Vad är E-faktura?

E-faktura är en digital faktura som skickas ut till förvald internetbank. Detta istället för att skickas ut i pappersformat. De främsta fördelarna med E-faktura är man ofta slipper faktureringsavgiften, att det är miljömässigt bättre och att man minimerar risken att missa betala fakturan.

Olika inställningar på E-faktura

Beroende på bank går det att göra olika inställningar för betalning av E-faktura. Vanligtvis genomförs betalning så fort som kontoägaren godkänt fakturan. Men det går även i vissa fall att välja ”automatisk betalning” på de valbara företag som har E-faktura. Då betalas dessa fakturor automatiskt likt autogiro.

Vilka banker fungerar E-faktura på?

År 2002 sammankopplades flera olika betalningssystem så att företag som erbjuder E-faktura kan nå privatpersoner oavsett vilken internetbank de än använder. Hos bland annat Marginalen, Swedbank, Länsförsäkringar och Ålandsbanken går det även att betala E-faktura via Bankgirot.

Prismässig fördel med E-faktura

När en faktura skickas ut får företag ta ut ”faktureringsavgift”. Den kallas även för ”aviavgift”. Någon exakt gräns för hur hög avgift man får ta ut finns inte.  Det är mycket vanligt att företag tar ut den avgiften så länge som pappersfaktura skickas ut men att det inte tas ut någon avgift om man väljer Autogiro eller E-faktura. Däremot har företaget rätten att ta ut den avgiften oavsett vilken fakturaform som används. 

Andra fördelar med E-faktura

En av de tydligaste fördelarna med E-faktura är att man aldrig behöver vara orolig för att missa en faktura. De skickas ut till den internetbank man vanligvis använder och inloggad på banken kan man tydligt se om det finns en obetald E-faktura.

En annan fördel är den miljömässiga då några pappersutskick inte behöver ske från banken.

Nackdelen med E-faktura

Den tydligaste nackdelen med att välja E-faktura är att man är tvungen att ha en internetuppkoppling för att nå sina fakturor. Det ser vi som en mycket liten nackdel då de flesta iallafall betalar sina fakturor via internetbank och därmed redan är helt beroende av uppkoppling.

Vissa anser också att det är svårare att se specifikationen. Det håller vi däremot inte med om då man via internetbanken kan välja att se hela fakturan i PDF-format och även skriva ut den från banken.

En nackdel är däremot att man inte kan be en vän betala en faktura utan att antingen skriva ut den först eller ge ut inloggningsuppgifter till banken (rekommenderas inte).