Aktielån

Ett bolån och lån till bostad är oftast detsamma. Men ett aktielån och lån till aktier inte alls samma sak. Det gäller alltså att skilja på begreppen. Ett lån till aktier handlar om att låna pengar för att köpa aktier. Men ett aktielån handlar om att låna ut sina aktier för att därigenom få avkastning på dessa.

Så fungerar det i korthet:

En person har aktier och lånar ut dessa till någon bank. Banken i sin tur lånar ut aktierna till en person som i detta fall blir ”låntagaren”. Aktieägaren får en viss ersättning för detta lån vilket därmed blir avkastning för utlåningen. De som lånar aktierna har möjlighet att göra vinst på dessa förutsatt att värdet på dessa sjunker under låneperioden. Efter att låneperioden gått ut måste låntagaren lämna tillbaka lika många aktier som lånet bestod av till banken, som i sin tur ger dem till långivaren.

Räkna ut räntaAktielån – med två eller tre vinnare

  • Aktier lånas ut till banken

Första steget är att en aktieägare väljer att ta kontakt med en bank för att låna ut en del/eller alla sina aktier till banken. Detta med målet att banken ska låna ut dem för att aktieägaren ska få en säker avkastning på aktiekapitalet.

  • Banken lånar ut aktierna till intresserade låntagare

I detta fall förbinder sig denna låntagare att efter en förutbestämd tid helt och hållet ge tillbaka lika många aktier (i samma slag) som lånats.

För att få låna måste en avgift betalas till banken. Det är sedan en del av denna avgift som långivaren får.

  • Blir två låneavtal

Genom att banken är en ”mellanhand” skapas två olika låneavtal.

Ett mellan långivaren och banken och ett mellan banken och låntagaren. Det gör att långivaren kan vara helt säker på att få sina aktier tillbaka och även den avgift som blir avkastningen för utlåningen.

  • Delade rättigheter

Den som lånar aktier får rösträtten för dessa aktier på bolagsstämmor. Den som lånar ut aktierna behåller däremot rätten till aktieutdelning, emissioner och inlösen.

  • Alla har möjlighet att tjäna pengar

Med aktielån får alltid långivaren avkastning på utlånat kapital. Utöver det får i stort sett alltid banken sin del. Detta förutsatt att lånet betalas tillbaka. De som lånar aktierna kan även de gå med vinst med hjälp av de lånade aktierna. Detta genom att sälja de lånade aktierna till dagskurs. Om sedan kursen har gått ner till den dag som aktierna ska återlämnas på köps de in för en lägre kostnad. Bortsett från premien som ska betalas tjänar därmed låntagaren lika många procent som aktien har minskat i värde under lånet.

Se exemplet nedan.

Pris:

Det är flera faktorer som avgör hur mycket låntagaren ska betala i premie för att låna aktierna. Bland annat spelar tillgång och efterfrågan in. Utöver det hur länge som aktierna är tänkta att lånas samt värdet på dessa.

Exempel:

En person väljer att låna ut 100 A-aktier i Ericsson. Kursen står då på exakt 1000kr. Därmed blir värdet 100.000kr. Banken förmedlar dessa aktier till en låntagare som i sin tur säljer alla dessa och får in just 100.000kr. I avtalet står att aktierna ska lämnas tillbaka efter tre månader.

När tre månader gått ligger aktiekursen på 900kr. Personen köper in de 100 A-aktierna för 900.000 och ger de till banken. Därmed har en förtjänst gjorts på 100.000kr. Detta tack vare att aktiekursen rasat 10% under låneperioden. (nu har inte ev. avgifter räknats bort)

Fördelar med aktielån:

Avkastning utan risk – Att erbjuda aktielån går att likna med att sätta in pengar på ett fasträntekonto på banken. Man kan inte handla med aktierna själv men man är säkrad en viss premie av banken för att aktierna lånas ut.

Skapar mervärde vid värdeminskning på aktierna – Utifrån låntagarens perspektiv kan aktielån vara ett sätt att skapar förtjänst i det fall som värdet på en specifik aktie faller.

Banken är säkerhet – Tack vare att det är banken som är säkerheten kan långivaren alltid känna sig trygg i att pengarna kommer in.

Nackdelar

Krävs stora summor – För att få genomföra aktielån krävs det stora volymer av aktier. Det är därmed inget som en privatperson som sparar några hundralappar i månaden bör se som ett alternativ.

Rösten är borta – I det fall som aktier lånas ut har man inte möjlighet att rösta på årsstämman för det företag som aktierna gäller. Har man intresse att påverka bör man alltså se till att de inte är utlånade under just den perioden.

Stor risk för låntagaren – Det krävs att kursen på aktien faller för att aktielån ska vara lönsamt. Går värdet upp kan det bli riktigt kostsamt för låntagaren.

Rekommenderas ej för nybörjare

Aktielån är en ganska avancerad form av aktiehandel och något som inte rekommenderas för nybörjare. Den som söker efter större avkastning på sina aktier kan istället belåna dessa. Men även detta har en viss risk. Var alltid medveten om den risk du tar oavsett finansiellt instrument.

Jämför Privatlån