Betalskydd

Betalskydd är ett av de tillägg som går att teckna till ett kreditkort. Likheten mot Låneskydd som går att teckna till lån är mycket stor även om det finns vissa små skillnader.

Vad är Betalskydd? Nackdelar och FördelarTeckna Betalskydd Jämföra BetalskyddTillägg

frågetecken bildVad är betalskydd?

Betalskydd är ett tillägg som flera kreditkortsutgivare erbjuder. Det ingår alltså inte i kreditkortets funktioner i grunden utan är alltid något som tecknas som ett tillägg.

Betalskyddet ger kortägaren en ekonomisk trygghet i de fall som inkomsten minskar rejält. Istället för att ha stora skulder på kreditkortet som känns svåra att betala så träder alltså betalskyddet in och betalar skulderna. Detta exempelvis vid lång sjukskrivning eller arbetslöshet. Med andra ord avskriver kortföretaget en del av skulden varje månad ett visst antal månader.

När aktiveras betalskydd?

I detalj skiljer sig de olika aktörerna åt gällande vad som krävs för att betalskyddet ska aktiveras. Däremot har alla samma generella grundkrav vilka är:

 • Sjukskriven till 100% i minst ett antal dagar i sträck
 • Ofrivillig uppsägning. Detta då på grund av arbetsbrist
 • Allvarlig sjukdom. Anges även ibland som kritisk sjukdom. Denna punkt sitter delvis ihop med punkten om sjukskrivning.
 • Dödsfall (I dessa fall betalas hela skulden av direkt)

Vad kostar betalskydd?

Betalskydd kostar en viss procent av utestående skuld per månad. Kostnaden varierar något mellan de olika kreditkortsutgivarna men siffror mellan 0,5-1% är mycket vanligt.

ikano kreditkort reseförsäkringNackdelar och fördelar

Fördelarna är mycket tydliga. Man får en ekonomisk trygghet. En slags försäkring mot att ha stora skulder som man inte kan betala på grund av att inkomsten minskat snabbt och oväntat.

Nackdelarna är två. För det första är detta en kostnad. Det är inte någon jättehög kostnad med ca 0,8% i månaden på skuldbeloppet men det är dock en kostnad.

Den andra nackdelen är att betalskyddet kan bli en falsk trygghet. Den som känner sig för ”bekväm” med att ha försäkringen kan eventuellt dra på sig onödigt stora skulder. Man lägger sig på ”bristningsgränsen” för vad ekonomin klarar av med tanke på att betalskyddet i alla fall kommer att aktiveras vid sjukdom eller arbetslöshet.

Men då har man inte tänkt på att detta skydd enbart betalar ut ersättning ett visst antal månader. Hela skulden kommer inte att vara betald efter dessa månader och i detta fall sitter man med en hög skuld som ändå måste betalas. Ett exempel är Re:member Betalningsskydd Plus som innebär att 5% av månadsbeloppen dras av varje månad. Detta upp till 12 månader. En person som har en skuld på 100.000 kommer efter 12 månader därmed ha kvar lite drygt 50.000kr av skulden.

Teckna Betalskydd

Betalskydd kan enklast tecknas i samband med att man tecknar ett kreditkort. Men det är även fullt möjligt att teckna kortet utan detta tillägg och i ett senare tillfälle välja att lägga till detta. Däremot går det enbart att teckna betalskydd hos den aktör man har kortet hos. För de som lägger stor vikt vid ett bra betalskydd kan det därmed vara en fördel att jämföra kreditkort och jämföra vilka betalskydd dessa erbjuder.

Jämföra Betalskydd

Betalskydd är en ”tilläggsförsäkring” som går att teckna till ett flertal olika kreditkort. Om personen blir sjukskriven eller ofrivilligt arbetslös kan betalskyddet användas. En del av skulden som finns kopplat till kreditkortet dras då av enligt förutbestämda procentsatser. Detta varje månad. Ett exempel är Re:membersom med deras ”Betalningsskydd PLUS” betalar 5% av skulden i upp till ett år.

