Dyrast att teckna privatlån i Göteborg

I en sammanställning genomförd av Lendo gällande genomsnittlig ränta på privatlån visar det sig att de i Göteborg betalar mest för sina lån. De som betalar minst bor i Halland. En skillnad som kan innebära flera tusen kronor.

Lendo gör årligen sammanställningar av de lån som förmedlas via låneförmedlaren. Detta för att exempelvis se vad personer främst lånar till samt vilken genomsnittlig ränta som lånen har. Det är dessa siffror de har utgått ifrån när de sammanställt var i landet som den lägsta räntan går att få på privatlån. Utifrån sifforna för 2016 var det dyrast att bo i Göteborg.

Städer med högst ränta

Sammanställningar har både skett för städer och för län. Den stad som låg högst var Göteborg med en snittränta på 10,46%. Därefter kom Örebro med 10,41% och Västerås på 10,26%. I deras egen analys lyfter de upp olika faktorer som kan vara avgörande för att ränteläget varierar. Över hela landet var snitträntan 9,83% och lägst kunde de som bodde i Halland få med en snittränta på 9,24%.

En sak som påverkar vilken ränta som bankerna erbjuder är lönen. Generellt är det högre löner i storstäderna och inte minst i Stockholm. Men det återspeglar sig däremot inte i genomsnittliga räntan på privatlånen där Stockholm låg på 9,87% dvs efter städer som Malmö, Västerås, Jönköping och Helsingborg.

Orsaken att detta inte visar sig så tydligt menar Lendo bero på den höga belåning som redan finns hos många i Stockholm. Även om de har högre löner, som skulle kunna pressa räntan, så har de ofta andra lån och krediter som därmed påverkar kreditvärdigheten neråt.

Att Göteborg ligger högst ser de som en kombination av höga bostadspriser utan att lönerna ligger på samma nivåer som i Stockholm. Det blir därmed en hög belåning utan att det kompenseras med lika höga löner.

Mindre skillnader på län

räkna räntaPå listan över ”Tio topp städer” låg Göteborg högst med 10,46% och Uppsala lägst på 9,43%. En skillnad på över en procentenhet. Det gör mycket stor skillnad på den totala lånekostnaden. Skulle en person teckna ett lån på 100 000 kr och återbetala över 10 år och få en ränta på 5% innebär det en månadskostnad på ca 1066 kr och om räntan istället är 6% blir månadskostnaden ca 1116kr. Det kan tyckas som en minimal skillnad per månad, enbart 150 kr. Men på ett år är det 1800 kr och under dessa 10 år innebär det en extra kostnad på hela 18 000 kr.

Ser man istället på ränteskillnaderna mellan länen är det inte lika stor skillnad. Halland ligger då lägst med 9,24% medan de i Västmanlands län fick betala mest med 10,09%. Skillnaden är i detta fall 0,85%-enheter.

Inte läge utan ekonomi som avgör räntan

Lendo valde att presentera sin undersökning med artikeln ”Lista: Här är länen med bäst ränta”. Det är även korrekt att undersökningen handlar om vilken snittränta som finns i olika län. Men som låntagare hjälper det inte att flytta. Det enda som långivarna tar hänsyn till är personens egna ekonomi. Precis som Lendo lyfter upp så handlar det om bland annat inkomst samt övrig belåning.

Besök Lendo och jämför räntor på privatlån