AROS KAPITAL – Företagslån

Det har länge varit extra jobbigt för småföretagare att få till ett företagslån hos storbankerna då de oftast kräver hög omsättning och har krav som inte är rimliga för nystartade företag. Aros Kapital finns som experter för dig som har ett litet eller medelstort företag och som behöver ett extra kapital för att få fart på ditt företag.

Utöka kassan för framtiden

Du behöver inte ha ett nystartat företag för att behöva ett extra kapital till ditt företag. För att en idé ska kunna bli verklighet kan ditt företag ibland behöva en extra skjuts med hjälp av ett kapitaltillskott. Trots att det faktiskt är lånade pengar kan det här i många fall generera stor tillväxt i framtiden – något Aros kapital värnar om för företagare. Det kanske är så att ny utrustning behövs till ditt företag eller kanske ett nytt kontor eller lokal som det krävs lite extra kapital till, då kam du vända dig till Aros Kapital.

Företagslån direkt

En utav tjänsterna som Aros Kapital erbjuder dig är just ”Företagslån direkt” som erbjuder dig lån på nolltid. Genom att göra en ansökan kan du låna upp till 1 miljon kronor och hanteringen är oerhört snabb. Blir din låneansökan beviljad kan du ha dina pengar på kontot redan inom 1 till 2 bankdagar.

Krav

För att du ska kunna bli beviljad ett ”Företagslån direkt” behöver du vara beredd på att amorteringstiden ligger mellan 12-60 månader. Grundkravet är att ditt bolag måste ha minst ett registrerat samt fastställt bokslut och företaget behöver vara ett aktiebolag eller en enskild firma. En person måste dessutom gå i borgen för företaget vilket beskrivs lite mer ingående lite längre ner.

Lån upp till 1 miljon kronor

Genom att ta ett Företagslån direkt kan du som minst låna 30 000 kronor och som mest 1 miljon kronor med återbetalningstid på 12 – 60 månader. På hemsidan kan du snabbt kalkylera hur mycket du ska betala i månaden beroende på lånebelopp och amorteringstid. Du ansöker snabbt genom att signera med ditt BankID som är en enkel och säker metod.

Borgensåtagande

När det kommer till lån för företag är det inte ett privatlån utan ett lån för själva företaget. Däremot krävs det i nästan alla fall en borgensman vid ett företagslån. Det här innebär att någon måste ”gå i borgen” för företaget – alltså blir du som är borgensman återbetalningsskyldig om företaget inte har möjlighet att betala av på lånet. Den här typen av åtagande behövs som en säkerhet för långivaren då pengarna är just lånade pengar som långivaren lånat ut. Om du exempelvis är borgensman kommer din kreditvärdighet att påverkas då det görs en kreditupplysning och din privatekonomi utvärderas vid ett eventuellt lån.

Stora företagslånet

Det finns även en tjänst för dig och ditt företag om ett större lån behöver tas. Genom att ansöka om det stora företagslånet har du tillgång till att låna 1 miljon och upp till 50 miljoner kronor. Du behöver då fylla i en del information på hemsidan för att Aros Kapital ska kunna göra en kreditbedömning som brukar ta mellan 1 till 2 veckor.

Amortering och borgensman

Aros Kapital är noggranna med att förklara för dig som kund att dem är entreprenörer i grund och botten och vet att det i många fall krävs snabba svar. Behöver du snabba svar kan du alltid kontakta deras kundtjänst på nummer 031 83 36 70. Amorteringstiden för det ”Stora företagslånet” löper upp till 20 år. När du fyller i en ansökan behöver du fylla i borgensmannens uppgifter samt kan fylla i om det finns några säkerheter som kan lämnas för lånet. Du behöver dessutom ladda upp en del ekonomisk information om bolaget så som aktuell balansräkning samt all typ av bokföring.

Företagslån direkt med EU-stöd

Inte nog med de två föregående lånen – Aros Kapital erbjuder även ett företagslån med EU-stöd. Här får du en lägre ränta och du som är borgensman får ett ”mindre” borgensansvar på endast 20 % av det belånade beloppet. Lånet innefattar 275 000 kronor med ett EU-stöd vilket innebär att villkoren ger företaget en stor fördel.

Lån med EU-stöd innebär

Den Europeiska Investeringsfonden ger en garanti samt du kommer få en mycket lägre ränta. Det här lånet finansieras av Europeiska unionen inom programmet för sysselsättning och social innovation. Återbetalningstiden ligger på 24 månader upp till 60 månader. Du kan som lägst låna 30 000 kronor och som mest 275 000 kronor. Du bekräftar din ansökan med ditt BankID och genom efter att du fyllt i ansökan får du besked inom ett par minuter.

Pengar utbetalda inom 1-2 bankdagar

Blir din låneansökan godkänd kan du har pengarna på kontot redan inom 1-2 bankdagar. Genom att använda Aros Kapitals enkla kalkylmodell på hemsidan kan du se ett räkneexempel på hur mycket din månadskostnad blir samt uppläggningsavgifter och månadsränta. Räntan beräknas utifrån ditt företags kreditvärdighet precis som vid ett privatlån.