Detta är alltså ett trygghetstillägg (likt försäkringar) som går in i de fall som inkomsten plötslig minskar. Tryggheten ligger då i att man inte behöver hamna i en situation då man har skulder som överstiger betalningsförmågan. Den som är intresserad av att teckna betalskydd bör däremot jämföra olika bolag då avtalen skiljer relativt mycket.

Några av de punkter man bör se över är följande:

Hur länge?

En av de punkter som skiljer kreditkortutgivarna åt är hur länge de betalar ut ersättning. Som exempel kan Bank Norwegian nämnas som betalar ut ersättning upp till sex månader. Detta samtidigt som Re:member betalar ut pengar upp till 12 månader.

Kostnad

Alla betalskydd betalas på samma sätt. Man betalar en viss procent av den skuld man har till kreditkortsutgivaren. Procentsatsen brukar ligga mellan 0,5-1%. För de som inte brukar ha stora skulder på kortet spelar denna procentsats mindre roll. Det blir bara mindre summor varje månad. Men de som gör stora inköp med kortet kan med fördel titta på denna kostnad. Bank Norwegian tar 0,8% medan Re:member tar 0,6%

Krav för att teckna

Det är delvis olika krav på konsumenten gällande att teckna ett kreditkort och att teckna låneskydd. Det kan mycket väl vara så att personen blir beviljad kort men inte detta extra skydd. Har man stort behov av att teckna låneskydd bör man därför jämföra korten noga innan för att se att skyddet är möjligt att teckna. Några krav som brukar finnas för att få teckna låneskydd är.

 • Ålder. Detta främst med tanke på att hela skulden avskrivs vid dödsfall
 • Anmäld hos Försäkringskassan. Man ska alltså i dessa fall vara anmäld och försäkrad för just sjukpenning.
 • Ej vetskap om uppsägning. Finns vetskap om kommande uppsägning får försäkringen inte tecknas. Bolaget kan även vägra ersättning i de fall som personen uppenbarligen borde vetat om uppsägning men säger själv att den vetskapen inte funnits.
 • Tidigare ersättning. Här ser man på sjukdomshistorian och avgör om det finns en stor risk för återkommande sjukskrivning. Ett exempel är att det brukar finnas krav på att ett maximalt antal dagar får vara sjukskrivningsdagar på det föregående 12 månaderna.

När aktiveras skyddet?

Även om alla betalskydd har samma regler i grova drag så är det skillnader på detaljnivå. Detta inte minst gällande vad som krävs för att skyddet ska aktiveras.

 • Arbetslöshet

Hur länge måste man ha arbetat på arbetsplatsen innan uppsägning sker? Hur mycket måste man ha jobbat per vecka? Är det skillnad för anställd och den som har egen firma?

 • Dödsfall

På denna punkt är det mycket lika mellan bolagen. Vid dödsfall avskrivs hela skulden och tillfaller därmed inte dödsboet.

 • Allvarlig sjukdom

Här kan det finnas skillnader gällande vilka sjukdomar som innefattas av ”allvarlig sjukdom”

  • Sjukskrivning

Kraven som skiljer är hur lång sjukskrivning som krävs för att skyddet ska aktiveras. Oftast krävs däremot att sjukskrivningen ska vara på 100%.

Tillägg

Utöver de klassiska delarna i ett betalskydd finns det även de företag som erbjuder ytterligare tjänster i detta skydd. Ett företag är Bank Norwegian som även har något de kallar för ”Dina-Steg-Till-jobbet”. Detta är alltså en del av betalskyddet som inte går att teckna separat. Det är en onlinetjänst i 11 steg som är tänkt att hjälpa och stödja personen att lättare hitta ett nytt jobb. Tjänsten ska inte ses som något alternativ till Arbetsförmedlingen utan snarare som ett komplement med coachning och vägledning. Ytterligare extratjänster kan även finnas hos olika aktörer.