Folkia blir Monetti

Folkia har länge varit ett känt varumärke bland de som tecknat SMS-lån. Men efter en tvist har de nu blivit tvungna att byta namn på sitt företag. I grunden är det samma slags lån som erbjuds men nu under namnet Monetti.

Orsaken till namnbytet är en konflikt som vuxit upp mellan FolkeFinans AS och försäkringsbolaget Folksam. Det varumärke som FolkeFinans använt sig av, Folkia, anser Folksam vara för nära deras namn och att vissa förväxlingar hos kunderna därmed kunnat ske. Den 8:e april presenterades domen från hovrätten som gav Folksam rätt. Varunamnet Folkia var tvunget att läggas ner och FolkeFinans fick välja ett nytt namn. Det var då inte bara deras SMS-lån under namnet Folkia som var tvunget att byta namn utan även samtliga varumärken som börjar på Folk. Med andra ord även folkonomi och Folklånet.

När Folkia lanserades 2006 reagerade Folksam men det dröjde ända fram till 2011 till de gjorde slag i saken och anmälde namnet. Sedan har det alltså tagit hela fyra år innan domen till slut kunde förkunnas och Folksam återigen fick dominans på ”Folk”-orden.

Var det ett problem?

Folksam lät göra en stor marknadsundersökning där de lät personer svara på vad de förknippar med ordet Folkia. Ca hälften svarade att de tänkte på försäkringar. Detta användes sedan som bevis för att Folkia skulle vara ett för snarlikt namn.

Nya namnet är idag Monetti.

Besök Monetti