Amorteringskrav skulle minska företagandet i Sverige

Den 17:e augusti 2015 publicerades det en debattartikel på Dagens Nyheter om att ett amorteringskrav borde införas på bolån. Det har länge förts en diskussion kring detta och det var nära att amorteringskravet skulle införas tidigare men detta stoppades innan det han bli någon verklighet. Diskussionen har förts kring hur privatpersoner påverkas av detta och om det skulle vara ett sätt att pressa ner den höga belåning som svenskarna har. Däremot har inte diskussionen förts speciellt mycket kring hur företagare skulle påverkas i frågan. Till nu.

Dagen efter det omdiskuterade inlägget i Dagens Nyheter skrev Örjan Hultåker (ordförande i Företagarna i Stockholm) ett debattinlägg där han lyfter upp problematiken som skulle kunna uppstå för företagare om amorteringskravet skulle bli en verklighet.

Det han lyfter upp i sin debattartikel är just att många företagare tar privata lån för att finansiera sitt företag. Han hänvisar bland annat till två undersökningar som genomfördes 2014 samt 2015 där det visade sig att knappt var femte företagare har använt sig av bolånet för att få kapital till sitt företag. Detta då framförallt småföretag som är i en fas då de antingen är nya på marknaden eller är i fas att växa sig större. Hur ser då dessa företagare på amorteringskravet? Enligt undersökningen ansåg 41% att deras lån skulle försvårats betydligt om det hade funnits ett krav.

Därmed skulle alltså ett amorteringskrav inte bara slå mot nya på husmarknaden (främst småbarnsfamiljer) utan även företagare. Av 100 småföretagare tar alltså ca 20 lån på sin fastighet. Av dessa 20 skulle ca 8 personer kanske inte tagit lån om amorteringskravet funnits.