppgifter som företaget får se innan företaget tar ställning till om man ska få lån/krediter eller inte.

Viktigt att kontrollera!

De som får en kreditupplysningskopia bör alltid kontrollera att kreditupplysningen skett på rätt sätt. På upplysningskopian framgår det vilket företag som begärt upplysningen. Har man exempelvis ansökt om ett en kredit på SIBA framgår detta på upplysningen.

Orsaken att man alltid bör kontrollera dessa kopior är att det är ett tydligt sätt att stoppa eventuella bedrägeriförsök. Det har nämligen förekommit att bedragare försöker ta lån i andras namn. I dessa fall skickas en kreditupplysningskopia ut till privatpersonen då banken tar denna upplysning innan lånet eventuellt ska kunna beviljas. Får man en kreditupplysningskopia där det framgår att ett företag står bakom upplysningen, som man inte har haft kontakt med, bör man därför direkt kontakta kreditupplysningsföretaget och kontrollera att det inte är någon annan som genomfört ett försök till lån/kredit i ens namn.

uc logaInformation som ges på kreditupplysningen

UC är ett av de största kreditupplysningsföretagen i Sverige. När ett företag gör en kreditupplysning via UC skickas det automatiskt ut en kopia till personen som kreditupplysningen gäller. På denna kan man avläsa följande information:

  • Frågeställare

Detta är det företag som har kontaktat UC för att göra en kreditupplysning. Många gånger står det en bank eller kreditföretag samt ett snedstreck och ett annat företag. Exempelvis kan det stå Resurs Bank / Siba. Detta betyder att det är Siba som vill göra en kreditupplysning men då de samarbetar med Resurs bank vid avbetalningar m.m. så är det Resurs Bank som står som frågeställare.

  • Personuppgifter

Här anges namn, personnummer och adress på den person som kreditupplysningen gäller.

  • Kreditomdöme

Under kreditomdöme anges en siffra mellan 0 och 100. För så bra kreditvärdighet som möjligt ska man sträva efter en siffra så nära noll som möjligt. Är siffran hög är risken att lånet/krediten inte beviljas eftersom kreditvärdigheten är för dålig. Detta grundar sig på en riskprognos som UC gör.

Riskprognosen är en bedömning som UC gör och som anger risken att person kan komma i ekonomiska problem inom de kommande 12 månaderna.

  • Allmänna uppgifter

Här anges civilstånd, folkbokföring och om man driver ett företag

  • Inkomstuppgifter

De inkomstuppgifter som anges är det två senaste deklarerade åren. Det betyder att om en kreditupplysning efterfrågas på våren 2015 kommer inkomsten från 2012 och 2013 presenteras. Detta eftersom inkomståret 2014 inte blir deklarerat hos skatteverket förrän under detta år.

Under inkomstuppgifter framkommer bland annat hur stor inkomst man haft, överskott av näringsverksamhet, slutgiltig skatt och nettoinkomster efter utförda avdrag.

  • Fastighetsägaruppgifter

Här är uppges vilka fastigheter som personen äger och till vilken andel (ex. 50% om man är två ägare). Under denna punkt anges även hur mycket som denna fastighet taxeras till.

  •  Betalningsanmärkningar

Detta är då enbart betalningsanmärkningar som finns hos UC. Personen kan ha andra betalningsanmärkningar då något samarbete mellan alla kreditupplysningsföretag inte finns.

  • Senaste frågor hos UC

Här syns det om andra företag har genomfört kreditupplysningar hos UC på personen inom en kort tid innan denna upplysning efterfrågades.

Se kreditupplysning på sig själv

Ibland kan det vara intressant att veta vilken information som bankerna tar del av när de beställer en kreditupplysning. För de som har betalningsanmärkning finns här även information om när denna löper ut och det därmed blir lättare att få lån (och lägre ränta)

En kreditupplysning kan beställas via Solventia för 150kr per gång. En annan väg är att gå via MinUC där kreditupplysning på sig själv kan beställas för ca 40kr. Den mesta informationen går även att få via appan Tink helt gratis. Men för den tydligaste uppställningen rekommenderas minUC.se

solventia reklam