Bolånegrupper – Ett steg mot lägre boränta

En av de faktorer som avgör vilken räntenivå man får på sitt bolån är hur stort bolånet är på. Det är därför som exempelvis bostadsrättsföreningar, med lån på tiotals miljoner, får lägre ränta än den enskilda villaägaren.

Det är denna tanke som ligger bakom det ökade intresset för så kallade bolånegrupper. I detta fall går man samman ett flertal människor och skapar därmed ett större belopp som ska lånas. Utifrån från det kan man sätta hårdare press på banken och få en betydligt lägre räntenivå.

Ett exempel är Bolånegruppen.se som i juni stolt kunde visa upp att de lyckats förhandla åt sig en ränta på låga 1,29% för en grupp som är bosatt på Österlen.

En tydlig trend som Carl-Johan Nordquist, vd för Bolånegruppen.se, ser är att det främst är mindre nischade banker som ger de lägre räntesatserna. Men självklart tar de kontakt med ett flertal banker för att hitta ett bättre lånealternativ.