Betalningsfri månad

Betalningsfri månad bildBetalningsfri månad förekommer både på kreditkort och på lån, även om det är vanligare på kreditkort. Det betyder att kredittagaren kan välja en månad då någon betalning inte alls behöver ske på den skuld som finns på. Skulden samt räntan skjuts då upp en månad.

Exempel:

En person har handlat för 10.000kr en månad. Kreditkortet ger 55 dagars räntefri tid och därefter måste fakturan vara betald på denna summa. Självklart går det att välja att inte betala hela beloppet utan bara en del av den. Däremot finns det alltid en lägsta summa som måste betalas.

Men om kortägaren använder sig av Betalningsfri Månad behöver inte något betalas alls. Skulden på 10.000kr är lika även 30 dagar senare. Det man i detta fall får komma ihåg är att skulden även genererar ränta.

kontantfinans betalningsfria månader

Skillnaden mellan kreditkort och lån

Det är viss skillnad på betalningsfri månad när detta utnyttjas på ett kreditkort eller ett lån. En person som har ett lån med amorteringstid på 12 månader kommer amortera detta på 13 månader om betalningsfria alternativet utnyttjas en gång under låneperioden. Därmed förskjuts hela skulden en månad och samma summa på amorteringen sker varje månad.

Då en kreditkortsskuld  inte har någon fast amorteringstid läggs den räntekostnad som uppstår på kreditkortsskulden. Varje månad kan kortägaren välja mellan att betala valfritt belopp på skulden, däremot minst ”lägsta betalningsbelopp”. Med andra ord ökar enbart skulden som sedan betalas över ett valfritt antal månader.

Krav:

Det finns alltid krav på vad som krävs för att Betalningsfri månad ska få användas. Det kan vara exempelvis:

  • Kortägaren måste ha haft kortet under en viss period.

Det är därmed inte möjligt att teckna ett kreditkort/lån och redan första månaden begära en betalningsfri månad.

  • Betalningar måste ha skett utan anmärkning

Under en viss period före att den Betalningsfria Månaden ska användas måste alla betalningar ha skett enligt avtal. Det betyder inte att hela skulden måste vara betald varje månad utan att man minst betalat ”lägsta möjliga belopp” och därmed följt avtalet gällande kreditkortet.

  • Ett antal gånger per år

Alla kreditgivare som har ”Betalningsfri månad” har begränsning på hur många gånger per kalenderår som detta går att utnyttja. En av de kreditgivare som är mycket generösa på denna punkt är SevenDay. De erbjuder låntagaren att aktivera betalningsfritt alternativ hela tre gånger per år. Det är däremot vanligare med 1-2 gånger per år.

  • Tid mellan gångerna

Det är aldrig möjligt att ta en Betalningsfri Månad i direkt anslutning till en tidigare. Den som skjuter upp betalningen i april kan därmed inte använda sig av denna tjänst även i maj. Hur många månader det ska vara mellan de olika tillfällena skiljer sig däremot mellan kreditkortsföretagen.

Betalningsfria månader i början av låneperioden

Det absolut vanligaste är att betalningsfria månader inte kan aktiveras förrän låntagaren har haft krediten under en viss period. Flera kreditgivare kräver exempelvis att inbetalningar ska ha skett, utan problem, i sex månader innan betalningfri månad får användas.

Men det finns även enstaka kreditgivare som erbjuder betalningsfri månader på ett helt annat sätt. Ett exempel kan tas från Fokuslån. När ett lån tecknas hos denna kreditgivare får låntagaren välja hur många månader som ska vara ränte- och betalningsfria i början av kredittiden. Detta upp till tre månader. Det går däremot inte att använda detta alternativ senare under låneperioden. Fokuslån erbjuder visserligen Betalningsfri månad men det är generellt inte detta upplägg som syftas på när detta begrepp används. Hos de flesta kreditgivare som erbjuder denna möjlighet går det inte att ha betalningsfritt i början, månaderna får inte ligga efter varandra och de kan läggas fritt över kalenderåret.

Exempel från SevenDay

sevenday smårutaSevenDay är en av de låneaktörer som har bäst villkor för sina låntagare gällande Betalningsfri månad. Nedan presenteras vad som gällde år 2017 :

Hur?

Aktivering av Betalningsfri månad sker genom att kontakta kundtjänst. Man kan då ange om man vill att denna månad ska infalla inom kort eller flera månader framöver. Det går även i förväg att säga att man vill att de ska infalla vissa månader varje år. Ett vanligt exempel är januari då många har det kärvare ekonomiskt efter jul- och nyårshelgerna.

Det är även möjligt att gå in via ”mina sidor” på bankens hemsida och aktivera tjänsten.

Hur ofta?

Hos SevenDay kan denna fördel utnyttjas tre gånger per period av 12 månader. Det är en av de punkter som gör att denna bank sticker ut mot många andra. Det är relativt vanligt med 1-2 betalningsfria månader med SevenDay har tre. Kravet är att de betalningsfria perioderna inte får ligga direkt efter varandra.

Vem får utnyttja det?

För att få utnyttja detta måste amortering först skett i minst 6 månader utan anmärkningar från banken. Varje gång man utnyttjar lånet förlängs den totala amorteringstiden med en månad. Däremot får inte lånet ha en längre amorteringstid än 12 år. Därmed kan det finnas vissa begränsningar för de som har valt längsta amorteringstiden.

Besök Seven Day