De har privatekonomi på skolschemat

Trots att behovet uppenbarligen finns är det idag inte obligatoriskt att undervisa privatekonomi som ett separat skolämne. Att hantera pengar, göra budget och tänka och räkna ränta ingår i samhällskunskapen och matematiken men genom att det bara är en del av allt som ska läras ut blir det i vissa fall mycket korta lektioner om ämnet.

Detta alltså samtidigt som allt för många (framförallt) ungdomar fastnar i skuldfällor på grund av sms-lån och dyra avbetalningslösningar.

Tranellska gymnasiet valde en egen lösning och införde privatekonomi på skolschemat. Det som fokus ligger på är att undervisa om att spara pengar, budget samt vilka lån man främst ska undvika.  Genom denna undervisning hoppas lärarna på att eleverna inte ska behöva göra de värsta misstagen. Misstag som kan leda till betalningsanmärkningar som i sin tur skapar starka begränsningar för framtiden med svårigheter att få lån och abonnemang.

En annan orsak till att undervisning behövs i skolan gällande detta ämne är att Sverige är det land i Europa där föräldrarna är näst sämst på att prata privatekonomi med sina barn.

Kanske behövs det bli förbättring både i skolan och i hemmet?