Felet är att du TROR dig förstå på effektiv ränta

Att räkna ut hur stor effektiv ränta ett SMS-lån har är inte lätt. Enkelt förklarat handlar det om att lånet är upplagt på kortare tid än ett år. Genom detta blir även den effektiva räntan väldigt missvisande. Det kan låta extremt att ett lån har en effektiv ränta på 2000% medan det egentligen handlar om kostnad på 125kr.

Men problemet ligger inte i första hand i att många inte vet hur man räknar ut effektiv ränta och därmed kan jämföra de olika lånen. Det stora problemet ligger att väldigt många TROR de vet vad effektiv ränta är men har helt fel föreställning. Detta kan mycket väl ligga till grund för felaktiga beslut.

Bild ränta

Du jämför – Men förstår du?

I en kandidatexamen med titeln ”Varning för Snabblån ” kommer författarna fram till att ”fyra av tio deltagare i urvalsgruppen gymnasiestuderande känner inte till begreppet effektiv ränta”.  Kunskapen blir bättre för äldre personer men fortfarande relativt dålig. Bland de som var i eftergymnasiell ålder men under 25 år var det var fjärde som inte hade kunskapen.

Okunskapen är stor. Men det blir värre.

För även om ca 60% av gymnasieungdomarna hävdade att de visste vad effektiv ränta var så visade studien att detta är mycket motsägelsefullt. För när samma personer fick se ett låneerbjudande och därefter skulle ange vad den effektiva räntan var kunde ytterstå få svara rätt.

Lånet var ett snabblån på 1000kr som skulle kosta 250kr och betalas tillbaka på en månad.

De svar som de kunde välja mellan var 25%, 300%, 1210% samt 1410%. Bland dessa gymnasieelever var  det flest som svarade 25%. Detta hela 60% av alla svar. Därefter var det flest som svarade 300% vilket var 29,7%. Rätt svar angav enbart 3,6%.

De som svarat 25% har räknat ut räntan. Men inte den effektiva ränta. De som sagt 300% har till stor sannolikt räknat ut räntan och sedan multiplicerat med 12 för räkna ut det mot antal månader på ett år.

Två av de slutsatser som dras i denna uppsats är:

Unga vuxna säger sig förstå innebörden av effektiv ränta men när detta testas uppvisas inget tydligt stöd för att de förstår innebörden av effektiv ränta och kan använda måttet.

Slutligen visar resultatet av denna studie att begreppet effektiv ränta tycks vara ett svårbegripligt ekonomiskt mått när det används kopplat till snabblån.

Är det då så smart att använda effektiv ränta som ett jämförelsebegrepp för snabblån?

Testa själv:

Utöver att effektiv ränta är svår att räkna ut och att många anser att de förstår begreppet utan att egentligen göra detta så finns det ytterligare ett problem. Testa själv och se hur mycket information du behöver för att ta ställning till vilket låneerbjudande som är bäst.

 

Vad är dyrast – Ett smslån med 30% effektiv ränta eller ett med 50% effektiv ränta?

Kan du svara på detta utan att mer information behövs?

Mer info 1.

Mer information behövs självklart då det inte framgår om det är samma summa som lånas på de två olika räntesatserna. Men om man lägger till det då? Kan man svara på frågan då?

Vad är dyrast – Ett smslån med 30% effektiv ränta eller ett med 50% effektiv ränta då bägge lånen är på 1000kr?

Kan du svara på detta utan att mer information krävs?

Mer info 2

I den information som ges framgår det inte om det är lika lång amorteringstid.

En person som lånar 1000kr och ska betala 30% effektiv ränta och amortera på 6 månader kommer att betala mer än den som lånar 1000kr och ha en effektiv ränta på 50% men återbetalar på 1 månad.

Därmed spelar även amorteringstiden in.

Om man då lägger till detta.

Vad är dyrast – Ett smslån som ska återbetalas på en månad och har en effektiv ränta på antingen 50% eller 30%.

Kan du svara på detta utan att mer information behövs?

Mer info 3

I detta fall kommer den summa som låntagaren måste betala vara exakt lika stor till de bägge lånen. Men långsiktigt kan det ena lånet ändå vara billigare än det andra.

Effektiv ränta slår samman räntor och avgifter. Men det är enbart på räntan som ränteavdrag får dras på kommande deklaration.

För att göra detta extremt tydligt skapas två helt olika lån. Vi frångår nu från exemplet ovan för att göra en enklare matematiskt test. Ett test där två lån ställs mot varandra där den effektiva räntan genererar en kostnad på 1000kr.

Det ena lånet har en uppläggningsavgift på 900kr och en räntekostnad på 100kr. Det andra med en räntekostnad på 900kr och en uppläggningsavgift på 100kr.

På det första lånet kommer låntagaren få tillbaka 30kr i ränteavdrag. På det andra lånet kommer låntagaren få tillbaka 300kr.

På lång sikt kostar det enda lånet alltså 970kr och det andra 700kr. En stor skillnad. Inte minst i procent.

Räcker denna information?

Vad är dyrast av två smslån på 1000kr som vardera ska återbetalas på en månad och har samma avvägning mellan räntor och avgifter då det ena lånet har en effektiv ränta på 50% och den andra en effektiv ränta på 30%?

Ja det räcker.

Men visst borde det vara lättare att säga följande:

Vad är dyrast av två smslån på 1000kr där ena kostar 100kr och det andra 200kr?