Användarverifiering

När en låneansökan skickas in behöver man på något sätt kunna verifiera vem man är. Detta för att inte bedragare lika lätt ska kunna teckna lån i någon annan persons namn. Denna identifiering kan ske på ett flertal sätt även om BankID/Mobilt Bank ID är de två överlägset vanligaste vägarna. Detta är också bland de säkraste vägarna då man både behöver ha tillgång till en fysisk enhet (dator/mobil) samt koder till dessa.

Men alla har inte möjlighet att ha BankID och därmed finns även andra vägar att identifiera sig.

Olika sätt att genomföra användarverifiering

E-legitimation: En E-legitimation kan man få av den bank som man är kund hos. Genom att identifiering redan har skett vid öppnande av bankkonto behöver inte någon ytterligare identifiering ske när E-legitimation skapas. Denna legitimation kan sedan användas för en rad olika onlinetjänster där verifiering behöver ske.  

E-legitimation används främst av personer som inte är internetbankkund eller av annan anledning inte använder BankID. Detta eftersom det oftast krävs att man är internetbankkund för att man ska kunna få E-legitimation.  E-legitimation ges ut av ett flertal banker men de som inte är bankkund kan få E-legitimation via Skatteverket. Då får man ett E-legitimation som ges ut av Telia och som fungerar tillsammans med en kortläsare till datorn.

BankID

bankidI likhet med E-legitimation skapas ett BankID via den bank man är ansluten till. BankID kan enkelt skapas när man är inloggad på banken. BankID finns i tre olika varianter:

  • Mobilt BankID. En app som laddas hem till telefon eller surfplatta. Därefter aktiveras det genom internetbanken eller ett fysiskt bankkontor. Efter detta kan mobilt BankID användas för identifiering. Av den anledningen är det extra viktigt att inte visa koden till denna app.
  • BankID på fil på datorn. När ”BankID på fil” laddas hem läggs programmet på den dator som används. Det betyder att detta BankID enbart kan användas från just den datorn. Vill man vara mer flexibel är därmed Mobilt BankID ett bättre alternativ.
  • BankID på kort. I detta fall används ett kort med ett chip. Detta kort finns även med foto vilket gör att kortet även kan utnyttjas som ett vanligt ID-kort.

För att kunna ansöka om BankID krävs det att man har ett svenskt personnummer, dvs 10 siffror.

 Telefon

Vid identifiering av personen via telefon ringer kreditbolaget upp det nummer som anges vid ansökan. I detta fall kan det krävas att numret är registrerat och att det därmed är den registrerade personen som även ansöker om lån. Då detta inte blir lika säkert som BankID är det inte sällan som kreditbolagen även kräver kompletterande handlingar från låntagaren. Det kan då exempelvis vara kopia på personens ID-handling.

Kopia på Legitimation

I de fall som en låneansökan skickas hem till låntagaren sker identifiering genom att en kopia på ID-handling skickas med ansökan till företaget. Det krävs även att underskrift skrev på låneansökan. Eftersom denna process tar betydligt längre tid än digital signering ex. BankID är det allt färre som väljer denna process.

Ett flertal långivare erbjuder inte ens denna signerings- och verifieringsprocess. Det är både omständigare och osäkrare än digital signering.

Bekräftelsebrev

I detta fall skickat kreditföretaget ut ett brev. I detta brev finns en kod som ska skickas in via den mobil som tillhör det mobilnummer som angivits på låneansökan.

Nordea Personkonto

Vissa kreditgivare erbjuder även verifiering genom att man har bankkonto på Nordea där kontonumret är samma som personnumret. I detta fall krävs det då att pengarna även betalas ut till detta konto.

Instantor:

Instantor identifierar en person genom att tjänsten är kopplad till bankerna. Fördelen är att man därmed bara behöver ha tillgång till att logga in på sin internetbank för att användarverifiering ska kunna ske. När en låneansökan ska skickas in kan Instantor i vissa fall väljas som identifieringsprocess. Det som då sker är att man loggar in på sin internetbank och därmed blir man identifierad.  När detta skett omdirigeras man automatiskt tillbaka till det låneföretag man ansökt lån hos.

 Användarverifiering med Instantor rekommenderas enbart de som inte har BankID. De som har BankID bör istället välja denna väg då den är snabbare och enklare än att gå ”ett extra steg” via Instantor.

Instantor har erbjudit denna tjänst sedan 2010 och har samarbete med ca 150 olika banker i ett stort antal länder.

instantor

Förvara säkert!

Spärra alltid körkort och andra identifieringshandlingar om dessa blir stulna. Risken finns annars att de används av bedragare för att ex. teckna lån. Det samma gäller om bankdosan försvinner eller om mobilen blir stulen. Det bästa är då att snabbt spärra möjligheten för bedragaren att utnyttja denna verifieringsväg.

Skicka aldrig uppgifter om bankkonto, kortnummer eller annan känslig information via mail. Kreditbolag efterfrågar aldrig denna sorts information via mail utan risken är stor att det handlar om ”phishing”. Det betyder att bedragare försöker komma över uppgifter som gör att de kan logga in på internetbank, låna pengar eller identifiera sig vid köp av varor på avbetalning.

Jämför Privatlån