Högkostnadskrediter – Konsumentkreditlagen

Vad innebär konsumentkreditlagen

För att du ska känna dig säker när du ansöker om kredit eller lån finns det en konsumentkreditlag. Det är ett kreditavtal som skyddar konsumenten från att bolag exempelvis tar ut alldeles för höga räntor och ser till att villkoren följs enligt lag. Företagen är skyldiga att följa den här lagen för att få klassas som ett giltigt bolag. Långivaren eller låneförmedlaren ska alltid sätta kunden/konsumenten i första hand genom att följa god kreditgivningssed. Det innebär bland annat att företaget som lånar ut pengar ska vara transparent i sin kommunikation genom att förklara avtalen på ett enkelt sätt för att konsumenten ska ha full koll på avgifter och så vidare.

Ny reglering från första september 2018

Konsumentkreditlagen ändrades 2018 då ”högkostnadskrediten” infördes. En högkostnadskredit innebär att den effektiva räntan på krediten ligger på 30 % över styrräntan. Det är mest aktuellt i samband med smslån.

Det infördes i samband med detta ett kostnads- och räntetak där räntan inte får överstiga 40 %. När det kommer till kostnadstak innebär det att den totala summan för krediten regleras och inte får överstiga den ursprungliga krediten. Regleringen infördes för att fler personer inte ska sättas i skuld samt regeringen menar på att räntetaket kommer minska beviljandet av högkostnadskrediter. Den nya regleringen kommer i sin tur innebära att företagen som lånar ut pengar riskerar förluster genom att låna ut till personer som inte har möjlighet att betala tillbaka det dem lånat.

Ångerrätt enligt konsumentkreditlagen

Du som konsument har alltid 14 dagar på dig att ångra ditt kreditavtal från den dag som du skrev på avtalet. Konsumenten ska då betala tillbaka pengarna samt betala ränta för de dagar som krediten varit tillgänglig. Konsumenten har då 30 dagar på sig att betala tillbaka det ovanstående. Är det så att kunden inte skött sina betalningar har företaget rätt till att ta tillbaka krediten. Konsumenten kommer då bli informerad om att varan kommer återkallas vilket också kallas för ”återtagandeförbehåll” som står med i avtalet (vilket det är lag på)

Reklam och marknadsföring

Vid alla typer av krediter är reklam och marknadsföringen en aning begränsad och behöver följa vissa regler. Långivaren behöver bland annat ge information om att konsumenter kan hamna i ekonomiska dilemman i form av skuldsättning. Företaget måste även informera om vart du som konsument kan få hjälp och stöd när det kommer till ekonomi och skulder. Det måste även framgå vid marknadsföring att det är just en högkostnadskredit.

Reklamen får inte upplevas påtvingad och det beskrivs även att de måste vara måttfulla i sin marknadsföring. Med andra ord måste allt vara tydligt, balanserat och inte hetsa till att ansöka om en kredit vilket kan vara lite tvetydligt då det faktiskt är reklam. Följs inte anvisningarna kan det leda till sanktioner, det vill säga bestraffningar i olika bemärkelser.

Effektiv ränta ska skrivas ut vid reklam

En till punkt som är värd att ta upp när det kommer till marknadsföring av krediter är att den effektiva räntan alltid måste anges. Det innebär att den totala summan för krediten ska skrivas ut på ett eller annat sätt då konsumenter på så sätt kan jämföra krediter med varandra.

Tillsyn av Finansinspektionen

Har ni någon gång funderat på att ta ett lån eller ansöka om kredit via någon långivare har du troligtvis sett följande ”Är under tillsyn av Finansinspektionen”. Det innebär att Konsumentverket och Finansinspektionen har tillsyn när det kommer till långivaren vilket i sin tur betyder att det är en säker aktör. De ser till att villkoren och reglerna för konsumentkreditlagen följs och att du som konsument inte ska bli lurad eller betala överpriser.

 

Högkostnadskredit information

När det kommer till högkostnadskrediter måste långivaren vara tydliga i sin kommunikation. Det innebär att det måste synas på exempelvis förstasidan att det är en högkostnadskredit, detta är det alltså lag på. Lagen gäller dock endast vid lån och rör inte delbetalningar eller kreditkort. Sms-lån som även brukar kallas för ”snabblån” är exempel på högkostnadskrediter som då måste markeras att det är just en högkostnadskredit.

Förlängning vid högkostnadskrediter

Det har även begränsats när det kommer till förlängning av en högkostnadskredit. Det ska egentligen endast gå att förlänga en sådan en gång, men, det går att förlänga krediten så länge inga extrakostnader tillkommer. En förlängning räknas också om långivaren som beviljat nuvarande kredit beviljar ännu en kredit för att lösa den första krediten.

Privatlån

Det är viktigt att ta del av informationen som står på respektive hemsida så att du kan avgöra om du vill ansöka om en högkostnadskredit eller inte. Det är ett klokt val att först kolla på olika typer av privatlån innan en högkostnadskredit är på tapeten. Det kommer spara dig mycket pengar i månaden och det går i princip lika snabbt som att ansöka om en högkostnadskredit. Många associerar privatlån med långa handläggningstider och krångliga villkor vilket inte alls stämmer. Genom att läsa om våra privatlån här på sidan kan du få en bild av vilka långivare som erbjuder bra privatlån och även läsa hur snabbt det går att ansöka om ett sådant.