Betalningsanmärkning

Vem sätter betalningsanmärkningar?

Vet du om du har betalningsanmärkning?

Vad innebär det att ha en anmärkning?

Hur länge är anmärkningen kvar?

Vad innebär sekretess?

Hur undviker du betalningsanmärkningar?

 Vem sätter betalningsanmärkningar?

Många tror att det är Kronofogden som skapar betalningsanmärkningar men så är inte fallet. Det är alltid kreditupplysningsföretagen som gör dessa anmärkningar. Detta i de fall som en person inte betalat tillbaka en skuld i tid.  Däremot är det vanligt att en betalningsanmärkning tillkommer genom att en skuld har lämnats över till Kronofogden. Kreditupplysningsföretagen har dagligen kontakt med Kronofogden och ser de att en skuld har hamnat hos dem kan en anmärkning ske.

Några av de vanligaste orsakerna till att en betalningsanmärkning uppkommer är:

   • Obetalda skatter, avgifter och liknande (ex. statliga eller kommunala instanser)
   • Tingsrätten beslutar om tredskodom (Med detta menas att tingsrätten dömt i ett mål där en av parterna inte medverkat)
   • En skuld har överlämnats till Kronofogden varpå ett Utslag i ett betalningsföreläggande har skett. Kronofogden har därmed fastställt att skulden är riktig.
   • Lån, krediter, kreditkort eller liknande har missbrukats och inte betalats i tid
   • Personlig konkurs eller företagskonkurs

frågetecken bild

Vet du om du har betalningsanmärkning?

Då det är kreditupplysningsföretagen som noterar betalningsanmärkningar är det även dessa man måste kontakta för att få veta om en anmärkning finns. Det är inte något som Kronofogden kan svara på. De godkända företag som bedriver kreditupplysningsverksamhet i Sverige går att se på Datainspektionens hemsida.

Den som snabbt vill kontrollera om man har en betalningsanmärkning kan göra detta via UC´s hemsida. Det går även att göra det via tjänsten Solventia (mot en kostnad av 150kr)

Det går även att se detta gratis via Appen Tink. Appen kan laddas hem till Android och Ios. Appen skapar en helhetsbild över personens ekonomi och bevakar en rad olika register.

Hur lång tid ligger en betalningsanmärkning kvar?

Hur länge en betalningsanmärkning ligger kvar i kreditupplysningsföretaget är olika. Grunden är däremot att en anmärkning är synlig i tre år för privatpersoner medan det är fem år för juridiska personer (ex företag).

Vad innebär det att ha betalningsanmärkning?

Att få en betalningsanmärkning hos ett kreditupplysningsföretag innebär svårigheter att ta lån, teckna mobilabonnemang, få hyreskontrakt och köpa saker på avbetalning. Orsaken är att företagen gör kreditupplysning på kunderna för att säkerställa sig om att få betalt för exempelvis lånet eller hyran. I det fall som det finns en betalningsanmärkning är det flera företag som direkt säger ”nej” till personen. Detta eftersom de anser att en betalningsanmärkning är tecken på att man inte kan sköta sin ekonomi på ett tillräckligt bra sätt.

Att man har betalningsanmärkning behöver däremot inte betyda att man inte kan få bostad eller lån. Det finns nämligen inte något krav på att företagen måste ta hänsyn till detta. Däremot är det relativt vanligt.

Vad innebär sekretess?

I vissa fall går det att få en skuld sekretessbelagd trots att den ligger hos Kronofogden. Om så sker kommer den skuld som finns inte ska räknas in när kreditupplysningsföretag gör kreditupplysning på personen. För att kunna få detta beviljat krävs bland annat:

 1. Det inte funnits någon skuld hos Kronofogden under de två senaste åren
 2. Målet har återkallats. Detta då av fordringsägaren
 3. Att hela beloppet som man är skyldig är återbetalat
 4. Att personen inte ådrar sig nya skulder hos Kronofogden de närmaste två åren.

I det fallet som alla dessa fyra punkter är uppfyllda finns möjlighet till sekretess. Detta sker då helt automatiskt. Man kan alltså inte ansöka om att få denna sekretess utan om Kronofogden ser att de fyra punkterna är uppfyllda sker sekretess per automatik.

Det som inte går att sekretessbelägga är (förutom utslag i betalningsföreläggande samt handräckning) även följande:

   • Om det är flera skulder som vid samma tillfälle lämnas in till Kronofogden
   • Beslut från Kronofogden. Det kan då handla om beslut om utmätning eller en rapport från Kronofogden som visar på personens tillgångar. Om man har en skuld hos Kronofogden behöver dessa beslut inte tas om skulden betalas inom kort.

tung skuld bild

Hur undviker du betalningsanmärkningar?

Att få en betalningsanmärkning betyder att man får betydligt svårare att bland annat betala saker på avbetalning, få krediter eller hyreskontrakt. Då en anmärkning ligger aktiv i flera år gäller det därmed göra vad man kan gör att undvika dem. Här följer några råd på vägen.

 1. Betala fakturorna!

Så länge man betalar fakturorna är risken minimal att man får en betalningsanmärkning. Detta är grunden och man bör även se över behovet av att andra kanske tar in posten och öppnar brev under semestern så att inte någon faktura inte blir betald i tid.                                                  

 1. Skaffa Autogiro eller E-faktura

En onödig orsak till att få betalningsanmärkning är att man inte sett att avin kommit i brevlådan. Eller så har man tagit in den och sedan tappat bort den. Med Autogiro sker betalningarna automatiskt och man behöver inte oroa sig mer än att ha pengar på kontot. Även E-faktura är säkrare än pappersvarianten då det är betydligt svårare att tappa bort en digital faktura på internetbanken än ett papper. 

 1. Kan du inte betala – Kontakta fodringsägaren

Räkna ut räntaOm du inte kan betala tillbaka skulden i tid så kontakta alltid fodringsägaren och försök hitta en avbetalningsplan eller möjligheten att skjuta upp betalningen. Många gånger kan man få några veckor extra vilket kan vara nyckeln till att få in pengar så att skulden aldrig behöver gå till Kronofogden.

Läs mer omkan du inte betala dina skulder

 1. Agera på betalningsföreläggande

I det fall som det är en privatperson eller ett företag som anser att du ska betala dem en skuld ska först ett betalningsföreläggande skickas ut. Det är ett brev, som skickas via Kronofogden, där skulden presenteras. Om man anser att informationen på detta betalningsföreläggande är felaktigt ska man direkt bestrida detta. Man bör läsa mycket noga vad fodringsägaren hävdar och tydligt skriva ner varför dessa uppgifter bestrids.

Spar alltid alla papper som gäller skulden!

 1. Kontakta flera

Det första steget kan vara att kontakta fodringsägaren och diskutera varför det uppkommit ett felaktigt krav. Men man bör även kontakta eventuellt inkassoföretag som driver fallet samt Kronofogden (i det fall som betalningsföreläggande har skickats ut)

 1. Betala – och kontakta

Om man istället väljer att betala skulden till fordringsägaren bör man direkt kontakta Inkassoföretaget och meddela att skulden är betald.

 1. Felaktigt bokförd hos Kronofogden?

Trots att man anser att man betalat i tid kan det förekomma tillfällen då skulden dras till Kronofogden och att man därmed kan få en betalningsanmärkning. Ett exempel är om man betalat rätt summa men till fel bankgironummer. Det går då att få uppgifterna om sig återkallade.

Läs mer i artikeln ”Har du felaktigt hamnat hos Kronofogden”