Fler och större konsumtionslån tecknas

zmarta smårutaUnder de första sex månaderna 2016 var det genomsnittliga lånebeloppet på ett privatlån hela 18,6% högre än samma period förra året. Det är därmed helt tydligt att svenskarna lånar allt större belopp via privatlån. Det visar en undersökning som låneförmedlaren Zmarta genomfört.  En orsak kan vara förändrade regler kring bolånen.

Låneförmedlaren Zmarta har för andra året i rad genomfört en undersökning för att kartlägga den svenska marknaden för privatlån. Första året var 2015 och redan ett år senare kan tydliga förändringar att ses.

Snittbeloppet för privatlån tecknade under det första halvåret 2016 var 96323kr vilket kan jämföras med året innan då genomsnittet var på 81190kr. Det betyder en ökning på 18,6%.

Orsaker  kan hittas i regler kring bolånen

Enligt Mattias Hallgrim kan en orsak till de förändrade lånemönstret hittas i de nya reglerna kring bolån. Det har blivit svårare att teckna bolån överlag och samtidigt har amorteringskrav och andra regler gjort det allt svårare för unga att teckna ett lån.

Men Hallgrim lyfter även att det kan finnas positiva orsaker till att lånesumman ökat så mycket på bara ett år.

Det kan också vara en följd av att hushållen fått större marginaler i sin ekonomi och därmed ökat låneutrymme till konsumtion”.

Till stor sannolikhet finns det flera faktorer till förändringen. Till viss del kan det handla om bättre ekonomisk standard. Men höjningen är för stor för att orsaken enbart ska kunna hittas i detta. Någon enorm skillnad är det faktiskt inte mellan 2015 och 2016 i ekonomisk utveckling i Sverige. Däremot har media flera gånger rapporterat om hur bankerna har valt att ställa högre krav på sina låntagare.

Skillnad mellan män och kvinnor

Om en man lånar pengar är detta ofta till konsumtion och investeringar. Exempelvis visar undersökningen att 83,3% av alla lån som tecknas för inköp av båt sker av män. Även när det handlar om investeringar i det egna företaget väger männen över mycket stort. Av de lån där pengarna hade detta ändamål var 74% av låntagarna män.

Om en kvinna lånar pengar är detta betydligt oftare till sjukvård, tandvård och studier. Av de lån där låntagaren angett att pengarna ska användas till sjukvård är 70,7% kvinnor.

En annan sak som skiljer män och kvinnor är att männen i större utsträckning tecknar privatlån. Under den undersökta perioden var 59,4% av låntagarna män. De väljer även generellt att teckna större belopp. Snittet för en man var 105.700kr vilket kan jämföras med kvinnorna som hade ett snitt på 82.500kr.

Mest ihopbakningslån

Ett privatlån kan tecknas för i stort sett vilket ändamål som helst. Det kan handla om att köpa en båt, en bil, att renovera eller köpa en resa. Majoriteten av de lån som undersöktes var däremot inte till ett inköp eller investering. Lånen tecknades främst för att betala andra lån.

Att låna för att betala lån är ingen rekommendation men det finns ett tydligt undantag. Det är när mindre och dyrare krediter blir lösta av ett större lån. Genom att teckna ett större privatlån och betala av dyrare varianter skapas en mycket lägre månadskostnad. Dessutom får man bara ett enda lån att ha kontroll på.