Lånelöfte

amortera De som är behov av ett bolån bör alltid i första hand be om ett lånelöfte från sin bank. Det är en stor fördel att göra detta innan eventuell budgivning sker så att man med säkerhet vet att man får lån i det fall man skulle vinna budgivningen. Lånelöfte är alltså ett löfte från banken att låna ut pengar upp till en viss nivå. Det innebär alltså inget krav på själva låntagaren.

Lånelöfte – Så fungerar det

Att få ett lånelöfte är alltid helt gratis och kan fås på de banker som erbjuder bolån. För att kunna ge så korrekt löfte som möjligt behöver banken veta lika mycket om låntagaren som om ett lån skulle tecknas. Däremot ges enbart ett löfte som man sedan kan använda sig av i det fall som lånet verkligen ska tecknas. Något krav finns alltså inte på privatpersonen att låna efter att ett lånelöfte tagits emot av en bank.

Här presenteras några av de punkter man bör tänka på vid ansökan om ett lånelöfte.

Tidsbegränsning

Alla lånelöften har en viss tidsbegränsning. Detta är olika mellan olika bankar men vanligtvis gäller det några månader så att man i lugn och ro kan titta på olika boenden att köpa. Ex Swedbank och Skandiabanken har 6 månaders giltighetstid.

Oförändrade förutsättningar

När en ansökan om lånelöfte skickas in uppges en rad uppgifter om personens ekonomi och övriga personuppgifter. För att ett lånelöfte ska vara gällande krävs att all denna information är aktuell när själva lånet ska tecknas. I annat fall kan banken dra tillbaka lånelöftet.

Boendet måste godkännas

När ansökan om lånelöfte skickas in finns oftast inte någon speciell bostad som kan användas som säkerhet. Däremot förutsätts pengarna användas till en bostad som banken anser fungera som säkerhet. Här bör man komma ihåg att bolånet inte får uppgå till mer än 85% av bostadens värde. Löftet kan alltså vara på ett betydligt högre belopp men det är enbart 85% av värdet som sedan går att låna.

Snabbt svar

räkna räntaMånga banker erbjuder ett tvådelat svar angående lånelöfte. När man ansöker online kan de många gånger ge ett svar inom två-tre minuter. Detta är då ett preliminärt svar grundat på de uppgifter som låntagaren skickat in. Detta är enbart ett riktmärke och ska inte ses som ett godkänt lånelöfte. Inom några dagar har ansökan behandlats grundligt och det är då som det definitiva svaret ges.

Beloppet kan ändras

När en bank ger ett lånelöfte räknar de enbart på personens/personernas inkomst och utgifter utifrån dagens situation. Någon hänsyn tas inte alls till vilken bostad som är tänkt att köpas. När det sedan är klart vilken bostad som ska köpas har banken rätt till att ändra beloppet på bolånet. Ändringar av belopp kan även ske på grund av andra förändrade förutsättningar (se ovan ”oförändrade förutsättningar”.

Den som fått ett lånelöfte på en viss summa och vill höja denna summa kan kontakta banken för en uppdatering av summan. Även här kan ändrade förutsättningar ligga till grund för ett nytt beslut från banken.

Lika stort som bolånet

Det går att ansöka om ett lånelöfte på samma summa som banken ger bolån. Det går att söka på ett mycket högt belopp och om banken inte anser att de kan ge lånelöfte på denna summa ger de istället löfte på den högsta summa som de anser vara möjligt. Detta är därmed ett sätt att få veta sin ”översta nivå” hos banken.

Kreditupplysning

För att en korrekt bedömning av personens ekonomi ska kunna genomföras tar banken en kreditupplysning. Denna gäller sedan under en viss tid. Hos Skandia är kreditupplysnigen aktiv i tre månader. Om personen väljer att teckna ett bolån inom denna tid tar alltså banken inte någon ny kreditupplysning.

Lånelöfte trots betalningsanmärkningar

Det finns ett fåtal banker som erbjuder bolån till personer med betalningsanmärkning. Hos dem går det även att få lånelöfte inför att bolånet ska tecknas. Ex:

Mitt Bolån – Jämför bolån hos flera aktörer däribland de som tillåter betalningsanmärkningar.

BlueStep  – Bolån från 200.000kr trots betalningsanmärkning

Marginalen Bank – Bolån från 250.000 på villa (500.000kr för bostadsrätt) trots betalningsanmärkning

Lånlöfte – via låneförmedlare?

Låneförmedlare jämför gratis ett flertal banker. Det är även möjligt att få lånelöfte från flera olika banker och därefter välja vilken bank man vill gå vidare med i låneprocessen. Detta kan exempelvis göras via MittBolån.se.  Kom ihåg att ett lånelöfte aldrig är bindande vilket gör att man kan jämföra bankernas lånelöften innan man väljer att gå in i en budgivning utan att detta innebär att ett lån måste tecknas.

 Lånelöfte-Bolån-Kontrakt

Den vanligaste och enklaste vägen att gå är att först ansöka om lånelöfte och därefter vara med på budgivningen på bostaden. Den som vinner budgivningen gör klart med bolånet hos sin bank och skriver sedan kontraktet. Men det är även möjligt att skriva kontrakt innan bolånet är klart. I detta fall krävs det däremot att ett förbehåll nämns  i avtalet. Med detta behöver inte köparen köpa bostaden om det visar sig att banken inte beviljar bolånet.