Bolånen säljs vidare från storbankerna

Har du bolån hos Nordea eller Swedbank? Är du säker på att lånet alltid kommer ligga just hos dem? Många skulle svara ja på dessa två frågor då stora delar av privata bankmarknaden ligger hos dessa två banker. Men bara för att man tecknat ett bolån hos dem betyder det inte att lånet för alltid kommer att vara kvar där. Detta var något som SvD lyfte upp i en artikel den 15:e december 2015.

Under sommaren 2015 valde Nordea att sälja bolån och konsumtionslån för en sammanlagd summa av 1,4 miljarder till inkassobolag. I det stora hela är detta en extremt låg summa då det enbart motsvarar 1.400 bolån på vardera en miljon men i och med att detta sker året runt blir det relativt många bolån som säljs vidare. Detta är något som bankerna nu kritiserats för.

Lån med betalningssvårigheter

Det finns självklart inte någon orsak för bankerna att sälja de lån där låntagarna sköter inbetalningarna månad efter månad. På dessa tjänar banken pengar utan att för den skulle behöva lägga ner någon större tid. De lån som säljs vidare är de där låntagaren har svårt att betala och där problem i vissa fall är återkommande.

Vissa banker väljer att alltid ha kvar låntagaren och anlitar inkassoföretag eller lämnar över ärendet till Kronofogden om betalning inte sker. Men det är fortfarande så att skulden ska in till banken.

Men både Swedbank och Nordea har valt en annan väg att gå. De har valt att sälja de ”svåra” låntagarna. I dessa fall blir det inte bara inkassoföretagen som ska driva in pengarna utan även de som äger hela skulden. Det är till dem som betalningen ska ske. I och med att inkassoföretag är förknippade med att vara hårdare mot kunderna än vad en storbank är kommer bankerna inte bara ifrån problemet med obetalda lån utan även ifrån att kunderna ska uppleva bankerna som hårda och ”indrivande”.

Enligt Claes Warrén (Swedbank) är detta en ”sista utväg” i de fall man inte hittar en betalningslösning som passar både för låntagaren och banken. Enligt honom är inkassoföretaget bättre lämpade för att ta hand om sådana situationer.

Till bankernas försvar kan sägas att det inte bara är dessa två som säljer sina kundfodringar vidare. Ett av de större inkassoföretagen, Lindorff, får in ca 80% av alla skuldfodringarna via inköp från olika företag inom den finansiella sektorn, däribland banker och kreditinstitut.

SEB väljer att behålla skulden

En bank som inte väljer att sälja vidare lånen är SEB. Enligt pressansvarig, Anna Helsén, har de valt att först och främst jobba med olika avbetalningsplaner. Om detta inte fungerar är nästa steg att gå med ärendet till Kronofogden. Men att sälja lånen vidare har inte ännu varit något alternativ.

Enligt SvD är det idagsläget ca 9600 personer som dragits till Kronofogden från SEB just på grund av obetalda lån. Detta kan då jämföras med Lindorff som har ca 138.000 aktuella fall.