Fortsatt stor lånefest i Sverige

tung skuld bildAtt ”lånefesten” fortsätter i Sverige är tydligt. Detta visar sig inte minst i de siffror som Dagens Industri presenterar i artikeln ”Lånefesten Fortsätter

År 2015 ökade skuldbördan i Sverige med 233 miljarder. Ökningen kan jämföras med 2012 då ökningen var 117 miljarder. Bara på några år har alltså lånandet dubblerats i ökning. Det handlar främst om att summan på de totala bolånen i Sverige ökat men även inom privatlån ses en ökning.

FAKTA – Orsaker bakom ”lånefesten”

Låg ränta – Sverige har under några år haft en historiskt extremt låg ränta. Eftersom den låga räntan har legat på dessa nivåer under några år har allt fler vant sig vid denna nivå. Man beräknar sina kostnader utifrån att räntan kommer att vara kvar på denna nivå vilket gör att budgeterade räntekostnader blir väldigt låga.

Den låga räntan speglar sig både i bolån och privatlån. Bolån går att få för under 2% och många banker erbjuder privatlån ner till ca 3,20%. Det kostar därmed mycket lite att låna vilket självklart är en faktor till en ”lånefest”

Höga bostadspriser – Trycket på bostäder är mycket stort. Detta inte minst i storstadsregionerna. Men överlag har priserna på bostäder ökat rejält under fem år. För att kunna vara med i en budgivning måste budgivarna helt enkelt vara beredd att låna mer. I annat fall fås ingen bostad. En orsak till att bostadspriserna även stiger är även den låga räntan. Med låga räntekostnader anser fler att man kan ta större lån.