Boräntorna ner ännu mer

En sak är tydligt gällande räntor. Det är bolånekunderna som bankerna i första hand vill ha. Bankerna har sänkt räntorna succesivt under hösten 2014 och det är en väg de uppenbarligen fortsätter att följa. Direkt efter att Riksbanken valde att sänka räntan till det något oväntade -0,1 procent så ”blossade” räntekriget upp. Kanske är det många konsumenter som tror att riksbankens räntesänkning ska påverka bolåneräntan och därmed ser över ser bolån en extra gång.

I slutet februari sänkte så Skandia sin listränta vilket betyder att alla ”storbanker” nu sänkt räntan sedan Riksbanken gjorde det samma. Generellt är sänkningarna på 0,07 till 0,15 procentenheter. För en familj som har ett lån på 2 miljoner innebär detta en sänkning av lånekostnaderna på 3000kr per år. Så visst gör det skillnad.

Överlag är det också främst treårs och femårsräntorna som sänks vilket pekar på att bankerna tror att den låga räntan är här för att stanna. Åtminstone i fem år.

Det man däremot bör komma ihåg är att detta enbart är listränta. Det är inte svårt att få rabatt på dessa så självklart ska bankerna kontaktas för att få svar på vilken ränta man egentligen kan få. Den enda bank som man inte direkt behöver ta kontakt med är Skandiabanken. De har nämligen en räntesnurra på hemsidan som visar hur mycket räntan påverkas nedåt ju mer aktiv man är som bankkund. Någon prutmån utöver de rabatter som ges finns inte där.