Bolånen växer

Enligt nya siffror från SCB ökar svenskarnas vilja att ta bolån. Ökningen i augusti var 7,8% per årsbasis vilket då kan jämföras med 7,7% från månaden före. Trots varningar om en överhettad bostadsmarknad och en eventuellt kommande bostadskris ser svensken uppenbarligen positivt på framtiden. Det i sig är inte så konstigt. Orsaken till den ökade belåningen är två.

Det som främst styr utlåningen är räntan. Idag är räntan extremt låg och det är inte mycket som pekar på att den kommer att röra sig speciellt mycket uppåt inom en snar framtid. Att många även tror att räntan kommer att kvarstå på låga nivåer visar sig även i att ovanligt många väljer rörlig ränta när bolånet tecknas.

Det andra som styr är de ökade bostadspriserna. Detta inte minst i Stockholmsregionen som länge varit den region som haft mest värdeökning. Men även andra storstäder har länge haft ökade priser på både villor och bostadsrätter.

Än så länge verkar det alltså inte som att bolånetagarna är oroade för någon kommande ränteökning eller någon sprickande bostadsbubbla.